Cât timp pot circula cu numere străine în Italia? Odată depășită această perioadă, mașina nu mai poate circula în Italia!

În scurt timp mă voi muta în Italia și aș vrea să-mi aduc aici mașina. Pot circula cu numerele străine sau trebuie să iau numere italienești odată cu înmatricularea?

Pentru a vă transfera în Italia mașina achiziționată în străinătate este necesar să o înmatriculați la biroul provincial al Oficiului Vehicule Civile (Motorizzazione Civile – UMC) și să o înscrieți Registrul Public Automobilistic (PRA) în 12 luni de la data sosirii. Odată depășită această perioadă, mașina nu mai poate circula în Italia cu numere străine, având nevoie de numere italienești.Primul pas este să verificați la UMC dacă documentația tehnică este adecvată și regularitatea respectării obligațiilor fiscale (în special îndeplinirea obligațiilor legate de TVA). Numai dacă vehiculul respectă caracteristicile tehnice prevăzute pentru circulație și proprietarul demonstrează că a îndeplinit obligațiile privind TVA-ul, se poate proceda la înmatriculare. Toate cheltuielile prevăzute de procedură se plătesc prin intermediul buletinelor care se găsesc în mod gratuit la birourile provinciale ale UMC. Costul total variază în funcție de provincia de rezidență și de tipul numerelor de înmatriculatre însă rămân neschimbate costurile fixe și taxele de timbru.

Toate documentele redactate în limbă străină utile pentru pentru înmatricularea vehiculului trebuie să fie traduse în limba italiană (cu excepția cazului în care există un acord internațional sau o scutire prevăzută de lege), cu ulterioara legalizare din partea reprezentanței italiene competente sa a unui traducător autorizat.

Procedura de urmat se schimbă dacă este vorba de un vehicul provenit dintr-o țară a Uniunii Europene sau dintr-un stat din afara Uniunii Europene. De fapt, există două metode diferite pentru înmatriculare:

1. La Ghișeul Informatic Auto (Sportello Telematico dell’Automobilista – STA): prezent în birourile provinciale ale ACI, Registrului Public Automobilistic (PRA), Oficiului Vehicule Civile (UMC), unităților teritoriale Automobile Club Italia și sediilor de consiliere auto (agenții proceduri auto).

2. Când nu este posibil să se utilizeze STA, precum în cazul unui vehicul provenit dintr-o țară extracomunitară, trebuie mai întâi să efectuați înmatricularea la biroul provincial al Oficului Vehicule Civile (UMC) și apoi, în 60 de zile de la data eliberării cărții de înmatriculare, să faceți înscrierea vehiculului la Registrul Public Automobilistic (PRA).

Vehicul provenit dintr-o țară a Uniunii Europene

Este necesar să faceți distincția între vehicul nou sau folosit.

– Vehicul nou: prin vehicul nou se înțelege un vehicul nou fabricat de proveniență UE niciodată înmatriculat sau deja înmatriculat într-o țară UE dar care nu a circulat mai mult de 6.000 de kilometri și care a fost vândut în 6 luni de la data primei înmatriculări în străinătate.

În acest caz trebuie să prezentați:

• Documentul de identitate al cumpărătorului, declarație substitutivă de certificare a rezidenței cumpărătorului, atunci când reședința nu este menționată pe documentul prezentat (dacă cumpărătorul este un cetățean extracomunitar rezident în Italia trebuie să anexeze copia documentului de ședere în curs de valabilitate; dacă este expirat trebuie să se anexeze copia chitanței poștale a cererii de reînnoire sau de primă eliberare);

• Act de vânzare cu semnătura vânzătorului autentificată de un notar și cu aplicarea taxei de timbru;

• Declarație de conformitate (așa-numitul certificat european de conformitate) cu omologare italiană sau certificat european de conformitate însoțit de declarația de înmatriculare eliberată de producător.

– Vehicul utilizat: Prin vehicul utilizat se înțelege un vehicul deja înmatriculat într-o țară UE care a parcurs peste 6.000 de kilometri și a fost vândut la peste 6 luni după data primei înmatriculări în străinătate. În acest caz, în afara documentelor de mai sus, este necesar să se prezinte cartea de circulație străină în original și copie. Dacă proprietatea vehiculului este menționată în cartea de circulație străină, poate fi prezentată o declarație de proprietate cu semnătura autentificată de notar sau de primărie sau de titulari sau de angajații delegați ai unui Ghișeu Informatic Auto (STA).

Vehicul provenit dintr-o țară din afara UE

Înmatricularea și înscrierea la PRA a vehiculelor de proveniență extra UE noi sau utilizate nu se pot efectua la Ghișeul Informatic Auto (STA). Așa cum se menționează mai sus, cererea se prezintă la biroul provincial al Oficului Vehicule Civile (UMC) și în 60 de zile de la data eliberării cărții de circulație se procedează la înscrierea în Registrul Public Automobilistic (PRA).

În plus pe lângă documentația detaliată pentru vehiculele provenite din țări UE, este necesar să se prezinte certificatul de rezidență al cumpărătorului sau declarația substitutivă de certificare, chiar dacă cumpărătorul este un cetățean italian rezident în străinătate și înscris la AIRE (Registru Evidență Italieni Rezidenți în Străinătate). Cetățenii Uniunii Europene pot prezenta copia documentului de ședere sau a cererii de înscriere le evidența populației eliberată de Primărie.

D.ssa Maria Elena Arguello


Citește și:

Firenze, mașină cu numere românești, peste 230 de amenzi, valoare 14.000 de euro. Agenții italieni au reușit să blocheze mașina