in

Ghidul declaraţiei de venituri in Italia: „colf” si „badante”

Fiecare lucrător domestic, fie menajeră sau îngrijitoare ("colf", "badante"), percepe o retribuţie la netul contribuţiilor de protecţie socială şi de asistenţă, care este vărsata trimestrial la Inps de către angajator. Dacă venitul este peste 8.000 de euro într-un an, este nevoie de declaraţia de venituri.

Peste 8.000 de euro, se depune declaraţia de venituri

Contribuţiile plătite de angajator nu cuprind, însă, partea pe care fiecare persoană este obligată să o plătească cu titlul de taxe şi impozite pentru a putea beneficia de serviciile pe care le oferă statul prin intermediul oficiilor sale publice (şcoli, spitale, primării etc.)

Potrivit legii italiene, oricine primeşte un venit în Italia, de la munca subordonată la cea autonomă, este obligat, în fiecare an, să depună declaraţia de venituri, prin intermediul căreia declară statului cât a câştigat în anul de referinţă. Proporţional cu venitul câştigat fiecare este apoi obligat să plătească taxele în funcţie de procentele fixate tot de lege. în mod evident, cu cât este mai mare venitul cu atât este mai mare suma ce trebuie plătită statului.

Această declaraţie se numeşte formular "UNIC" şi trebuie prezentată din mai până în septembrie.

Deduceri

Este posibil să se beneficieze de deduceri, adică de reduceri ale taxelor:

– dacă există membri ai familiei în întreţinere, cum sunt soţul sau fiii minori;

– pentru achiziţionarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale;

– pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei;

– pentru ratele împrumuturilor;

– pentru cheltuieli de renovare.

Legea fiscală prevede însă cazuri în care nu este obligatorie prezentarea acestei declaraţii de venit dacă venitul câştigat pe timpul anului nu depăşeşte o valoare stabilită anual de lege. Acest lucru este valabil şi pentru menajere şi îngrijitoare fie acestea extracomunitare sau comunitare.

Atenţie: cei care, deşi sunt obligaţi, nu prezintă statului declaraţia de venituri, în caz de verificare din partea Agenţiei Fiscale, vor primi o amendă. Dacă veniturile nedeclarate sunt mai mari de o anumită valoare stabilită de lege (circa 60.000 de euro), se comite o infracţiune penală.

Cum funcţionează

Unei menajere/îngrijitoare care lucrează 365 de zile pe an, îi revine potrivit legii o "reducere" fixă egală cu impozitul datorat până la un venit impozabil de 8.000 de euro.

Aceasta înseamnă că dacă adunând toate salariile lunare nu a câştigat mai mult de 8.000 de euro, potrivit legii nu va fi obligată să depună declaraţia de venituri. In acest caz, statului nu i se datorează nimic şi astfel nu trebuie prezentată nicio declaraţie.

Dacă veniturile totale din muncă subordonată depăşesc limita menţionată anterior, va fi necesar să se prezinte declaraţia de venituri şi să se verifice dacă se are dreptul la reducerile prevăzute de lege.

Declaraţia

In perioada cuprinsă între mai şi iunie este recomandabil să vă adresaţi la un CAF, centru de asistenţă fiscală, care este obligat să presteze asistenţă gratuită pentru prezentarea declaraţiei de venituri.

Este posibil şi să vă adresaţi unui contabil autorizat care se va ocupa de prezentarea declaraţiei de venituri.

In orice caz va trebui să se prezinte următoarea documentaţie:

1) Formularul CUD (certificare eliberată de angajator până în martie 2011 care atestă venitul perceput în anul 2010).

Contractul Colectiv Naţional de muncă domestică prevede că "Angajatorul, la cererea lucrătorului, este obligat să elibereze o declaraţie din care să rezulte valoarea totală a sumelor plătite pe timpul anului". Angajatorul este obligat, aşadar, atunci când solicită lucrătoarea, să facă această declaraţie în care să fie specificată retribuţia anuală plătită.

2) Codul fiscal al lucrătoarei, a eventualului soţ sau fiu în întreţinere.

Pentru lucrătoarele extracomunitare este necesar să fie în posesia statutului de familie dacă fiii sunt rezidenţi în Italia, sau a unui document echivalent eliberat de ţara de origine, tradus în limba italiană şi legalizat drept conform cu originalul de către consulatul italian prezent în ţara de origine.

3) Eventuale cheltuieli medicale susţinute în 2010 (consultaţii de specialitate, achiziţionarea de medicamente etc.).

4) Eventuale cheltuieli susţinute pentru plata chiriei locuinţei în care se trăieşte.

Atenţie: aceste cheltuieli pot să fie eventual deduse din impozitele de plătit numai dacă contractul de locaţie al casei a fost înregistrat în mod regulamentar la Agenţia Fiscală.

Contabilul autorizat sau operatorul de la CAF, examinând întreaga documentaţie, va fi în măsură să stabilească dacă menajera este obligată să prezinte declaraţia şi să plătească taxele (IRPEF) proporţional cu venitul câştigat pe timpul anului.

Cu venitul câştigat fiecare este apoi obligat să plătească taxele.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Iată ce munci fac imigranţii în Italia

AUDIO/Alemanno “alla Sarkò”: “Romii încasează cei 500 de euro doar când ajung în România”