in

Sumele nedeclarate care depăşesc 10.000 de euro nu mai pot fi confiscate la graniţă

nu le pot fi confiscate aceste sume, a reținut Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Hotărârea vine în contextul în care o persoana a intrat cu peste 120.000 de euro în România (din Bulgaria), nu a declarat banii respectivi și, în consecință, i-au fost confiscați toți banii ce depășeau 10.000 de euro.

În esență, instanța europeană a reținut că practica autorităților române de a confisca orice sumă de bani introdusă în România nedeclarat și care depășește 10.000 de euro nu poate fi permisă, din cauză că este contrară dreptului Uniunii Europene (contrară liberei circulații a capitalurilor, care este garantată și poate fi limitată doar în cazuri excepționale).

Logica hotărârii este că o confiscare a întregii sume reprezintă o sancțiune excesivă, raportată la scopul urmărit – de a determina respectarea obligației de declarare. Practic, cel care nu-și declară suma este lipsit de întreaga suma introdusă în țară (sau scoasă, după caz). Acest lucru ar afecta puternic libera circulație a capitalurilor, din cauză că astfel de situații ar putea determina anumite persoane să nu mai transfere capital în anumite state ale Uniunii Europene, unde știu că nedeclararea acestuia i-ar putea lipsi complet de sumele pe care doreau să le introducă în statul respectiv.

Avantaje există și pentru cei care au făcut plângeri contravenționale și ale căror cauze se află acum pe rolul instanțelor, din cauză că hotărârea CJUE va produce efecte și în aceste situații. Teoretic, acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru cei ale căror plângeri contravenționale au fost soluționate, deși situația este un pic mai complicată aici, din cauza cadrului legislativ ușor ambiguu, relatează avocatnet.ro.