in

România, ţară de imigraţie

Potrivit datelor statistice ale Inspectoratului General pentru Imigrări de la Bucureşti, pe 30 iunie în România se aflau înregistraţi cu drept de şedere 57.259 de cetăţeni străini, dintre care 46.674 cu permis de şedere temporară şi 10.585 posesori ai unui permis de şedere permanentă. 

Principalele ţări de origine ale resortisanţilor ţărilor terţe sunt Republica Moldova, Turcia, China, Siria, Liban, Serbia, Tunisia, Ucraina şi Irak.

Cetăţenilor extracomunitari din România le este dedicat un proiect european al cărui obiectiv general este facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) cu drept de şedere în România prin oferirea de asistenţă socio-economică şi educaţională, precum şi prin promovarea şi îmbunătăţirea imaginii acestora în societatea românească.

Conform unui comunicat al organizaţiei ARCA-Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi (ARCA-FRRM), preluat de Agerpres, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului "Promovarea imaginii RTT şi soluţii eficiente în vederea integrării acestora în societatea românească" au ca scop îmbunătăţirea imaginii resortisanţilor ţărilor terţe în Romania prin intermediul unei ample campanii media şi sensibilizarea societăţii civile cu privire la grupul ţintă, precum şi oferirea de asistenţă materială, consiliere şi asistenţă juridică şi socială gratuită acestei categorii de persoane.

 De asemenea, se vor organiza cursuri de limba română, cursuri vocaţionale având ca scop deprinderea unor aptitudini profesionale, iniţierea utilizării computerului, asistenţa prioritară pentru cazurile vulnerabile (bătrâni, copii, femei, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi, etc.). Proiectul urmăreşte facilitarea accesului la piaţa muncii, la educaţie, la o locuinţă, la cunoaşterea limbii române, contribuind, astfel la o mai bună integrare în societatea românească.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Conferinţa Pro Child la Roma

“Mi-a făcut curte, apoi m-a obligat să mă prostituez”