in

Cum poți radia din circulație autoturismul înmatriculat în România, FĂRĂ DEPLASARE ÎN ȚARĂ

În contextul modificării Codului Rutier italian, în conformitate cu Legea nr. 132 privind convertirea în lege, cu modificări, a Decretului-Lege nr. 113 din 4 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial din Italia la 3 decembrie 2018, vă aducem la cunoștință că, în situația în care intenționați să radiați din circulație autovehiculul, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export în Italia) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

 • Un document de identitate românesc valabil (pașaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);
 • Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul      actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);
 • O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar (cartea de identitate a vehiculului).

Procura se semnează în fața consulului.

De asemenea, vă informăm că împuternicitul trebuie să solicite radierea autovehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului. Printre documentele necesare pentru radierea unui autovehicul din circulatie în cazul scoaterii definitive a acestuia din România (export) se enumeră:

 • Cererea solicitantului;
 • Fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial (D.I.T.L.) sau certificatul de atestare fiscală;
 • Certificatul de înmatriculare – original;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original şi copie;
 • Documentul care atestă exportul vehiculului (document vamal românesc de export / document străin vamal de import / document de înmatriculare în străinătate sau alte înscrisuri oficiale străine din care rezultă exportul sau înmatricularea în străinătate);
 • Certificat de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 • În cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 • Procură specială autentificată de notarul public/consulatul competent, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

Indiferent de motivele pentru care este solicitată radierea unui autoturism (scoaterea definitivă a autovehiculului din România, dezmembrare, casare, furt, la cerere), procedura este aproximativ asemănătoare. Pentru o corectă și completă informare, vă rugăm să contactați autoritatea competentă de procedura de radiere (www.drpciv.ro).

Menționăm faptul că se poate da curs radierii şi fără cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare şi plăci, dacă se face dovada că acestea au fost reţinute de autorităţile străine la înmatriculare, iar în situația în care autoritățile competente din statul în care a fost înmatriculat permanent vehiculul transmit autorităților din România notificarea care atestă înmatricularea permanentă în alt stat, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor efectuează din oficiu radierea vehiculului din Registrul Național de Evidență a Permiselor de Conducere și a Vehiculelor Înmatriculate.

Ambasada României în Italia


Noile revederi din Codul Rutier

Se interzice persoanelor care au stabilită rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile conducerea unui vehicul înmatriculat în străinătate (Art. 93 din Codul Rutier Italian)

Excepție fac numai cazurile limitate și documentate, legate de vehicule în leasing, închiriate sau acordate în comodat angajaților sau colaboratorilor unor companii comunitare care nu au sediul legal în Italia. Documentele doveditoare se vor prezenta traduse în limba italiană.

Norma se aplică oricărei persoane care conduce un vehicul înmatriculat în străinătate (sau chiar oprit sau care staționează, cu condiția ca persoana rezidentă să fie prezentă la bord și să aibă disponibilitatea exclusivă a vehiculului în acel moment).

Norma se aplică inclusiv proprietarului sau uzufructuarului vehiculului străin care are reședința în Italia de mai mult de 60 zile, și care conduce autovehiculul propriu.

Procedura juridică este aceeași pentru autovehicule înmatriculate în state UE sau extra UE.

Pentru stabilirea încălcării legii se va lua în considerare reședința conducătorului auto din registrul populației („anagrafica”), care reiese din documentele de identitate. În cazul cetățenilor europeni se poate lua în considerare și reședința normală, concept care se referă la reședința efectivă (de facto) a persoanei. Cu ocazia controalelor stradale, reședința este stabilită în baza documentelor de identitate italiene sau prin prezentarea permisului de conducere italian, documente care conțin aceste informații sau care permit, consultând bazele de date, obținerea lor imediată. În cazul în care lipsesc aceste documente, sau înscrierea reședinței pe ele, sau în toate cazurile în care se consideră lipsite de coerență declarațiile persoanei controlate sau în prezența altor indicii sau dacă apar dubii cu privire la reședința efectivă în Italia sau durata șederii, persoana în cauză va fi invitată să declare pe proprie răspundere reședința obișnuită și momentul din care aceasta este efectivă. Dacă declară că nu are reședința în Italia, va trebui să fie indicate și circumstanțele aferente și atestarea din partea persoanei în cauză a locului șederii temporare sau domiciliului în Italia. În baza acestor declarații vor putea fi efectuate verificările necesare cu eventuala aplicare a sancțiunilor pentru declarații false sau mincinoase date în fața funcționarului public.

Nu este relevant faptul că vehiculul a fost adus în Italia de o altă persoană sau că este doar ocazional condus de persoana cu reședința în Italia.

Circulația este interzisă chiar și în cazul în care la bord există un document care autorizează conducerea vehiculului de către persoana cu reședința în Italia (de ex. contractul de comodat cu titular străin).

Sancțiuni: Amendă de la 712 până la 2.848 euro, ridicarea documentului de circulație și sechestru administrativ.

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Emil Boc, la inaugurarea consulatului onorific italian din Cluj, a strigat «Vive la France!»

Belluno, și-a tuns fiica pentru că nu se trezea să meargă la școală, o româncă riscă până la 6 luni de închisoare