in

Al treisprezecelea salariu

Luna decembrie este foarte plăcută pentru toţi lucrătorii, pentru că pe lângă retribuţia lunară obişnuită este recunoscut încă un alt salariu, aşa-numit „al treisprezecelea salariu”. Al treisprezecelea salariu este un salariu suplimentar care este recunoscut tuturor lucrătorilor subordonaţi.

 

Această retribuţie, suplimentară faţă de cele 12 anuale, a fost prevăzută pentru prima dată pentru angajaţii din industrie de contractul colectiv naţional din 1937, ulterior a fost extinsă muncitorilor în octombrie 1946, devenind apoi obligatorie în 1960, în urma Decretului Preşedintelui Republicii nr. 1070, pentru toţi lucrătorii subordonaţi angajaţi atât pe perioadă nedeterminată cât şi determinată. Al treisprezecelea salariu este o formă de „plată amânată”, adică acumulată lunar, de la 1 ianuarie la 31 decembrie, şi se acordă numai o dată pe an pentru a asigura lucrătorului o mai mare disponibilitate financiară pe timpul sărbătorilor de iarnă. De-a lungul anilor, s-a stabilit că salariul suplimentar trebuie să fie calculat pe baza retribuţiei globale lunare de fapt, astfel în calcul trebuie inclus tot ceea ce se primeşte pe timpul raportului de muncă.

Calculul

În linii mari, pentru a calcula al treisprezecelea salariu se pleacă de la suma primită lunar, în special de la ultimul salariu primit. Bineînţeles, valoarea este proporţională cu perioada de muncă efectuată, aşadar acumulată, de aceea valoarea celui de-al treisprezecelea salariu va fi egal cu un salariu lunar dacă lucrătorul a lucrat tot anul, sau va fi echivalentul a tot atâtea doisprezecimi câte luni de muncă au fost efectuate (se calculează ca lună întreagă fracţia de lună ce depăşeşte 15 zile). În caz de raport de muncă part-time, lucrătorul va acumula al treisprezecelea salariu proporţional cu orarul redus, de exemplu acesta va fi de 50% pentru un part-time de 20 de ore pe săptămână, dacă contractul full-time prevede 40. Dacă pe timpul anului raportul de muncă s-a transformat din full-time în part-time sau viceversa, al treisprezecelea salariu se calculează adunând sumele acumulate separat pe durata celor două tipuri de contract. Al treisprezecelea salariu se acumulează în funcţie de durata muncii pe timpul anului, de aceea dacă nu se lucrează nu se obţine nimic, dar în unele cazuri dacă nu se lucrează se obţine al treisprezecelea salariu.

În caz de absenţe

De fapt, există absenţe care duc la acumularea celui de-al treisprezecelea salariu: în caz de concediu matrimonial, în caz de boală şi accidentare, (în limitele perioadei contractuale de păstrare a locului de muncă), în perioada concediilor, pe timpul permiselor retribuite. Se acumulează şi pe timpul abţinerii obligatorii pentru maternitate, (două luni înainte de data presupusă a naşterii şi trei luni după naştere), pe timpul permiselor pe alăptare şi a odihnei zilnice. Cazurile în care absenţa de la muncă nu duce la acumularea celui de-al treisprezecelea salariu sunt: boală şi accidentare peste limitele de timp corespunzătoare păstrării locului de muncă prevăzute de contract; în caz de greve, şi absenţele nejustificate cum sunt permisele neretribuite, abţinerea facultativă post-partum, serviciul militar. {i al treisprezecelea salariu se supune taxelor şi contribuţiilor, în fapt se supune reţinerilor prezente în momentul în care se achită; nu se cumulează cu luna decembrie şi se taxează separat. Pensionarii primesc al treisprezecelea salariu, la fel şi moştenitorii (fiii, nepoţii sau moştenitorii în virtutea unui testament) pensionarului care a decedat pe timpul anului. Lor le va reveni potrivit legii cota parte a celui de-al treisprezecelea salariu acumulat şi neîncasat de defunct.

Menajere

Menajerelor au dreptul la al treisprezecelea salariu şi nu există nicio distincţie între cele care lucrează cu ora sau full-time la acelaşi angajator. în cazul în care menajera este plătită lunar, va fi de ajuns doar să se dea un salariu lunar suplimentar, dublu, în plus faţă de cel din decembrie şi va corespunde valorii salariului din ultima lună. ~n cazul în care menajera lucrează cu ora, plata orară trebuie multiplicată cu numărul orelor lucrate pe timpul săptămânii şi rezultatul se va multiplica cu 52, adică cu numărul săptămânilor dintr-un an. Suma obţinută împărţită la 12 dă ca rezultat suma de achitat ca al treisprezecelea salariu. {i pentru menajere perioada se acumulează pe timpul anului, astfel al treisprezecelea salariu va fi egal cu tot atâtea doisprezecimi cât este numărul de luni de muncă prestată. Dacă menajera lucrează la mai multe familii, fiecare dintre angajatori trebuie să-i plătească al treisprezecelea salariu în raport cu orele lucrate şi retribuţia achitată. ~n cazul în care menajera nu are un orar regular de muncă, pentru că de exemplu o săptămână lucrează trei ore, o alta cinci, pentru a calcula al treisprezecelea salariu este necesar să se facă o medie a retribuţiilor achitate şi să se împartă cu numărul lunilor de serviciu.

www.stranieriinitalia.it

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Mai putini bani de Crăciun

MILANO: Documentario „Noi, romeni nel Mondo”