in

Ce drepturi avem în Italia cu Cardul European de Asigurări făcut în România

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale devenite necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE/SEE şi poate înlocui o asigurare medicală pentru călătorii în străinătate.

 1. Atenţie! Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre UE/SEE.
 2. Atenţie! Perioada de valabilitate a Cardului este de 6 luni, iar costurile pentru eliberarea acestuia sunt suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
 3. Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în şedere temporară pe teritoriul unui stat membru din motive turistice, profesionale sau pentru studii, pot utiliza Cardul european de asigurări de sănătate eliberat de instituţia competentă din România (casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află înscris asiguratul).
 4. În situaţiile în care instituţia competentă nu poate din motive obiective să elibereze Cardul european, aceasta va putea elibera un certificat provizoriu de înlocuire (document cu aceeaşi valoare juridică).
 5. Cardul european/certificatul provizoriu de înlocuire dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei care îl posedă şi durata drepturilor care îi sunt deschise.
 6. Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de înlocuire vor putea beneficia de prestaţiile medicale care se dovedesc necesare, ţinând seama de natura îngrijirilor şi de durata prevăzută a şederii. Prestaţiile vor putea fi acordate pentru orice tratament care îl va scuti pe asigurat de întoarcerea în statul de asigurare (România), ceea ce îi va permite să-şi încheie şederea temporară în condiţii sigure din punct de vedere medical. Prestaţiile nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare.
 7. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului de şedere temporară, ceea ce înseamnă că pacientul titular al Cardului european sau al certificatului provizoriu de înlocuire va fi tratat în acelaşi mod ca un pacient asigurat în statul pe teritoriul căruia se acordă prestaţiile medicale.
 8. Atenţie! Cardul european nu acoperă situaţia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE/SEE în vederea beneficierii de tratament medical.
 9. În situaţia în care, în perioada de valabilitate a Cardului, titularul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora acesta a fost eliberat, inclusiv condiţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, iar în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru UE/SEE, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru UE/SEE şi ulterior va recupera sumele respective de la persoana în cauză.
 10. În cazul în care persoana asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează pe teritoriul statului membru UE/SEE fără să solicite eliberarea unui card european sau în situaţia în care acesta a fost pierdut, a fost furat sau alte motive asemănătoare, şi în timpul acestei deplasări starea ei de sănătate necesită asistenţă medicală, această persoană are următoarele opţiuni:
  • Să solicite un certificat provizoriu de înlocuire de la casa de asigurări de sănătate unde acesta este luat în evidenţă ca persoană asigurată, sau
  • Să suporte contravaloarea asistenţei medicale urmând ca, la întoarcerea în statul de asigurare, să recupereze sumele plătite, prin intermediul formularului E126, de la casa de asigurări de sănătate unde este asigurat
 11. Atenţie! Titularii Cardului european sau ai certificatului provizoriu de înlocuire vor putea beneficia de serviciile medicale care se dovedesc necesare, şi în unităţile sanitare private, cu condiţia ca aceasta să se afle în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate de pe teritoriul statului de reşedinţă.

Pentru informaţii suplimentare, vă recomandăm să accesaţi www.cnas.ro şi www.ceass.ro.

Sursă: MAE

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Asociaţia “Fratelli in Sicilia”, înfiinţată la Sciacca

Badante italiancă pentru un bătrân român, subiect de film la Torino