in

Curtea de Conturi arată JAFUL de la ambasade şi consulate: chirii umflate, diplomaţi care se lăfăie în sute de metri pătraţi

Spaţii prea mari, chirii şi mai mari, în timp ce imobilele deţinute de statul român stau goale. Aceasta este concluzia unui control efectuat de Curtea de Conturi a României pentru cheltuielile din perioada 2012-2014 la Ministerul Afacerilor Externe, pe tema „Economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor publice pentru închirierea spațiilor de cazare necesare personalului diplomatic în perioada 2012 – 2014”.

Spațiile aferente imobilelor deținute de statul român în străinătate pentru personalul diplomatic nu sunt gestionate cu „economicitate, eficiență și eficacitate”, întrucât nu există „o corelare a suprafețelor libere aflate în imobilele proprietatea statului cu necesarul real de spații de închiriat”, se arată în raport.

Auditul efectuat a arătat că o mare parte din bugetul MAE este alocată finanțării serviciului extern și a furnizat indicii că la nivelul serviciului exterior se manifestă „o slabă performanță managerială și un mediu de control intern vulnerabil”. Tradus în româneşte, incompetenţă şi jaf.

Un fruntaș al PNL Italia a renovat Consulatul de la Roma pe 160.000 de euro

România are un număr de 168 misiuni diplomatice în străinătate, respectiv: 92 ambasade; 45 oficii consulare (35 consulate generale, 5 consulate, 4 birouri consulare, 1 viceconsulat); 12 misiuni permanente şi 19 institute culturale.

În toate aceste misiuni lucrează o armată de oameni, în 2015 erau 2325 de oameni. MAE gestionează anual derularea unui număr de aproximativ 650 contracte de închiriere, având ca obiect închirierea de spaţii pentru activitatea misiunilor diplomatice sau locuinţe de serviciu pentru personalul diplomatic și familiile acestora. Trebuie ţinut cont că în străinătate, MAE administrează un număr de 104 clădiri, 2 apartamente şi 65 de terenuri, aflate în domeniul public al statului, şi un număr de 11 clădiri şi 6 terenuri aflate în domeniul privat al statului.

Sunt închiriate imobile cu suprafețe ce exced numărului de persoane aferent familiilor membrilor misiunilor diplomatice, iar spațiile disponibile în sediile reprezentanțelor diplomatice ale României în străinătate nu sunt valorificate în vederea generării de venituri, ci, ca urmare a necesității de întreținere a lor, generează cheltuieli pe seama fondurilor publice.

Închirierea imobilelor folosite de reprezentanțele diplomatice s-a făcut pe alte criterii decât cel economic. Dacă nu e vorba de incompetenţă, atunci este vorba de CORUPŢIE. De la mica ciupeală la chirie, la mari tunuri.

DNA începe curățenia la Externe: doi angajați MAE de la Roma, trimiși în judecată pentru corupție

Procurorii DNA la Roma, acuzații de corupție ÎN CURTEA AMBASADEI: soții BIȚICĂ ar fi luat mită 13.300 de euro

„Deși șefilor de misiuni diplomatice li s-a delegat calitatea de ordonatori de credite, nu a existat o preocupare a acestora în vederea fundamentării bugetului în cadrul misiunilor diplomatice pe care le conduc, cu respectarea criteriilor de economicitate, eficiență și eficacitate economică”, se arată în raport.

De multe ori, în ambasade nu exista nimeni din afară care să controleze cheltuielile. Aşa s-a ajuns ca sumele alocate pentru chirii să explodeze, uneori creşterea fiind chiar de 355% faţă de bugetul planificat.

E drept, afirmă raportul, că în unele cazuri creşterea s-a datorta plăţii în avans a unor chirii. Oricum, cifre impresionante: contractele de închiriere gestionate de misiunile diplomatice din Madrid – sediu consular cu 102.000 euro în avans, Lyon – pentru sediu misiune 54.125 euro în avans, Belgrad – sediu ambasada cu 80.000 euro avans și Bilbao – sediul consular cu 81..000 euro achitați în avans.

” Pentru un eșantion de numai 7 reprezentanțe diplomatice ale României în străinătate, în perioada 2012 — 2014, s-a constatat utilizarea de fonduri de la bugetul de stat în suma de 835.620 euro pentru închirierea de pe piața locală a unor imobile cu destinația de locuință, în condițiile în care exista spațiu cu aceeași destinație disponibil și neutilizat în imobilele proprietate publică și privată a statului român”, se precizează în raportul Curții de Conturi. Doar la un eşantion de 7 ambasade din 168! Ne întrebăm ce s-ar găsi la toate!

