in

Metodologia SECRETĂ pentru desemnarea candidaților la Congresul Diasporei, discutată la Senat

Senatorii din Comisia Românilor de Pretutindeni din cadrul Senatului României au discutat ieri, 3 februarie, metodologia propusă de către Departamentul Românilor de Pretutindeni privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni. Surse din cadrul Comisiei ne-au informat că metodologia dezbătută de către senatori este cea de-a treia și ultima variantă trimisă de către DRP.

Din informațiile noastre reiese faptul că, deși DRP a trimis metodologia către comisiile românilor de pretutindeni încă din luna mai a anului trecut, nu a existat nicio reacție oficială a acestora.

Pe site-ul Senatului nu a fost publicată nicio informație cu privire la acțiunile comisiei românilor de pretutindeni, referitoare la discuțiile despre metodologia privind organizarea procesului de desemnare a delegaţilor pentru primul Congres al românilor de pretutindeni.

EXCLUSIV: Congresul Diasporei, iată metodologia „cine are plicul mai mare” propusă de MAE pentru alegerea congresmanilor

Iată mai jos principalele articole din metodologie:

Articolul 4

a) Numărul mandatelor de delegaţi la Congres este repartizat, pe fiecare arie de jurisdicţie a fiecărei misiuni diplomatice (ambasade şi oficii consulare), proporţional cu dimensiunea comunităţilor respective, evaluată în baza estimărilor misiunilor diplomatice, conform Anexei nr. 1.
b) Ministerul Afacerilor Externe, prin D.P.R.R.P. şi misiunile diplomatice ale României vor aduce la cunoştinţa comunităţilor româneşti procedura de desemnare a delegaţilor la Congres, prin publicarea pe site-urile proprii şi prin orice alte mijloace de comunicare disponibile, prezenta Metodologie, precum şi numărul de mandate repartizate, conform Anexei nr. 1.

Cap.III – Depunerea candidaturilor pentru obţinerea mandatelor de delegaţi

Articolul 5

a) Candidaţii la mandatele de delegaţi la Congres îşi vor depune candidaturile în mod individual, în plic închis,, prin poştă recomandată sau curier, la următoarea adresă:
Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni Bulevardul Primăverii, nr. 22, sector 1, cod poştal 011972 Bucureşti, România

b) Plicurile, conţinând dosarele candidaţilor, vor cuprinde în mod obligatoriu, următoarele documente:
– Un act de identitate valabil al candidatului (copie); – Actul de rezidenţă/domiciuliu atestând rezidenţa în aria de jurisdicţie pentru care se depune candidatura (copie + traducere legalizată); – Lista de susţinători cf. Art. 5 litera c.; – Declaraţia pe proprie răspundere cf. Anexei nr. 2; – Declaraţie pe proprie cf Anexei nr. 3.

c) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele, CNP-ul, numărul actului de rezidenţă/domiciuliu şi semnătura fiecărui susţinător. d) Fiecare membru al comunităţii poate susţine un singur candidat. e) Lista susţinătorilor constituie act public, nerespectarea principiului enunţat în art. 5 litera d) atrăgând după sine sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare privind falsul în declaraţii. f) Candidaţii vor atesta, printr-o declaraţie pe proprie răspundere (Anexa 2), autenticitatea şi legalitatea semnăturilor susţinătorilor.

Cap.IV – Atribuirea mandatelor

Articolul 7

a) Se va constitui şi va funcţiona Comisia de atribuire a mandatelor de delegaţi la Congres, denumită în continuare Comisia, formată din reprezentanţi desemnaţi ai Parlamentului României şi ai Ministerului Afacerilor Externe – D.P.R.R.P..
b) Comisia va avea caracter paritar şi va funcţiona prin Decizie comună a Camerei Deputaţilor şi a Ministerului Afacerilor Externe.
c) Componenţa Comisiei va fi stabilită de către cele două instituţii, prin proceduri interne.
d) Comisia funcţionează şi ia decizii cu majoritate simplă.
e) Comisia va înfiinţa un secretariat tehnic cu adresă electronică (…).
f) Comisia îşi va desfăşura activitatea în sediul Ministerului Afacerilor Externe – D.P.R.R.P.

Articolul 8

Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:

a) Desigilează plicurile şi validează dosarele conforme. b) Anulează plicurile nesigilate, dosarele neconforme şi semnăturile multiple de pe listele de susţinători. c) Ordonează candidaturile în funcţie de numărul de susţinători de pe liste, pe aria de jurisdicţie a fiecărei misiuni diplomatice. d) Atribuie, nominal, mandatele de delegaţi la Congres, în funcţie de numărul repartizat conform Anexei 1. e) Atribuie, nominal, mandatele de supleanţi, în număr egal cu numărul celor de delegaţi, în ordinea numărului de susţinători. f) Întocmeşte, pentru fiecare arie de jurisdicţie, lista nominală a delegaţilor şi a supleanţilor la Congres, cu menţiunea numărului de susţinători pentru fiecare persoană. g) Întocmeşte, pentru fiecare arie de jurisdicţie, lista nominală a candidaturilor care nu au obţinut mandate de delegaţi sau de supleanţi, cu menţiunea numărului de susţinători pentru fiecare persoană. h) Întocmeşte, pentru fiecare arie de jurisdicţie, lista nominală a candidaturilor ale căror dosare au fost respinse.

Algoritm de distribuţie a mandatelor de delegaţi
COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI CU PESTE 1.000.000 DE MEMBRI: 15 mandate
COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI CU PESTE 100.000 DE MEMBRI: 8 mandate
COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI CU PESTE 10.000 DE MEMBRI: 3 mandate
COMUNITĂŢI ROMÂNEŞTI CU SUB 10.000 DE MEMBRI: 1 mandat
TOTAL = 224 MANDATE

ITALIA 15
Ambasada Roma 5
C.G. Bologna 2
C.G. Torino 2
C.G. Milano 2
C.G. Trieste 2
C.Catania 2

R.MOLDOVA 15
Ambasada Chişinău 5
C.G. Bălţi 5
C.G. Cahul 5

SPANIA 15
Ambasada Madrid 3
C.G. Sevilla 3
C. Castellon 3
C.G. Barcelona 2
C.G. Bilbao 1
C. Ciudad Real 1
C. Zaragoza 1
Vice C. Almeria 1

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Demisie în bloc la UDRI

Il Giornale, în „ţara fără mame”. Un sfert din populaţie a emigrat