in

Apelul asociaţiilor cetăţenilor moldoveni din Italia: „Susţinem legea anti-discriminare”

31 de asociaţii ale moldovenilor din Italia au trimis o scrisoare conducerii Republicii Moldova, în care de declară de acord cu legea anti-discriminare, în dezbatere în acest moment la Chişinău. Promotorul acestei iniţiative este asociaţia „Baştina” din Padova.


Excelenţei sale Nicolae Timofti, Preşedinte al Republicii Moldova

 

Excelenţei sale Vlad Filat, Prim-ministrul al Republicii Moldova

Excelenţei sale Marian Lupu, Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

 

Excelenţei sale Mihai Ghimpu, ex Preşedinte interimar al Republicii Moldova

Padova, Italia 24.04.2012

Apelul Asociaţiilor cetăţenilor moldoveni din Italia

Urmărind cu atenţie evoluţiile în legătură cu proiectul legii Republicii Moldova privind anti-discriminarea, Asociaţiile cetăţenilor moldoveni din Italia consideră necesar să vină cu acest apel către factorii de decizie, actorii politici şi către întreaga societate moldovenească din ţară şi de peste hotare.

Discursurile şi polemica incitate împotriva proiectului de lege urmăresc în mod evident scopuri contrare parcursului european al Republicii Moldova.

Iniţiativa legislativă în domeniul anti-discriminării se află în conformitate perfectă cu principiul egalităţii proclamat de articolul 16 al Constituţiei Republicii Moldova, care stabileşte îndatorirea primordială a statuluide a garanta „respectarea şi ocrotirea persoanei”. Acelaşi articol specifică, totodată, că „toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”.

Rolul viitoarei legi nu poate fi altul decât asigurarea ordinii constituţionale la capitolul egalitate, fără de care nu este posibilă o dezvoltare democratică a oricărui stat şi a oricărei societăţi.

Cu toţii cunoaştem şi simţim în viaţa noastră de fiecare zi, în ţară şi peste hotarele ei, că Republica Moldova are mari restanţe în ceea ce priveşte egalitatea cetăţenilor în faţa legii. Mai mult, adoptarea legii anti-discriminare a fost un angajament asumat de către ţara noastră în faţa Uniunii Europene în procesul de integrare europeană. Îndeplinirea acestui angajament presupune lucruri absolut reale şi vitale pentru cetăţenii Republicii Moldova la capitolul libertăţilor de care se bucură cetăţenii statelor membre ale UE, cel mai actual dintre ele, în cazul nostru, fiind libera circulaţie a persoanelor în spaţiul Uniunii.

Continuarea parcursului european este critică pentru Republica Moldova – este o garanţie pentru trecerea ţării într-un spaţiu în care statele există pentru cetăţeni şi nu invers, în care cetăţenii sunt liberi, drepturile lor sunt apărate şi ei cu adevărat au un cuvânt de spus atunci când vine vorba despre calea de dezvoltarepe care să o urmeze statul.

În condiţiile în care cele menţionate, evident, sunt realităţi obiective, căror trebuie să li se facă faţă, tentativele de a invoca „valorile şi moralitatea” împotriva proiectului legii, reducerea absurdă a esenţei viitorului act normativ la chestiunile de orientare sexuală, ce în realitate nu sunt de actualitate pentru Republica Moldova, isterizarea societăţii prin anunţarea colapsului inevitabil al instituţiei familiei şi al credinţei ortodoxe, vădit sunt răuvoitoare şi viclene. Regretabil este şi faptul atragerii bisericii ortodoxe din Moldova în polemicile respective. Abordarea mult mai profundă, sobră, responsabilă şi lipsită de spontaneitate la subiectul anti-discriminare, pe care o împărtăşesc bisericile ortodoxe surori din spaţiul UE şi cel general occidental, este o dovadă în plus la acest capitol.

Argumentele aşa zişilor „combatanţi moralişti” din Moldova nu rezistă nici o clipă în condiţiile unei democraţii veritabile: A dispărut oare credinţa în ţările Uniunii Europene?! A fost demolată sau s-a ruinat oare instituţia căsătoriei în occident?! Oare au dispărut tradiţiile şi valorile în acest spaţiu, în care sute de mii, sau poate chiar milioane de moldoveni îşi câştigă existenţa, întreţinându-i şi pe cei mici şi bătrâni de acasă?! Deci, este limpede că argumentele „moraliştilor” Moldoveni îşi pot găsi solul fertil doar pentru un anumit scurt răstimp şi doar în condiţiile unor societăţi izolate, ce nu-şi doresc dezvoltare.