Iată câteva date din acest raport exploziv:

S-au constatat excese în cazul suprafețele închiriate în raport cu numărul persoanelor care le utilizează, deși au existat prevederi și recomandări prin care s-a stabilit un barem al suprafețelor închiriate în concordanță cu numărul persoanelor trimise la post și aparținătorilor acestora precum și în concordanță cu activitatea desfășurată în cadrul misiunii diplomatice conform mandatului și atribuțiilor.

Suprafața închiriată cu destinația de reședință excede necesarului recomandat în textul Circularelor din cadrul MAE, sens în care exemplificăm:

– Reședința ambasadei de la Astana cu 401 mp pentru 2 persoane (4.704 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Bangkok cu 316 mp pentru 1 persoană (2.368 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Nairobi cu 300 mp pentru 1 persoană (1.786 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Praga cu 420 mp pentru 3 persoane (3.510 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Rabat cu 619 mp pentru 1 persoană (3.887 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Tunis cu 400 mp pentru 1 persoană (3.126 euro/lună);

– Reședința ambasadei de la Varșovia cu 560 mp pentru 2 persoane (4.000 euro/lună);

– Reședința Consulatului General de la Barcelona cu 300 mp pentru 1 persoană (3.000 euro/lună);

– Reședința Misiunii Permanente UE la Bruxelles cu 700 mp pentru 3 persoane (5.547 euro/lună).

Există țări în care suprafața închiriată cu destinație de sediu pentru reprezentanța diplomatică este similară cu suprafața închiriată cu destinația de reședință, sens în care exemplificăm:

– Ambasada de la Bangkok, spațiul închiriat pentru sediu de misiune este de 285 mp (2.904 euro/lună) în timp ce spațiul închiriat pentru reședință este de 316 mp (cu 2.368 euro/lună);

– Ambasada de la Dakar, spațiul închiriat pentru sediu de misiune de 430 mp (4370 euro/lună) în timp ce spațiul pentru reședință este de 400 mp (cu 4.100 euro/lună);

– Ambasada de la Erevan are un spațiu închiriat pentru sediu de misiune de 300 mp (3528 euro/lună) în timp ce spațiul pentru reședință este de 289 mp (cu 3.920 euro/lună);

– Ambasada de la Kuwait, spațiul închiriat pentru sediu de misiune de 358 mp (7.569 euro/lună) în timp ce pentru reședință spațiul închiriat este de 395 mp (cu 5.947 euro/lună);

– Ambasada de la Madrid, spațiul închiriat pentru sediu consular este de 500 mp (8.500 euro/lună) în timp ce spațiul închiriat pentru reședință este de 400 mp (cu 4.750 euro/lună);

– Ambasada de la Manila, spațiul închiriat pentru sediu de misiune de 685 mp (2.227 euro/lună) în timp ce pentru reședință spațiul închiriat este de 395 mp (cu 3.450 euro/lună);

– Ambasada de la Seoul, spațiul închiriat pentru sediu de misiune este de 279 mp în timp ce spațiul închiriat pentru reședință este de 314 mp (cu 7.000 euro/lună);

– Ambasada de la Tel Aviv, spațiul închiriat pentru sediu de misiune este de 250 mp (6.497 euro/lună), în timp ce spațiul închiriat pentru reședință este de 350 mp (cu 7.840 euro/lună);

– Ambasada de la Zagreb, spațiul închiriat pentru sediu de misiune este de 350 mp (9.800 euro/lună) în timp ce spațiul închiriat pentru reședință este de 300 mp (cu 3.000 euro/lună).

Există situații în care s-a procedat la închirierea de pe piața locală a unor imobile/spații cu destinație de locuit pentru personalul misiunilor diplomatice, în condițiile în care spațiul de locuit disponibil în imobilele proprietate publică și privată a statului a rămas neutilizat.

