in

Important! Sancțiuni doar pentru cei care s-au stabilit în străinătate DUPĂ 1 IANUARIE 2018 și nu au declarat domiciliul fiscal în afara țării

Dacă plecaţi la muncă în străinătate în 2018, trebuie să declaraţi domiciliul fiscal în afara ţării pentru a nu fi dublu impozitaţi.

Nedepunerea „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România” se sancţionează cu amendă de la 50-100 lei doar în cazul celor care pleacă din ţară după data de 1 ianuarie 2018 (v Codul de procedură fiscală, art. 336, alin. 3^1).

Completarea şi depunerea Chestionarului la sediul ANAF din localitatea de domiciliu se face cu 30 de zile înaintea plecării, de către persoanele care părăsesc ţara pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni). Prevederile Codului de procedură fiscală pot fi consultate aici:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/cod_procedura/Cod_Procedura_Fiscala_2016_05092017.htm#__RefHeading__3825_1651101228


GHID PENTRU STABILIREA REZIDENŢEI FISCALE LA SOSIREA SAU PLECAREA DIN ROMÂNIA

 A fost elaborate un Ghid care se adresează persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute.

Acest ghid conține informații despre criteriile de stabilire a rezidenței unei persoanei fizice pentru evitarea dublei impuneri, elemente care atestă rezidenţa fiscală în România, documentele necesare pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în România, documentele necesare pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România, sancţiunile aplicate pentru nedeclararea rezidenţei fiscale şi alte informaţii necesare.

Ghidul este disponibil aici: https://static.anaf.ro/static/21/Anaf/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf


CLARIFICĂRI PRIVIND MODIFICAREA REZIDENŢEI FISCALE LA PLECAREA DIN ROMÂNIA

Din anul 2012 a fost instituită obligativitatea ca, la plecarea de pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 183 de zile (6 luni), persoanele fizice să completeze şi să depună la organul fiscal unde domiciliază „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei persoanei fizice la plecarea din România”, cu 30 de zile înaintea plecării. 

Depunere a chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România revine de asemenea şi persoanelor care au părăsit teritoriul ţării după data de 30.01.2012.-

Se recomandă ca persoanele care au părăsit România după data de 30.01.2012 să intre în contact cu ANAF la sediul unde sunt înregistraţi cu rezidența fiscală, prin transmiterea unei solicitări în baza formularului de contact disponibil pe website-ul ANAF: https://www.anaf.ro/asistpublic/, alegând categoria „Asistență în domeniul fiscal”. 

Dacă solicitantul continuă să obţină venituri din România, acesta va fi menţinut în evidenţele fiscale din România, însă va avea statutul de persoană nerezidentă în România, şi, în consecinţă, va plăti un impozit calculat cu o cotă redusă, conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri (aici). Statul care îl consideră rezident fiscal îi va acorda solicitantului credit fiscal pentru impozitul plătit în România.

În vederea aplicării prevederilor convenţiei de evitare a dublei impuneri, solicitantul va trebui să prezinte şi certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă a statului străin.

Persoanele care părăsesc România fără a depune chestionarul la ANAF vor fi menţinute în evidenţele fiscale cu statutul de rezidenţi români şi vor fi taxaţi în consecinţă.

Formularul se completează în două exemplare (originalul se depune personal sau prin împuternicit la registratura ANAF unde persoana în cauză a avut domiciliul în România, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, iar copia se păstrează de către solicitant). Adresele sediilor teritoriale ale ANAF sunt disponibile aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm#ag

Pentru mai multe detalii, consultaţi la link-ul de mai jos materialul ilustrativ elaborat în 2016, în care sunt explicaţi paşii de urmat pentru persoanele fizice care au plecat sau pleacă din România precum şi modul în care sunt impozitate veniturile obţinute de către aceştia în România. Ghidul poate fi consultat aici: http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/dispora7iulie2016_26_07.pdf

De asemenea, răspunsuri concrete la întrebările specifice adresate de cetățenii români din Diaspora în sesiunile online de îndrumare şi asistenţă organizate de ANAF pe pagina de Facebook sunt disponibile aici: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ro_anaf_asistcontr_pf_facebook/

Mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/ambasada.madrid/posts/1810104509029980

Informaţii privind stabilirea rezidenţei fiscale se pot obţine şi telefonic la Call Center-ul ANAF: +4 031 403 91 60. 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

România la Salonul Internaţional de Carte de la Torino, cea mai importantă manifestare de profil din Italia

«Nu putem să mai murim la muncă!» Prima victimă, după 1 Mai dedicat siguranței lucrătorilor: român mort lângă Napoli