in

Șansă uriașă pentru cei care sunt pregătiți să intre in diplomație, mai sunt câteva zile

În conformitate cu Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum și cu  Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1371/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru admiterea în Corpul diplomatic și consular al României, publicat în Monitorul Oficial nr. 655/2016, Ministerul Afacerilor Externe organizează concurs pentru ocuparea a 52 de posturi diplomatice și consulare (32 de posturi diplomatice și 20 de posturi consulare).

Calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României poate fi dobândită ca urmare a promovării concursului de admitere, de persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are dreptul să ocupe o funcţie publică, conform prevederilor Constituţiei şi legilor în vigoare; se bucură de toate drepturile politice şi civile prevăzute în Constituţie şi în legile în vigoare; nu face parte din partide politice; a urmat studii superioare de lungă durată la o instituţie de învăţământ superior din ţară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; cunoaşte două sau mai multe limbi străine, dintre care una trebuie să fie limba engleză sau limba franceză; are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de act medical de specialitate; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni; nu este incompatibilă cu dobândirea calităţii de membru al Corpului diplomatic şi consular al României.


Formularul electronic pentru înscrierea la concurs a fost activat. Candidaţii pot încărca dosarele de înscriere aici.

Înainte de a începe  încărcarea electronică a dosarului, consultaţi instrucţiunile de completare.

Formularul de înscriere va rămâne activ în perioada 11.07.2017 – 20.07.2017.​

ATENŢIE! După încărcarea în sistem, dosarul de înscriere nu mai poate fi modificat/completat.

Pentru a evita supraîncărcarea sistemului şi eventualele neplăceri tehnice aferente, vă rugăm să nu amânaţi înscrierea pentru ultimele zile alocate acestei etape de concurs. 


Regulamentul de concurs, bibliografia şi toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se publică pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro, la secţiunea Cariere – „Oportunităţi de angajare”, precum și la avizierul instituției.

Pentru posturile cu profil diplomatic, bibliografia de concurs are o parte generalistă, care cuprinde elemente din cultura diplomatică, precum și o parte specifică următoarelor domenii: domeniul politic bilateral și multilateral, domeniul afaceri europene, domeniul juridic, domeniul diplomație publică, protocol și comunicare, domeniul managementul carierei diplomatice. În acest context, menționăm următoarele aspecte foarte importante în privința desfășurării probelor de concurs:

  • testul grilă va evalua cultura generală și aptitudinile candidaților, precum și cunoștințele teoretice și abilitățile din domeniul de competență a MAE, reflectat în bibliografia generală;
  • proba scrisă va cuprinde, pentru minimum 70% din punctaj, subiecte din bibliografia generală, iar pentru maximum 30% din punctaj, un subiect din bibliografia specifică fiecărui domeniu. Candidații vor primi câte un subiect din bibliografia specifică a fiecărui domeniu și vor trata, la alegere, unul dintre acestea. În cazul alegerii și rezolvării mai multor subiecte din această categorie, va fi luată în considerare la stabilirea notei probei scrise rezolvarea subiectului care aduce punctajul cel mai mare pentru acest subiect;
  • evaluarea finală va urmări, pe lângă aspectele generale, testarea abilităților și cunoștințelor în domeniul specific ales în cadrul probei scrise.

Pentru posturile cu profil consular, candidații pot opta pentru 15 posturi de agent consular și 5 de posturi cu grade consulare superioare celui de agent consular (viceconsul și consul). Pentru cele  5 posturi consulare cu grade superioare celui de agent consular se va solicita şi existenţa a minimum 4 ani de vechime, pe posturi cu studii superioare, în domenii de activitate apropiate de cele ale Ministerului Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 269/2003.

Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse electronic, prin intermediul formularului de înscriere care va fi disponibil pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, la secţiunea Carieră – „Oportunităţi de angajare”, în perioada  11 – 20 iulie 2017.

Condiţiile tehnice, instrucţiunile de înscriere prin intermediul formularului electronic și modelele de cerere tip, curriculum vitae și declarație pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale vor fi publicate pe pagina de internet a MAE (www.mae.ro), precum şi la avizierul MAE, în timp util, în condițiile Regulamentului de concurs.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Departamentul Resurse Umane,  de luni până vineri, în intervalul orar 10-16, la telefon 021-4311765.

Banii destinați românilor din străinătate prin proiectul Diaspora Start Up: 76 de milioane de euro gestionate de 29 de organizații din România

Marfă de 2,5 milioane cu destinația România, 79 de puști furate din fabrica Beretta, 10 români arestați