in

MAE organizează concurs pentru ocuparea a 120 posturi diplomatice și consulare. Proba testului grilă se va desfășura online

În conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea de Guvern nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 732/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României (Regulamentul), publicat în Monitorul Oficial nr. 290/23.03.2021, Ministerul Afacerilor Externe anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a 120 posturi diplomatice și consulare.

Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită ca urmare a promovării concursului de admitere de persoana care îndeplinește cumulativ, conform Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiții:

  • are dreptul să ocupe o funcție publică, conform prevederilor Constituției și legilor în vigoare;
  • se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituție și în legile în vigoare;
  • nu face parte din partide politice;
  • a urmat studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de ministerul de resort în domeniul educației;
  • cunoaște două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate;
  • nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni;
  • nu este incompatibilă cu dobândirea calității de membru al Corpului diplomatic și consular al României.

Bibliografia generală de concurs, obligatorie pentru toate posturile, poate fi consultată AICI.

Informații privind posturile și bibliografia specifică de concurs pot fi consultate după cum urmează:
 

  profilul politic (afaceri politice bilaterale și multilaterale), grad diplomatic de Atașat diplomatic – Cod post POLATD: 49 posturi;

  profilul politic (afaceri politice bilaterale și multilaterale), grade diplomatice superioare – Cod post POLGDS:  21 posturi;

  profilul consular, grad consular de Agent consular –  Cod post CONSAGC: 10 posturi;

  profilul consular, grade consulare superioare –  Cod post CONSGCS: 5 posturi;

  profilul juridic, grad diplomatic de Atașat diplomatic – Cod post JURATD: 25 de posturi;

  profilul juridic, grade diplomatice superioare – Cod post JURGDS: 10 posturi.

Pentru corecta și completa dumneavoastră informare vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul de concurs AICI.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului electronic de înscriere disponibil pe platforma https://cariera.mae.ro/, de pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secțiunea Carieră – „Oportunități de angajare”, în perioada 3–12 aprilie 2021.   

Instrucțiunile în vederea înscrierii prin intermediul platformei https://cariera.mae.ro/ la concursurile de admitere în Ministerul Afacerilor Externe pot fi accesate AICI.

Formularul electronic de înscriere va fi disponibil în perioada 3 aprilie 2021 (ora 00:00:00, ora României) – 12 aprilie 2021 (ora 23:59:59, ora României).

 Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului

 Cerere-tip de înscriere

 Declarație pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale

 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Toate informațiile referitoare la desfășurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare”.

Proba testului grilă se va desfășura online pe platforma https://cariera.mae.ro/

Proba scrisă se va desfășura în condițiile prevăzute de Regulament. Informațiile cu privire la data şi locul desfăşurării se vor publica pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare.

Proba interviului se va desfășura la sediul Ministerului Afacerilor Externe, conform programării candidaților admiși pentru această probă, care se va publica, în condițiile prevăzute de Regulament, pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secțiunea Cariere – „Oportunități de angajare.

Informații suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane, telefon: 021-431.1669, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 08.30 – 16.30, ora României, precum și la adresa de e-mail: [email protected]

Româncă din Italia, omorâtă cu toporul de fiul său, căruia îi cumpărase casă și pe care îl întreținea cu bani

Parohii românești din Italia, în ajutorul nevoiașilor: hrană caldă pentru sute de persoane la Catania, de la Roma vin bani pentru construcția unei case la Vaslui