in

COMUNICAT DE PRESA

Asociaţia Smart Projects va implementa în perioada 1 noiembrie 2010-31 octombrie 2012, proiectul Proiect: “Şomajul, o amintire! Job-ul te scoate din criză!”, Nr. Contract: POSDRU/99/5.1/G/76242 finanţat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa Axa prioritară 5, “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie 5.1, “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”.

Asociaţia Smart Projects îşi propune îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi a şomerilor din judeţul Bacău, prin dezvoltarea unor instrumente şi mecanisme complexe de consiliere şi orientare în carieră, formare profesională şi metode/tehnici de iniţiere activităţi economice independente.

Obiective specifice:

– Sprijinirea a 240 persoane şomere, în special şomerii tineri şi/sau de lungă durată, sau aflate în căutarea unui loc de muncă din regiunile vizate de proiect, în integrarea pe piaţa muncii, prin înfiinţarea unui job-club care să furnizeze servicii de consiliere şi orientare în carieră, personalizate după nevoile fi ecărei persoane.

– Îmbunătăţirea accesului grupului ţintă la informaţii despre disponibilitatea locurilor de muncă în regiune, prin editarea şi distribuirea unei publicaţii.

– Dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale şi certifi care celor 240 persoane din grupul ţintă, prin implementarea unui program de formare bazat pe metode de învăţare nonformală.

Contact:

Manager de proiect: Claudia Neculae

Tel: 0727.723.151

e-mail: [email protected]

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Cum pot solicita românii cetățenia italiană

Viorel Boldiş despre „noi, dezrădăcinaţii” plecaţi din România