in

Mișcarea „Rugul aprins”, eveniment de excepție organizat la Roma despre cenaclul format la mânăstirea Antim

Marți 27 februarie 2018, începând de la ora 16.30, la Universitatea Pontificală „Antonianum”, Via Merulana 124, Roma, asociația „Împreună pentru Athos – Onlus“ organizează o zi de studiu despre

DANIIL SANDU TUDOR și Cenaclul isihast al „Rugului aprins”.

 „Rugul care arde și nu se consumă“ este tema aleasă pentru această zi de studiu.

Sandu Tudor, jurnalist și scriitor, fondator al revistelor mistice „Floarea de Foc“ și „Credința“ a fost animator al mișcării numite „Rugul Aprins“, care a adunat în jurul său, la începutul anilor ’40 din secolul trecut, scriitori, artiști, muzicieni și mulți alți intelectuali religioși și laici valoroși, între care Vasile Voiculescu, Ion Marin Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Tudor Vianu, Paul Constantinescu.

Toți membrii acestui grup, format la Mănăstirea Antim din București, unde Sandu Tudor era călugăr cu numele de Agaton, au împărtășit cu entuziasm și pasiune interesul pentru tradiția ortodoxă și în special pentru cea a isihasmului spiritual.

În timpul zilei de studiu vor saluta participanții maica Mary Melone, rectorul Universității Pontificale „Antonianum” (SFA) și dr. Giuseppe Sergio Balsamà, Președintele Asociației „Împreună pentru Athos – Onlus”.

Reuniunea se va deschide cu o introducere a Excelenței Sale, Preasfințitul Siluan, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei: „Cenaclul Rugului Aprins, moment unic în istoria spiritualității românești“.

Vor interveni, în continuare, relatorii indicați mai jos, care vor evidenția și aprofunda anumite aspecte specifice legate de nașterea „Rugului Aprins ” și a membrilor săi: dr. Ion Ionașcu, teolog ortodox și cercetător al misticii creștine orientale: „Daniil Sandu Tudor, fondatorul și sufletul mișcării Rugul Aprins“; Fratele Adalberto Mainardi, monah din comunitatea monastică din Bose și cercetător al tradițiilor spirituale ale Orientului creștin: „Rugăciunea inimii și căutarea lui Dumnezeu în experiența Rugului Aprins“; prof. Enrico Montanari, fost profesor de istoria religiilor la Universitatea „La Sapienza“ din Roma: „Prezența lui Andrei Scrima în grupul Rugului Aprins“; Violeta P. Popescu, istoric, teolog și fondator al Centrului Cultural Italio-Român din Milano: „Părintele Roman Braga (1922-2015). Ultimul supraviețuitor al mișcării Rugului Aprins.”

În fine, dr. Antonio Manzella, coordonatorul Comitetului Științific Internațional al Asociației Onlus „Împreună pentru Athos“ va citi câteva poezii alese ale lui Vasile Voiculescu, numit poetul rugăciunii.

Evenimentul va fi moderat de Prof. Germano Marani, SJ, profesor de teologie orientală la Institutul Pontifical Oriental și profesor la Facultatea de Misiologie a Universității Pontificale Gregoriene.

 Evenimentul a obținut, pentru această ocazie, patronajul Ambasadelor de pe lângă Sfântul Scaun ale Georgiei, Greciei și Serbiei, al Ateneului Pontifical Sf. Anselm, al Institutului Pontifical Oriental, al Universității Pontificale Antonianum, al Universității Pontificale Sf. Toma de Aquino, a revistelor „Apostolia”,” Buisson Ardent – Cahiers Saint-Silouane Athonite „și „Contacte”.

 Partener media al inițiativei va fi Gazeta Românească.

 Pentru mai multe informații, www.insiemeperathos.org, email [email protected], [email protected].

 ■ Coordonarea Comitetului științific: Dr. Antonio Manzella

(e-mail: [email protected])

■ Biroul de presă: Dr. Nikos Tzoitis

(e-mail: [email protected] – cel. 335 – 6756593).

Președinte

Dr. Giuseppe Sergio Balsamà


COMUNICATO STAMPA

MARTEDI 27 FEBBRAIO 2018, ORE 16,30

presso PONTIFICIA UNIVERSITA’ “ANTONIANUM”, 

Via Merulana 124, Roma

L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER L’ATHOS – ONLUS”

PROMUOVE UNA GIORNATA DI STUDIO SU

DANIIL SANDU TUDOR

E IL CENACOLO ESICASTA DEL

“ROVETO ARDENTE”

“IL ROVETO CHE ARDE E NON CONSUMA” è il tema prescelto per questa giornata di studio, organizzata dall’Associazione “Insieme per l’Athos – onlus”, che si svolgerà a Roma martedi, 27 febbraio p.v., dalle ore 16,30 alle ore 19,00 presso la Pontificia Università “Antonianum”, in via Merulana 124, Roma.