S-au identificat situații în care, în perioada auditată, în imobilele proprietate publică a statului român, existau spații de locuit disponibile/neutilizate în aceeași perioadă calendaristică în care s-a apelat la închirierea de spații cu destinație pentru reședință sau locuințe de serviciu, sens în care exemplificăm:

– Ambasada din Helsinki – unde un imobil în suprafață de 149 mp, proprietatea publică a statului român, a fost neutilizat în timp ce pentru închirierea unui spațiu de locuit în suprafață de 181 mp în cei trei ani au fost plătiți 168.348 euro;

– Ambasada din Praga – unde imobilul aparținând domeniul public al statului a fost neutilizat (suprafață de 648 mp, neutilizată în anul 2012, 675 mp, suprafață neutilizată în anul 2013 și respectiv 745 mp neutilizați în anul 2014), în timp ce pentru închirierea unui imobil de 420 mp cu destinația de locuință a fost plătită suma de 127.440 euro;

– Ambasada din Stockholm – unde imobilul aparținând domeniului public al statului (în suprafață de 194 mp a fost neutilizat, în timp ce pentru închirierea unui spațiu de locuit în suprafață de 83 mp au fost plătiți 61.920 euro;

– Ambasada din Paris – unde în anul 2012 s-a procedat la închirierea unui spațiu de locuit în suprafață de 193 mp, pentru suma anuală de 72.300 de euro în timp ce în imobilele aparținând domeniului public al statului existau spații de locuit neutilizate în suprafață de 334 mp și respectiv 116 mp;

– Ambasada din Varșovia – unde în anul 2012, s-a menținut un spațiu închiriat în suprafață de 560 mp cu destinație de locuit și cu o chirie lunară de 4.000 euro în condițiile în care în imobilele aparținând domeniului public exista neutilizată o suprafață de 402 mp cu destinație de locuit;

– Ambasada din Mexico – un imobil aparținând statului român cu o suprafață de 604 mp din care spațiu de locuit neutilizat: 306 mp în anul 2012 și 90 mp în anii 2013 și 2014 procedându-se la închirierea unui apartament cu destinație de locuit, pentru care au fost achitați 151.488 euro în cei trei ani de referință;

– Ambasada din Oslo – cu spațiu de locuit neutilizat din imobilul proprietate publică (128 mp în anii 2012 și 2013 și 76 mp în anul 2014) și cu un contract de închiriere pentru un spațiu de 112 mp care a generat în cei trei ani plăți în sumă de 206.124 euro.

Monitorizarea necorespunzătoare a procesului de închiriere de spații necesare pentru desfășurarea activității diplomatice a condus la efectuarea unor cheltuieli ineficiente și neeconomicoase generate fie de efectuarea unor plăți în avans, fie de blocarea fondurilor publice pentru constituirea de garanții imobiliare.

Exemplificăm contractele de închiriere pentru spațiul de lucru al consulatului român de la Madrid, care au generat în perioada 2007-2015 cheltuieli de aproximativ 680.000 Euro.

În perioada 2007-2011 activitatea consulară de la Madrid s-a desfășurat într-un imobil închiriat în baza unui contract de închiriere încheiat în noiembrie 2006, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de la 01.01.2007 până la 31.12.2011, cu o valoare inițială a chiriei de 6.707 euro pe lună.

Deși în data de 01.01.2012, contractul a expirat, Consulatul și-a continuat activitatea în același spațiu, însă cu achitarea unei chirii de 7.436,61 euro pe lună, situație care a continuat până la data de 31.03.2014,

Următorul contract de închiriere pentru sediul Consulatului cu începere de la 01.04.2014, a fost încheiat cu o valoare a chiriei lunare de 8.500 euro.

Deși contractul de închiriere prevedea plata trimestrială a contravalorii chiriei, respectiv 25.500 euro/trimestru, s-a plătit în avans suma de 102.000 euro, pentru perioada aprilie 2014-martie 2015 și s-a convenit cu proprietarul efectuarea plăților în avans pentru perioada aprilie 2015-martie 2016.

Sinteza Raportului Curţii de Conturi poate fi citită AICI


 


Megadelegație în Italia pentru votul prin corespondență: șapte oameni timp de șapte zile

Noul sediu al Secției Consulare de la Roma, deschis cu promisiunea că face față unui volum de 250-300 de solicitări pe zi

Declarație șocantă a magistratului Piercamillo Davigo: ”A învins corupţia. Politicienii nu au încetat să fure, au încetat să se ruşineze”

 

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Șase simptome ale infarctului pe care femeile nu trebuie să le ignore

Drept la replică – Consulatul General al României la Salonic