in

Consulul Trifan răspunde acuzațiilor: ”Simple exagerări subiective, contrazise de realitatea obiectivă”

Andrei Tomiţă, fost angajat ca funcţionar consular la Roma după concursul din toamna lui 2013, a intrat în conflict cu consulul Tiberiu Trifan şi şi-a prezentat demisia după câteva zile de la sosirea acestuia, în luna august, după numai 8 luni de activitate. În articolul «Dictatorul» Trifan de la consulatul din Roma. „Locul lui este în Coreea de Nord” am prezentat descrierea, făcută de Tomiță, activității și comportamentului consulului Trifan. Legat de aceste aspecte, i-am adresat lui Tiberiu Trifan mai multe întrebări.

Tiberiu Trifan (stânga), împreună cu Bogdan Stănescu, directorul general al Departamentului Consular din cadrul MAE


Iată răspunsul primit de la coordonatorul secţiei consulare de la Roma:

Urmare solicitării punctului meu de vedere cu privire la aşa-zisele informaţii despre atmosfera tensionată existentă la nivelul Secţiei consulare a Ambasadei României la Roma, doresc să vă transmit următorul punct de vedere:

La nivelul Secţiei consulare întreaga activitate se desfăşoară în strictă conformitate cu cadrul legal în materie (HG nr. 8 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe) şi, de asemenea, cu procedurile şi instrucţiunile în vigoare ale centralei MAE. Activitatea acestui oficiu consular are ca obiectiv principal oferirea de servicii consulare solicitanţilor cetăţeni români precum şi acordarea de asistenţă consulară persoanelor aflate în situaţii deosebite.

Activitatea de lucru cu publicul este organizată la nivel intern în vederea asigurării unui management eficient al volumului mare de solicitări consulare, generat de creşterea dimensiunilor comunităţii româneşti în statul de reşedinţă precum şi de diversificarea accentuată a cazurilor în care românii aflaţi în străinătate solicită sprijinul misiunilor diplomatice.

Personal, consider că atmosfera de lucru existentă la nivelul Secţiei consulare este una colegială, care corespunde întru totul sarcinilor deosebite care stau în faţa acestui oficiu consular iar personalul de toate categoriile îşi îndeplineşte în mod onest şi conştiincios atribuţiile încredinţate.

Cazurile extrem de rare, în care anumiţi funcţionari nu au dovedit eficienţa necesară sau au încălcat normele deontologice, ori prevederile Convenţiei civile de prestări servicii (în cazul persoanelor din afara misunii cooptate temporar în sprijinul activităţii consulare) au fost tratate cu tact şi, în acelaşi timp, cu fermitate, măsurile adoptate având asigurate echilibrul şi gradualitatea necesare.

De la numirea subsemnatului în poziţia de coordonator al activităţii acestei secţii consulare am avut în permanenţă în vedere respectarea programului de lucru de 8 ore (în cazul strict al persoanelor din afara misiunii diplomatice care desfăşoară temporar activităţi consulare) iar situaţiile fortuite, în care gestionarea unor situaţii deosebite, cu caracter de urgenţă, a necesitat depăşirea timpului normal de lucru, au fost compensate cu timp liber corespunzător (nu există baza legală sau convenţională pentru plata orelor suplimentare).

Nu a fost înregistrată nicio situaţie în care acestei categorii de personal să îi fie refuzat dreptul la pauză de masă, dimpotrivă, acest drept a fost asigurat fără prelungirea corespunzătoare a celor 8 ore de lucru prevăzute de convenţiile civile.

În ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiei pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunii diplomatice, în conformitate cu prevederile legale şi cu dispoziţiile în materie ale centralei MAE, este acordată o sumă în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţia de funcţionar consular principal, în funcţie de volumul activităţii acestor prestatori, sumă în care sunt incluse taxele şi impozitele care trebuie plătite de prestatorul de servicii, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.

Plata acestor obligaţii este asumată, prin angajament scris, de către prestatori, responsabilitatea efectuării acestora revenind, în integralitate, celor în cauză.

Procedurile notariale de la nivelul Secţiei consulare se desfăşoară în strictă conformitate cu prevederile legale în materie şi cu prevederile procedurilor interne aprobate de conducerea Departamentului consular al MAE. Activitatea de ghişeu se desfăşoară sub stricta supraveghere şi responsabilitate a personalului diplomatic cu atribuţii consulare, toate documentele eliberate fiind autentificate, legalizate sau certificate exclusiv de către consuli.

Nu există posturi vacante sau nou înfiinţate la Secţia consulară a Ambasadei României. Potrivit reglementărilor MAE, în situaţia în care volumul de activitate depăşeşte posibilităţile de soluţionare ale personalului angajat, misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot utiliza taxele de urgenţă ale serviciilor prestate pentru plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunii diplomatice sau a unor persoane din afara acestora care prestează astfel de servicii. Procedura cooptării acestora nu este supusă reglementărilor legislaţiei interne privind ocuparea posturilor vacante în instituţiile publice. Selecţia organizată de misiune în 2013 este o dovadă a transparenţei cu care sunt gestionate astfel de cazuri chiar în lipsa unor reglementări exprese în materie. Toate persoanele din afara misiunii care au încheiat din 2013 până în prezent convenţii de prestări civile cu misiunea noastră au fost selecţionate în baza rezultatelor respective.

În perspectiva mutării într-un sediu nou şi extinderii capacităţii de preluare şi procesare a serviciilor consulare este posibilă o suplimentare a personalului din afara misiunii care desfăşoară activităţi pe bază de convenţie civilă. Având în vedere perioada destul de mare scursă de la selecţia din 2013, în momentul luării acestei decizii, misiunea va propune spre aprobare MAE modalitatea de cooptare a acestor persoane în sprijinul activităţii consulare, putând fi luate în considerare şi alte criterii de selecţie cum ar fi competenţele dovedite de persoane care au efectuat, în conformitate cu reglementările în vigoare, stagii de pregătire la nivelul instituţiei noastre.»

În final, Tiberiu Trifan a ţinut să adauge: «Faţă de cele de mai sus, consider că aşa-zisele probleme semnalate, în opinia subsemnatului, de către persoane care au încetat activitatea în cadrul oficiului nostru consular, urmare a ineficienţei în activitate şi încălcării obligaţiilor stabilite de Convenţia civilă de prestări servicii sunt simple exagerări subiective ale celor în cauză, care sunt contrazise de realitatea obiectivă. »

Sorin Cehan

«Dictatorul» Trifan de la consulatul din Roma. „Locul lui este în Coreea de Nord”

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

«Dictatorul» Trifan de la consulatul din Roma. „Locul lui este în Coreea de Nord”

Furau cupru, șase români arestați la Catania