in

Hrisovul Regelui Ferdinand I pentru Biserica Mântuirii: „Pildă să ne fie tot șirul de strămoși”

Duminică, 25 noiembrie 2018, în anul Centenarului întregirii României, este ziua sfințirii Altarului Catedralei Mântuirii Neamului, odată cu praznicul Sf. Mare Muceniţe Ecaterina.

Visul unei Biserici a Mântuirii a fost exprimat de Regele Ferdinand I la 10 mai 1920, printr-un hrisov regal.

Ferdinand, cel de-al doilea Rege al României, zis și Ferdinand Întregitorul de țară, primul Rege al României Mari, este cel sub domnia căruia s-a desăvârșit Marea Unire din 1918, cel mai important act din istoria poporului român.

Iată conținutul acestui hrisov regal, act de temelie al Bisericii Mântuirii.

”Prea Sfințiți Părinți,

Înfăptuindu-se unirea politică a tuturor Românilor, prin strădania atâtor minți alese și prin sângele atâtora dintre copiii cei mai buni ai neamului, aducem laudă îndreptățită lor și slavă nesfârșită Atotputernicului Dumnezeu, care nu ne-a părăsit în necazuri, ci ne-a întărit inima și gândul ducându-ne la izbândă. Atăzi, mai mult ca oricând, suntem datori să-l preamărim din toată inima cu cântarea «cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă aplecați, căci cu noi este Dumnezeu».

Această cântare însă trebuie să răsune în Biserica Mântuirii pe care suntem datori să o ridicăm în capitala tuturor Românilor, ca semn de mulțumire pentru ajutorul celui Prea Înalt și ca simbol al unității sufletești a întregului neam și veșnică pomenire celor răposați pentru înfăptuirea României întregite.

Iar întru aceasta slujească-se de pildă bunii noștri strămoși.

Pildă să ne fie Ștefan cel Mare, care, după luarea Chiliei, mulțumi lui Dumnezeu, dătătorul biruinței, prin ridicarea Mănăstirii Putna, de unde a purces atâta duh întăritor în vremile noastre de restriște.

Pildă să ne fie făuritorul unității noastre politice de acum 318 ani, viteazul Mihai Voevod, a cărui mână s-a decleștat de pe sabia-i fulgerătoare ca să pună o nouă și puternică piatră de temelie Mitropoliei Românești din Alba-Iulia Ardealului, drept mulțumire Celui Prea Înalt pentru biruința îndreptățitei sale lupte.

Pildă să ne fie Matei Voevod Basarab, care a semănat pământul Țării cu lăcașuri dumnezeiești, ca mulțumire Celui de sus pentru ajutorul dat întru apărarea sfintelor sale năzuințe. Iar aceste lăcașuri închinatu-le-a el sfinților mucenici ostași în conștiința dreptei jertfiri a oștenilor săi.

Pildă să ne fie tot șirul de strămoși, întemeietori de lăcașuri dumnezeiești, pentru binefacerile primite de sus.

În sfârșit, pildă să ne fie răposatul Rege Carol I, care și-a unit gândul cu vechii ctitori, aducând la noua strălucire minunile de la Argeș și Trei-Ierarhi. Căci sufletul și jertfa biruitorilor de la Plevna s-au adăugat în temelia și la frumusețea acestor altare de mulțumire și proslăvire a Stăpânului tuturor.

Noi, poporul român, am avut fericirea a conduce Țara la înfăptuirea visului de aur al strămoșilor: Unirea sa într-un singur Stat național.

Deci și sfânta biserică, care dorim a se înălța întru amintirea acestui strălucit eveniment, se cuvine să fie un monument vrednic de țelul măreț ce l-am atins și opera tuturor Românilor, ca un simbol al unității de neam și de credință.

Neamul întreg și-a încordat vânjoasele-i brațe pentru îndeplinirea scumpului său ideal național: neamul întreg se cuvine să-și arate recunoștința către Dumnezeu, de la care ne vin toate darurile, ridicându-i altar de închinare, pe care ni-l închipuim ca o podoabă a gândului artistic românesc.

Iar, pentru fericita întrupare a acestui gând al nostru și pe temeiul orânduirilor canonice, cer Prea Sfințitului Sinod al Bisericii strămoșești, înalta sa binecuvântare, spre a se putea începe pregătirile pentru ridicarea acestei Sfinte Biserici.

Și Domnul va răsplăti celor ce iubesc buna podoabă a casei sale.

București, 10 Mai 1920”

(Hrisovul pentru Biserica Mântuirii, apud Cuvântări de Ferdinand I, Regele României: 1889-1922, București, Fundația Culturală Principele Carol, 1922, capitolul III. Cuvântări la învestituri bisericești, pp. 57-59.)

Sursa: Monarhia Salvează România

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Situație scăpată de sub control la gara Termini din Roma, polițiști atacați de romi, un agent a tras un foc în aer

Ziua Naţională a României sărbătorită de comunitatea românească din Vasto