Italia, amenzile de circulație se pot plăti în rate. Vezi care sunt condițiile

Persoanele cu dificultăți financiare pot plăti amenzile de circulație în rate. Este ceea ce prevede articolul 202-bis din Codul Rutier, însă pentru a beneficia de această oportunitate este necesară îndeplinirea anumitor condiții. În categoria persoanelor cu dificultăți financiare reintră cele a căror venit impozabil IRPEF rezultat din ultima declarație de venit nu depășește 10.628,16 euro.

Dacă persoana conviețuiește cu soțul sau alți membri ai familiei, venitul relevant este dat de suma veniturilor obținute de aceasta și de ceilalți componenți ai familiei.Plata în rate nu este posibilă dacă se depășește limita de 1.032,91 de euro pentru fiecare membru conviețuitor al familiei. Pentru eșalonarea plății amenzii este necesar să se țină cont și de valoarea sancțiunii administrative. Codul Rutier circumscrie eșalonarea plății în rate lunare cazurilor în care sancțiunea, pentru una sau mai multe contravenții menționate într-un singur proces-verbal, este mai mare de 200 de euro.

Așadar, nu este posibilă eșalonarea pentru două procese verbale de câte 150 de euro fiecare.

Pentru a solicita plata în rate a amenzii cererea trebuie adresată prefectului în cazul în care contravenția a fost constatată de Poliția de Stat, carabinieri etc. Dacă este vorba de contravenții constatate de Poliția Locală, cererea trebuie adresată președintelui Consiliului Regional /Provincial sau primarului. Solicitarea trebuie efectuată în 30 de zile de la data notificării contravenției.

Autoritatea la care se prezintă cererea de eșalonare poate alege să accepte sau nu cererea în 90 de zile de la depunerea acesteia.

În cazul în care cererea de eșalonare este respinsă, contravenientul trebuie să achite amenda în 30 de zile de la notificarea decizie de respingere. Dacă cererea este acceptată, interesatului i se comunică modalitatea eșalonării. În acest caz eșalonarea plății poate fi efectuată până la un maxim de 12 rate dacă valoarea amenzilor nu depășește 2.000 de euro, până la un maxim de 24 de rate dacă nu depășește 5.000 de euro, iar dacă se depășește această sumă, maximul este de 60 de rate.

În orice caz, fiecare rată nu poate avea o valoare mai mică de 100 de euro și dacă nu este plătită prima sau dacă, ulterior nu sunt plătite două, debitorul nu va mai putea beneficia de eșalonare.