in

Am lucrat 30 de ani în România, de cinci ani muncesc în Italia, pot ieşi la pensie în Italia?

Sunt un cetăţean român care a lucrat regular în România timp de 30 de ani şi am plătit acolo contribuţiile. De cinci ani muncesc în Italia. Se apropie vârsta pentru a solicita pensionarea şi foarte probabil voi rămâne în Italia. Contribuţiile plătite în România vor putea fi sumate celor din Italia? Când mă voi putea pensiona? Voi obţine pensie italiană?

Italia aplică Regulamentele Comunitare care prevăd posibilitatea de a utiliza contribuţiile plătite în toate ţările Uniunii Europene.

Pentru asiguratul care şi-a desfăşurat activitatea de muncă în Italia şi într-o ţară cu care aceasta a încheiat un acord sau în ţările Uniunii Europene, dreptul la pensie este stabilit cu ajutorul sistemului de totalizare adică sumând perioadele de muncă desfăşurată în Italia şi în străinătate. Valoarea pensiei este stabilită de fiecare ţară, proporţional cu perioadele de asigurare acumulate în acestea (numit sistem pro-rata). Totalizarea are scopul de a perfecta dreptul la pensie sumând perioadele de asigurare socială italiene şi străine (care includ orice tip de contribuţie: obligatorie, suplimentară, voluntară şi figurativă), fără a fi necesară transferarea contribuţiilor dintr-o ţară în alta.

Totalizarea este admisă cu condiţia ca lucrătorul să fi acumulat o perioadă minimă de asigurare şi plată a contribuţiilor în ţara care acordă pensia. Dacă nu există această perioadă minimă, contribuţiile sunt utilizate oricum de Instituţia de asigurări sociale a celuilalt Stat. Perioada minimă în Italia şi în ţările europene este de 52 de săptămâni. Când se obţine dreptul la pensie prin totalizare, calculul pensiei se efectuează în sistem ”pro-rata”, adică în mod limitat la perioadele de plată a asigurărilor sociale acumulate în ţara care plăteşte pensia.

Perioadele de muncă desfăşurate în Italia şi în străinătate nu trebuie să coincidă.

Să dăm un exemplu: Un lucrător a muncit timp de 16 ani în Germania, apoi se transferă în Italia unde lucrează alţi 10 ani. Fără mecanismul totalizării, interesatul nu ar avea dreptul la pensia de bătrâneţe italiană întrucât nu ar îndeplini cerinţa privind perioada contributivă minimă (care este de 20 de ani).

Inps, la împlinirea vârstei pensionării, plăteşte oricum pensia pentru că în total s-au acumulat 26 de ani de plată a contribuţiilor. Bineînţeles valoarea pensiei va fi calculată numai pentru cei 10 ani de contribuţii plătite în Italia. Germania va plăti propria pensie pentru cei 16 ani de contribuţii.

Totalizarea nu este posibilă atunci când solicitantul este deja titularul unei alte pensii, sau dacă îndeplineşte cerinţele minime pentru a beneficia de pensie într-un alt stat Ue.

Cererea

În ţările Comunităţii Europene cererea de pensionare trebuie prezentată în locul de rezidenţă la instituţia competentă în acel stat. Instituţia competentă în teritoriu va fi cea care va semnala cererea prezentată la instituţia străină care se ocupă cu plata pensiilor. În formularele de pe site-ul INPS (www.inps.it) este prezentă o secţiune specială în care să se indice perioada de muncă în străinătate.

La ce pensii se are dreptul?

Pensia de bătrâneţe

Dreptul la pensia de bătrâneţe în regim de totalizare se perfectează:

– la împlinirea vârstei de 65 de ani, atât în cazul bărbaţilor cât şi al femeilor;

– la acumularea unei vechimi totale de plată a contribuţiilor de cel puţin 20 de ani (1040 de contribuţii săptămânale).

Vechimea contributivă trebuie să se stabilească sumând săptămânile creditate pentru perioade care nu coincid în două sau mai multe forme asigurative de înscriere.

Pensia de vechime

Dreptul la pensia de vechime în regim de totalizare se perfectează:

– la acumularea unei vechimi contributive de cel puţin 40 de ani (2080 de contribuţii săptămânale) sumând perioadele care nu coincid pentru care s-a plătit în gestiuni diferite;

Pensia de invaliditate

Lucrătorul poate totaliza contribuţiile dacă:

– se află în imposibilitate absolută şi permanentă de a desfăşura orice activitate de muncă;

– acumulează cerinţele de asigurare şi contribuţii prevăzute la fondul de pensii la care este înscris la momentul în care intervine starea de invaliditate.

Pentru pensia de invaliditate nu este solicitată îndeplinirea cerinţei minime contributive de trei ani în fiecare gestiune de asigurări sociale.

Dacă titularul unei indemnizaţii ordinare de invaliditate este recunoscut a fi inapt, poate cere pensia de invaliditate în totalizare.

În orice caz, este recomandabil să vă adresaţi unui patronat sau direct la INPS pentru a înainta cererea de totalizare şi pentru a obţine toate informaţiile necesare.

Av. Andrea De Rossi

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Populaţia României scade: într-o lună „dispare” un oraş!

A scăzut numărul şomerilor în România