in

Impozit în Italia pe casa din România: interpelare în Parlamentul de la Bucureşti

Deputatul William Brînză a anunţat că a depus o interpelare, adresată ministrului Finanţelor Publice din România, Florin Georgescu, cu privire la plata impozitului în Italia pe casele românilor din ţară.

Ai casă în România? Vei plăti un impozit în Italia!

"Această problemă a impozitului stabilit de guvernul Monti poate duce la o dublă impozitare- situaţie pe care trebuie să o evităm, iar pentru asta i-am sesizat pe miniştrii finanţelor şi pe cel al afacerilor externe din România în vederea analizării situaţiei şi a Convenţiilor semnate între România şi Italia în vederea stabilirii unor dezbateri cu oficialii italieni astfel încât să clarificăm situaţia în cel mai scurt timp şi drepturile românilor să fie respectate. În cazul în care problema nu se elucidează voi solicita intervenţia premierului României şi voi sesiza Comisia Europeană"- a declarat deputatul Brînză pentru "Gazeta Românească". Iată mai jos textul integral al interpelării.


INTERPELARE

 

 

Adresată :Domnului Florin GEORGESCU

                   Ministrul Finanţelor Publice

De către :  Deputat PDL  William Gabriel BRÎNZĂ

Circumscripţia electorală: Nr. 43, Diaspora

Obiectul interpelării : Dubla impozitare a românilor rezidenţi în Italia

Domnule ministru,

Zeci de mii de români rezidenţi, din Italia mi-au adus la cunoştinţă că au primit înştiinţare de la Fiscul italian, în care li se cere să achite diferenţa de impozit pentru proprietăţile pe care le deţin în România, solicitare care li se face în baza decretului emis de Guvernul italian condus de premierul Mario Monti în 2011, generând astfel dubla impozitare juridică.

         Din anul 1977 este în vigoare Convenţia dintre Guverrnul Republicii Socialiste România şi Guvernul Italian privind evitarea dublei impuneri în materie de impozite pe venit şi pe avere şi pentru prevenirea evaziunii fiscale şi Protocolul adiţional la această Convenţie, semnate la Bucureşti la 14 ianuarie 1977, ratificat prin Decretul nr. 82/1977 pentru ratificarea unor tratate internaţionale. Această Convenţie vizează persoanele rezidente ale unuia sau ale ambelor state contractante şi are ca biectiv: impozitele pe venitul total, pe avere, precum şi impozitelor instituite dupa semnarea Convenţiei, de natură identică sau analogă, completând sau înlocuind impozitele prevazute la art. 2 paragraful 3, din Convenţie.

 Potrivit prevederilor articolului  24, paragraful 1, din Convenţie, "Impozitarea averii constituite din bunuri imobile, este impozitată în statul contractant unde aceste bunuri sunt situate".

Faţă de prevederile acestei Convenţii, apreciem că prevederile legislaţiei italiene (Decretul – Lege nr. 201/2011) nu sunt incidente cetăţenilor români rezidenţi în Italia, în ceea ce priveşte impozitarea proprietăţilor acestora aflate pe teritoriul României.Totodată, trebuie să ţinem cont de faptul că cetăţenii români se bucură în străinătate de protecţia statului român, iar tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern (teza întâi a art. 17 si art. 11 alin. (2) din Constituţie privind cetăţenii români în străinătate, respectiv dreptul intern).

         Date fiind cele prezentate, vă rog, domnule ministru să precizaţi care este statutul cetăţenilor români, rezidenţi în Italia, cu privire la dubla impozitare a proprietăţilor, potrivit Decretului – Lege nr. 201/2011 emis de Guvernul Italian?

În aşteptarea răspunsului dumneavoastră, domnule ministru, vă asigur de întreaga mea consideraţie şi disponibilitate de a conlucra în folosul cetăţenilor români.

Solicit răspuns scris .

William BRÎNZĂ

Deputat PDL

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

“Am fost victimă a rasismului în Italia”- Scrisoarea unei românce de 19 ani

Ponta declanşează războiul cultural român. ICR, de la Preşedinţie la Senat