in

În atenția îngrijitoarelor, menajerelor și bonelor! Salariul minim pe care trebuie să-l încaseze în 2017

Salariu minim obligatoriu pe care trebuie să-l plătească angajatorii de muncă domestică menajerelor, îngrijitoarelor și bonelor a fost aprobat de Ministerul Politicilor Sociale pe 20 ianuarie. Prin semnarea noului contract colectiv național – CCNL Muncă Domestică 2017 – au  fost confirmate noile minime salariale solicitate de sindicate pentru anul în curs.

Creșterea salarială trebuia să fie deja inserată în statul de plată pentru luna februarie și de noile reguli beneficiază toate îngrijitoarele, menajerele și bonele angajate regulamentar.

Salariul conținut în CCNL Muncă Domestică 2017 cuprinde și indemnizația de masă și cazare. Aceasta este trecută în statul de plată la o rubrică separată față de retribuția obișnuită și se calculează pe baza încadrării lucrătorului, conviețuirii sau nu cu persoana asistată, prezenței nocturne și a orarului de muncă part-time sau full-time.

Iată tabelele cu salarizarea minimă pentru menajere, îngrijitoare și bone:

  • LUCRĂTORI CONVIEȚUITORI – SALARIU MINIM LUNAR
Nivel A Nivel AS Nivel B Nivel BS Nivel C Nivel CS Nivel D Nivel DS
€ 625,15 € 738,82 € 795,65 € 852,48 € 909,33 € 966,15 € 1.136,64 (+ indemni–zație €168,07 € 1.193,47  (+ indemni-zație €168,07€
  • LUCRĂTORI PART-TIME – SALARIU MINIM LUNAR
Nivel B Nivel BS Nivel C
€ 568,32 € 596,74 € 659,24
  • LUCRĂTORI NECONVIEȚUITORI – SALARIU MINIM ORAR
Nivel A Nivel AS Nivel B Nivel BS Nivel C Nivel CS Nivel D Nivel DS
€ 4,54 € 5,36 € 5,68 € 6,02 € 6,36 € 6,70 € 7,73 € 8,07
  • ASISTENȚĂ NOCTURNĂ – SALARIU MINIM LUNAR
. Nivel BS Nivel CS Nivel DS
Persoane nedependente € 980,35
Persoane dependente (infirme) € 1.111,07 € 1.372,52
  • PREZENȚĂ NOCTURNĂ – SALARIU MINIM LUNAR
Nivel unic € 656,41
  • INDEMNIZAȚIE – SALARIU MINIM ZILNIC
Prânz și/sau mic-dejun € 1,91
Cină € 1,91
Cazare € 1,66
Total € 5,48

ASISTENȚĂ PERSOANE DEPENDENTE (cu prestații limitate la acoperirea zilelor de odihnă) – SALARIU MINIM ORAR

Nivel A Nivel AS Nivel B Nivel BS Nivel C Nivel CS Nivel D Nivel DS
. . . . . € 7,21 . € 8,69

Îngrijitoare, menajere, bone. Categoriile de încadrare contractuală a lucrătorilor domestici din Italia