in

Avocatul pe cheltuiala statului

In Italia, dreptul la apărare este un drept inviolabil. Constituţia italiană prevede dreptul la justiţie şi apărare pentru toate persoanele, fără distincţie de rasă, sex şi cetăţenie, aşadar legea e valabilă şi pentru străini, fie aceştia cu şedere regulară in Italia sau clandestini.

Cu scopul de a fi reprezentat in justiţie ȋn cadrul unui proces penal, pentru a se apăra, cel care este acuzat de comiterea unei infracţiuni poate alege un avocat de ȋncredere (avvocato di fiducia), altfel este numit un avocat din oficiu (avvocato d’ufficio) direct de către tribunal.

In ambele cazuri persoana este obligată să plătească pentru serviciile primite, dar există cazuri ȋn care, dacă cel judecat nu are un venit suficient, prestaţia avocatului este plătită direct de statul italian (patrocinio a spese dello Stato).

Cine are dreptul de a fi apărat gratis

Pentru a beneficia de un avocat din oficiu pe cheltuiala statului solicitantul nu trebuie să fi avut pe timpul anului un venit, aşa cum rezultă din ultima declaraţie de venit, mai mare de 10.628,16 euro.

Dacă cel interesat convieţuieşte cu soţul sau cu alţi membri ai familiei, venitul, ȋn scopul acordării beneficiului, trebuie să se ȋnsumeze venitului primit de toţi membrii familiei prezenţi ȋn familie, dar pentru fiecare membru al familiei trebuie să se adauge 1.032,91 euro. Dacă ȋnsumând toate veniturile se depăşeşte pragul de 10.628,16 euro, nu are dreptul la avocat din oficiu pe cheltuiala statului.

Excludere de la serviciul de apărare ȋn cadru penal

Apărarea pe cheltuiala statului este ȋntotdeauna exclusă:

– ȋn procesele penale pentru infracţiuni de evaziune ȋn materie fiscală;
– dacă solicitantul este asistat de mai mult de un apărător:
– pentru condamnaţii cu sentinţă pentru infracţiuni de asociere mafiotă, şi conexate traficului de tutun şi substanţe stupefiante.

Cum se prezintă cererea

Cererea trebuie să fie prezentată personal de interesat la tribunal, anexând fotocopia unui document de identitate valabil, sau poate fi prezentată direct de apărătorul de ȋncredere sau de cel numit din oficiu. Cererea, semnată de persoana interesată, se va prezenta pe hârtie simplă şi trebuie să conţină:

– cererea de admitere la asistenţă gratuită din partea statului (ammissione al patrocinio)
– datele personale, adresa şi codul fiscal al solicitantului şi a componenţilor familiei sale
– atestarea veniturilor ȋncasate ȋn anul anterior cererii (declaraţie pe proprie răspundere)
– certificare (pentru veniturile obţinute ȋn străinătate) din partea autorităţii consulare competente care să ateste veridicitatea celor declarate ȋn cerere
– angajamentul de a comunica eventualele modificări ale venitului relevante ȋn scopul obţinerii beneficiului.

ATENTIE: şi străinul neregular, cu permis de şedere expirat, revocat sau străinul intrat ȋn Italia ȋn mod clandestin are dreptul să solicite asistenţa gratuită, chiar dacă nu posedă cod fiscal!

PENTRU DETINUTI

O persoană deţinută ȋntr-o structură penitenciară poate prezenta cererea directorului instituţiei, care se va ocupa de transmiterea acesteia la judecătorul care se ocupă de proces.

In 10 zile de la prezentarea cererii de admitere la asistenţa gratuită judecătorul competent verifică admisibilitatea cererii şi decide, acceptând-o sau respingând-o, comunicând acest lucru avocatului care a depus cererea sau direct persoanei interesate.

Persoanele admise la asistenţa gratuită pot fi controlate de Garda de Finanţe, şi prin intermediul anchetelor la bănci şi societăţi de ȋmprumut. Declaraţiile false sau cu omisiuni şi lipsa comunicării eventualelor creşteri ale venitului sunt pedepsite cu ȋnchisoare şi cu amendă de la 309,87 la 1.549,37 euro, pe lângă returnarea tuturor sumelor plătite de stat.

Avv. Mascia Salvatore

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Reprezentant al Ligii Nordului: “Limba română în şcoli- sinucidere culturală”

Simon Florin, întreprinzator de succes: “Mi-am vândut casa la Bacău şi mi-am deschis firmă italiană”