Republica Moldova deja demult nu mai este izolată. Noi – cetăţenii Republicii Moldova – trebuie să ne continuăm calea spre o societate dezvoltată în rând cu celelalte popoare europene libere!

Acest apel al nostru vine în susţinerea proiectului legii anti-discriminare, precum şi în susţinerea unei dezbateri civilizate în sânul societăţii moldovene cu eliminarea influenţelor din exterior, a speculaţiilor şi a exagerărilor primejdioase şi duşmănoase viitorului european al Republicii Moldova.

Prezentul Apel îl semnează următoarele asociaţii:

1.      Asociaţia de integrare social-culturală „Baştina– comunitatea cetăţenilor moldoveni din Italia”, Padova, preşedinte Alexandru Marcinschi;

2.      Asociaţia culturală moldavă „Basarabia”, Torino, preşedinte Larisa Olărescu;

3.      Asociaţia social-culturală „Dacia”, Mestre/Veneţia, preşedinte Eugenia Belibov;

4.      Asociaţia Moldo-Italiană pentru colaborare si integrare A.M.I.C.I., Mestre/Veneţia, preşedinte Iurie Bojonca;

5.      Asociaţia „Olimpia – asociaţia de sport si de timp liber al comunităţii moldoveneşti”, Mestre/Veneţia, preşedinte Victoria Pistol;

6.      Asociaţia „Moldova Doina”, Como, preşedinte Parascovia Rusu;

7.      Asociaţia AUSER „Insieme-comunitatea moldovenilor din or. Treviso”, preşedinte Daniela Anghel;

8.      Asociaţia culturală „Maluri de Prut”, Padova, preşedinte Ştefan Maimescu, ex deputat, membru consiliului asociaţiei „Parlamentul 90”;

9.      Asociaţia de promovare culturală „Dacia”, Roma, preşedinte Vitalie Ciobanu;

10.  Asociaţia „Moldova Datina”, Bologna, preşedinte Mihai Ciolacu;

11.  Asociaţia „Moldbixia”, Brescia, preşedinte Lilia Bicec;

12.  Asociaţia „Moldova”, Trento, preşedinte Vitalie Rotaru;

13.  Asociaţia „Italia-Moldova ONLUS”, Besozzo (VA), preşedinte Gian Luca del Marco;

14.  Asociaţia „Moldova- sapori di casa”, Verona, preşedinte Chiril Croitoru;

15.  Asociaţia „Moldleal ONLUS”, Florenţa, preşedinte Mihai Ciobanu;

16.  ONG „Moldova nel Mondo”, Roma, Eduard Gherciu;

17.  Asociaţia „Amici della Moldavia”, Padova, preşedinte Andrei Munteanu;

18.  Asociaţia „MoldovainItalia”, Grosetto, preşedinte Angela Bojinov;

19.  Asociaţia „Unison”, Padova, preşedinte Maria Bric;

20.  Asociaţia „Moldova Europea ONLUS”, Roma, preşedinte Andrei Galeisa;

21.  Asociaţia „Sostegno ai cittadini moldavi”, Verona, preşedinte Nicolae Berescu;

22.  Asociaţia „Moldavi nelle Marche”, Fabriano (AN), preşedinte Tatiana Perciun;

23.  Asociaţia culturală „Mihai Eminescu”, Reggio Emilia, reprezentanta Rodica Rusu;

24.  Asociaţia „Ritrovo”, Veneţia, preşedinte Ghenadie Batcu;

25.  Asociaţia „Moldova din Bologna”, preşedinte Pavel Ţurcan;

26.  Asociaţia „Steaua Moldovei”, Severino (SA), preşedinte Stela Iarmolovici;

27.  Asociaţia „Prietenia”, Bologna, preşedinte Aliona Bordeianu;

28.  Asociaţia „InMoldova ONLUS”, Panchia, preşedinte Domenico Amato;

29.  Asociaţia „Integrazione in Italia”, Milano, preşedinte Ludmila Chivriga;

30.  Asociaţia culturală italo-moldavă „Plai”, preşedinte Natalia Petica.

31.  Asociaţia „A.I.M.- associazione Immigrati del Mondo”, Perugia, responsabil – Aurel Rîbac.

 

 

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

România – invitată de onoare la Salonul Internațional de Carte de la Torino

Daily Express: ”Londra se umple de cerșetori, hoți și prostituate din România”