Sandu Tudor, giornalista e scrittore, fondatore di riviste di mistica come “Il Fiore Ardente” (“Floarea de foc”) e “La fede” (“Credința”)  era stato l’animatore del Movimento denominato “Il Roveto Ardente” (“Rugul Aprins”), che aveva raccolto intorno a se, agli inizi degli anni ’40 del secolo scorso, scrittori, artisti, musicisti ed tanti altri intellettuali laici ed eclesiastici tra cui Vasile Voiculescu, Ion Marin Sadoveanu, Mircea Vulcănescu, Tudor Vianu, Paul Constantinescu.

Tutti i membri di questo gruppo, costituitosi presso il Monastero Antim di Bucarest, dove Sandu Tudor era monaco con il nome di Agaton, avevano condiviso con entusiasmo e passione l’interesse per la tradizione ortodossa e in particolare di quella spirituale esicasta.

Durante la giornata di studio porteranno i propri saluti: Suor Mary Melone, SFA (Rettore della Pontificia Università “Antonianum”) ed  il dott. Giuseppe Sergio Balsamà (Presidente dell’Associazione “Insieme per l’Athos – onlus”).

 

L’incontro si aprirà con una prolusione di Sua Escelenza Rev.ma Mons. Siluan (ŞPAN), Vescovo  della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia: “Il Cenacolo del Roveto Ardente, momento unico nella storia della spiritualità romena.”

Interverranno, di seguito,  i sottoindicati relatori, che evidenzieranno ed approfondiranno alcuni peculiari aspetti relativi alla nascita del “Roveto Ardente” e dei suoi appartenenti: il dott. Ion Ionașcu, teologo ortodosso e studioso di mistica cristiana orientale: “Daniil Sandu Tudor, fondatore e anima del movimento del Roveto Ardente”; fratel Adalberto Mainardi, monaco della Comunità di Bose e  studioso delle tradizioni spirituali dell’Oriente cristiano: “Preghiera del cuore e ricerca di Dio nell’esperienza del Roveto Ardente”; il prof. Enrico Montanari, già Ordinario di Storia delle Religioni presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”: “Presenza di Andrei Scrima nel gruppo del Roveto Ardente”; la dott.ssa Violeta P. Popescu, storica , teologa e fondatrice del Centro Culturale italo-romeno di Milano: “Padre Roman Braga (1922-2015). L’ultimo sopravvissuto del movimento del Roveto Ardente.”

Infine il dott. Antonio Manzella, Coordinatore del Comitato Scientifico Internazionale dell’Associazione Onlus “Insieme per l’Athos” leggera alcune poesie scelte di Vasile Voiculescu, definito il poeta della preghiera.

La giornata sarà moderata dal Prof. Germano Marani, SJ, docente di Teologia Orientale presso il Pontificio Istituto Orientale, nonché docente presso la Facoltà di Missiologia della Pontificia Università Gregoriana.

L’evento ha ottenuto, per l’occasione, il patrocinio delle Ambasciate presso la Santa Sede di Georgia, Grecia e Serbia, del Pontificio Ateneo S. Anselmo, del Pontificio Istituto Orientale, della Pontificia Università Antonianum, della Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, delle Riviste “Apostolia”, “Buisson Ardent – Cahiers Saint-Silouane l’Athonite “ e “Contacts”.

 Partner media dell’iniziativa sarà la Gazeta Românească.

Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: [email protected][email protected]  o consultare il sito internet:    http://www.insiemeperathos.org

■Coordinamento del Comitato Scientifico: Dott. Antonio Manzella 

(e-mail: [email protected])

  ■Ufficio Stampa: Dott. Nikos Tzoitis 

(e-mail: [email protected] – Cell. 335 – 6756593).

 Il Presidente

Dott. Giuseppe Sergio Balsamà

Giuseppe Balsamà, președintele Asociației Împreună pentru Athos: ”Călătoriile în România m-au apropiat în mod special de tradiția ortodoxă”

Seminar despre „Rugăciunea inimii” în tradiţia de la Athos, la Accademia di Romania. Intervine PS Episcop Siluan

 

 

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

„Mărțișorul Centenarului” în comunitățile românești din Cernăuți și Roma

Prezentarea cărții “Come fratelli. La Fratellanza italo-romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea” la Accademia di Romania din Roma