in

Actele de stare civilă eliberate în străinătate: OBLIGATORIU să fie transcrise în țară, în termen de 6 LUNI

Cetăţenii români trebuie să aibă în vedere că actele de stare civilă întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române, transmite într-un comunicat, Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor.
 
Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei.
 
Astfel, cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să solicite transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a populaţiei sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază persoana domiciliază. 
 
Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art. 10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere. 
 
Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face întermen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează: 
 

  • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti; 
  • cu aprobarea primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor. 


Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România vor depune cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căruia/căreia se află: 

  • ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de pierderea cetăţeniei române; 
  • adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări. 

Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: GAZETA ROMÂNEASCĂ

Jesolo, a comis un accident în care au murit 4 tineri: “Eu am fost, sunt disperat. Aș fi preferat să mor”

Italia este țara predilectă pentru emigrația românească, însă cu cei mai puțini români cu studii universitare