in

Noile reguli cu privire la şederea şi expulzarea comunitarilor în Italia

Pe 2 august 2011 Parlamentul italian a aprobat definitiv, prin transformarea în lege, decretul lege nr. 89 din 2011, publicat în Gazzetta Ufficiale nr. 144, în vigoare deja din 24 iunie. Decretul de lege a introdus o serie de noutăţi importante privind intrarea şi şederea cetăţenilor străini, noutăţi care se aplică atât cetăţenilor comunitari cât şi celor extracomunitari. Parlamentul a adus pe timpul conversiei în lege câteva modificări Decretului. Iată ce se schimbă pentru cetăţenii comunitari.

Dreptul de şedere

Legea prevede că cetăţeanul comunitar, pentru a putea solicita înscrierea la evidenţa populaţiei, trebuie să prezinte o cerere la primăria de rezidenţă demonstrând, printre altele, că posedă un venit suficient pentru propria întreţinere egal cu cel puţin valoarea ajutorului social.

Noutatea priveşte venitul: resursele economice suficiente şederii nu vor mai trebui evaluate în mod automat, adică luând ca referinţă valoarea ajutorului social, ci vor trebui să facă referire la situaţia globală a celui care solicită înscrierea la evidenţa populaţiei, ţinând în orice caz cont de cheltuielile aferente locuinţei, fie aceasta în locaţie, comodat, în proprietate sau deţinută pe baza unui alt drept subiectiv.

Mai multe facilităţi şi pentru rudele extracomunitare care vin la cetăţeanul comunitar în Italia: la momentul cererii de înscriere la evidenţa populaţiei, nu vor mai trebui să demonstreze regularitatea intrării sau şederii în Italia (sentinţa Curţii Europene de Justiţie nr. C- 127/08).

Dacă ruda este însă în întreţinere, această condiţie va trebui certificată de un document eliberat de autorităţile competente din ţara de origine. O importanţă fundamentală are documentaţia care atestă uniunea familială, în special când priveşte relaţii de rudenie între cetăţeni extracomunitari şi cetăţeni comunitari (de ex. soţ român şi soţie moldoveancă): rudei în întreţinere sau convieţuitoare în ţara de origine, sau cu o stare de sănătate care face necesară asistenţa din partea cetăţeanului comunitar în mod regulamentar rezident în Italia, îi este recunoscut dreptul de înscriere la evidenţa populaţiei şi de eliberare a unei cărţi de şedere pentru rudă a unui cetăţean Ue în urma prezentării documentelor care demonstrează relaţia de rudenie.

Reţineţi că aceste documente, dacă sunt de provenienţă străină, trebuie să fie însoţite de o traducere care să fie certificată drept conformă cu textul străin şi, cu excepţia existenţei unor acorduri internaţionale care să prevadă exonerarea, să fie legalizate la reprezentanţele italiene – ambasade sau consulate – din străinătate.

Ordinele de expulzare

Ordinele de expulzare forţată sunt emise de Prefect şi sunt executate de Chestor atunci când cetăţeanul comunitar sau o rudă de-a sa, destinatari ai unei prevederi de expulzare pentru nerespectarea condiţiilor de şedere, nu respectă obligaţia de a pleca până la termenul fixat.

Cetăţeanul comunitar poate fi destinatarul unor ordine de expulzare atunci când este considerat, pe baza unor circumstanţe obiective (cum ar fi de exemplu în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva vieţii sau siguranţei unei persoane), subiect periculos şi şederea sa în teritoriu este considerată incompatibilă cu convieţuirea civilizată şi sigură.

Printre motivele de expulzare se află şi motivele imperative de siguranţă publică care sunt definite acum. Aceste motive subzistă când persoana de expulzat a avut comportamente care constituie o ameninţare concretă, efectivă şi destul de gravă asupra drepturilor fundamentale ale persoanei sau siguranţei publice.

Recurgerea la asistenţă publică din partea cetăţeanului Ue sau a unei rude de-a sale nu justifică adoptarea unei măsuri de expulzare pentru încetarea condiţiilor de şedere.

Demonstrarea plecării

Străinul expulzat din Italia trebuie să dovedească plecarea prin intermediul prezentării sale la Reprezentanţa diplomatică italiană din străinătate. Atunci când, după expulzare, cetăţeanul străin este găsit în Italia fără dovada prezentării sale la Reprezentanţa diplomatică italiană, poate fi expulzat forţat pentru motive de ordine publică. Acest lucru este valabil şi pentru străinul care, deşi se prezintă la Reprezentanţa italiană din străinătate, este găsit ulterior în Italia şi nu poate demonstra că s-au modificat condiţiile care au determinat expulzarea sa.

Av. Andrea De Rossi

Descarcă Decretul Lege

Descarca Textul de conversie în lege aprobat de Senat

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Vedetele sunt îndrăgostite de Italia

România, vigilentă în faţa recesiunii din SUA