in

Totul despre asigurările AUTO (RCA) în Italia

Proprietarul unui vehicul, fie acesta maşină sau motocicletă, are obligaţia, conform legii, să încheie o asigurare de responsabilitate civilă prin intermediul stipulării unui contract cu o companie de asigurări.

Responsabilitatea civilă auto (sau poliţa RCA) garantează acoperirea daunelor provocate altor bunuri sau persoane când se foloseşte vehiculul. Acoperirea este garantată, în general, şi atunci când cel care conduce maşina este o persoană diferită de proprietar sau de cel care a stipulat poliţia (sau contractul) de asigurare. În caz de furt al maşinii, însă, compania de asigurări nu acoperă eventualele daune provocate de accidente. În caz de furt al vehiculului este de aceea important să se depună imediat plângere la Poliţie sau la Carabinieri.

Poliţa, de obicei, poate să prevadă limite de despăgubire (maximul) în funcţie de valoarea daunelor. Maximul este suma de bani garantată de asigurarea de acoperire a daunelor provocate în caz de accident rutier. Maximul, potrivit legii, nu poate fi mai mic de 5.000.000 de euro pentru daune provocate persoanelor şi de 1.000.000 de euro pentru daune provocate bunurilor. Poliţele pot să prevadă şi alte garanţii, pe lângă acoperirea daunelor provocate. De exemplu, plătind un preţ mai mare se pot avea garanţii şi privind furtul sau incendierea maşinii. Pe lângă aceasta, întrucât asigurarea nu acoperă daunele pentru şoferul care provoacă un accident, poate fi stipulată o acoperire specifică pentru daune suferite de şoferul care s-a făcut vinovat de provocarea unui accident (asigurare tip Casco).  

Prima de asigurare 

Prima este preţul care trebuie plătit companiei de asigurare. Trebuie plătită la momentul stipulării contractului, altfel garanţia rămâne suspendată până la ora 24 a zilei în care se achită prima. La momentul expirării poliţei, acoperirea rămâne valabilă timp de 15 zile pe timpul cărora asiguratul trebuie să plătească prima datorată. Prima, în funcţie de tipul poliţei de asigurare încheiate, poate diferi la fiecare reînnoire a contractului.

Tarifele prevăzute pentru stipularea de poliţe de asigurare sunt publicate pe site-urile de internet ale diferitelor companii astfel încât se pot cu uşurinţă confrunta prima cerută şi garanţiile aplicate cu condiţiile economice practicate de alte companii de asigurare.

Franciza  

Asigurarea, în general, nu acoperă în întregime o daună. Când în poliţa de asigurare o parte a daunei este în sarcina directă a asiguratului, este vorba de "franciză", adică o sumă pe care oricum asiguratul este obligat să o plătească în caz de accident sau provocare de daune. Fiindcă valoarea francizei poate diferi de la companie la companie, este recomandabil să se evalueze cu atenţie cât este de convenabilă stipularea unei poliţe în locul alteia. Este oportun să precizăm că în caz de accident rutier, unde vina cade asupra asiguratului, compania va fi cea care îl va despăgubi pe cel care a suferit daune şi numai ulterior va solicita plata valorii francizei.  

Anularea poliţei

De obicei, poliţele de asigurare prevăd în contract reînnoirea tacită sau faptul că, fără ca nimic să se comunice între asigurat şi companie, poliţa se reînnoieşte în mod automat. Este important de ştiut că nu este obligatoriu potrivit legii să se trimită cerere de anulare, va fi suficient să nu se plătească prima de reînnoire. Din acest motiv, companiile de asigurare trimit la finalul contractului "atestatul de risc", certificatul care permite încheierea unui nou contract cu alte companii de asigurare.  

Bonus-malus 

Cu acest termen se indică unul dintre mecanismele care reglementează costurile poliţelor de asigurare auto şi care face astfel încât costul primei să fie întotdeauna diferit la fiecare reînnoire a asigurării. Sistemul bonus-malus este actualizat de aproape toate companiile de asigurare pentru poliţele auto şi în practică permite celor care provoacă mai puţine accidente să plătească o primă mai mică, în timp ce aceia care cauzează accidente plătesc o primă mai mare. În esenţă, se premiază, printr-un cost mai mic al asigurării, buna conduită a asiguratului.

Formula bonus-malus prevede 18 clase de merit. Dacă într-un an nu se provoacă accidente se coboară cu o clasă şi se plăteşte o primă mai mică. Dacă, în schimb, se provoacă un accident, se urcă cu două clase. La momentul schimbării unei companii de asigurare cu o alta, este important să vi se elibereze un document numit "atestat de risc". Acest document conţine toate informaţiile privind contractul precedent şi privind numărul de accidente avute de asigurat în ultimii cinci ani. Prezenţa acestui document permite asiguratului să fie introdus în clasa de merit care îi corespunde în noul contract de asigurare. Fără acest document asiguratul este introdus în ultima clasă.  

Asigurările temporare

Dacă vehiculul nu este utilizat de multe ori, sau numai în anumite perioade ale anului, companiile de asigurare permit stipularea de poliţe de asigurare şi pentru perioade limitate de timp. Avantajul constă în faptul că aceste poliţe vin în întâmpinarea nevoilor concrete ale persoanelor care nu-şi utilizează propriul vehicul în mod frecvent şi că faţă de costul unei poliţe anuale se economiseşte. Acest tip de asigurări pot fi folosite, de exemplu, de cei care îşi utilizează propriul vehicul numai în anumite zile ale săptămânii, sau de cei care utilizează motocicleta numai pe timpul perioadei de vară.

Poliţa temporară nu permite însă acumularea de clase de merit şi, pentru perioada în care se stipulează aceasta, costul este mai mare faţă de costul unei poliţe anuale. În alternativă la asigurările temporare, se poate stipula poliţa cu suspendare. Poliţa cu suspendare permite blocarea primei pentru lunile în care vehiculul nu este utilizat (astfel în această perioadă preţul asigurării nu va creşte).

Suspendarea poliţei se face de la un minim de 30 de zile la un maxim de 12 luni. Acoperirea pentru responsabilitatea de a fi provocat accidente rutiere va fi astfel suspendată în perioada de neutilizare a vehiculului şi se va relua la expirarea perioadei de suspendare. Durata poliţei, suspendare inclusă, nu poate fi mai mare de doi ani. Pe lângă aceasta, asigurările cu suspendare permit acumularea de clase de merit.

Av. Andrea De Rossi

Citeşte şi:

Ai maşină înmatriculată în România? Rişti amenzi de 1.000 de euro!

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Italienii se tem de invazia camionagiilor români: “Înjumătăţesc preţurile!”

Adrian Năstase, condamnat la doi ani de închisoare cu executare