in

Educație pe internet: Legea învățământului din România s-a modificat, se înființează școala „la distanță” pentru copiii din diaspora

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care vine în completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Principala noutate este că pe lângă formele clasice de organizare a învăţământului preuniversitar, respectiv învăţământ cu frecvenţă și învăţământ cu frecvenţă redusă, s-a adăugat și forma ”învăţământ la distanţă pentru elevii care au cetăţenia română şi domiciliul sau rezidenţa în străinătate.”

Legea permite ca atât învăţământul primar cât și cel gimnazial să fie organizat şi la distanţă. În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale va funcţiona Centrul pentru Educaţia la Distanţă care are rolul de a monitoriza progresul elevilor care au cetăţenia română şi domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi optează pentru sistemul de învăţământ la distanţă în România.


Unul dintre principalii inițiatori ai proiectului este deputatul PNL Ovidiu Raețchi, ales în circumscripția 43, Diaspora. Proiectul a fost propus și pentru dezbatere publică, fără ca însă să existe vreo intervenție din partea comunităților românești.

Deputatul Ovidiu Raețchi a adresat numeroase interpelări ministrului Educației Naționale, cerând date referitoare la situația copiilor români care se întorc definitiv în țară, cu părinții. Deputatul și-a exprimat deseori îngrijorarea pentru lipsa unor programe concrete de reintegrare a copiilor care intră în sistemul școlar românesc. În opinia sa, mulți dintre copii sunt nevoiți să repete un an școlar datorită ”lipsei unui sprijin concret pentru pregătirea eficientă în vederea susținerii și promovării examenelor de diferență”.


Tot ca noutate este și faptul că în cadrul sistemului de învăţământ la distanţă, copiii pot fi instruiţi de către părinţi aceștia trebuind însă să deţină studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat. Dacă nu îndeplinesc această condiție, părinţii pot opta şi pentru serviciile unui cadru didactic, urmând însă să suporte salarizarea acestuia.

Părintele care doreşte înscrierea copilului în cadrul sistemului de învăţământ la distanţă în România are obligaţia, cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului şcolar, de a adresa o notificare Centrului pentru Eucaţia la Distanţă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, însoţită de o copie a diplomei de studii deţinute şi de adeverinţa medicală care să ateste că este apt psihologic să desfăşoare activităţi de predare.

Învăţământul la distanţă este susţinut de o platformă e-learning creată în acest sens de Ministerul Educaţiei Naţionale. Platforma e-learning pentru învăţământul la distanţă permite documentarea şi urmărirea programelor de instruire, a materialelor de curs, dar şi testarea cunoştinţelor dobândite de elevii care au cetăţenia română şi domiciliul în străinătate.

Centrul pentru Educaţia la Distanţă are obligația de a transmite părinţilor programele şcolare şi materialele de curs pentru fiecare disciplină de studiu. Notarea elevilor se face fie pe baza testelor scrise, fie pe baza altor evaluări semestriale. Testele se susțin fie în țară, pentru cei care se pot deplasa, fie în cadrul Ambasadei României din statul în care domiciliază sau îşi are rezidenţa elevul.

La absolvirea învăţământului gimnazial, elevii instruiţi la distanţă vor dobândi diploma de absolvire emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi foaie matricolă.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, precum şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului pentru Educaţia la Distanţă.

Andi Rădiu

Completările  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, AICI

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Klaus Iohannis, validat ca preşedinte de Curtea Constituţională: „Vă asigur că am înţeles votul românilor”

Dragă românule din străinătate, iată de ce nu aveai dreptul să votezi