in

Contractul naţional de muncă domestică. Drepturile menajerelor în Italia

Drepturile menajerelor în Italia

Paulina Dorobăţ, funcţionar în cadrul sindicatului Uil din Roma, a întocmit pentru cititorii Gazetei Româneşti un rezumat al celor mai importante prevederi ale contractului naţional în domeniul muncii domestice, în vigoare din martie anul trecut. În curând vom prezenta şi contractele de comerţ şi „pubblici esercizi”.

Nivelurile de muncă  

Contractul naţional de muncă domestică în vigoare de la 1 martie 2007 prevede 8 niveluri:

A – cei care nu au experienţă în domeniu şi care îşi desfăşoară munca sub controlul direct al angajatorului. Nu pot face parte nici într-un caz din acest nivel cei care fac asistenţă de persoane, adică îngrijesc un bătrân sau un copil (este numai pentru „i non addetti all’assistenza di persone”). După 12 luni de experienţă în câmpul muncii va deveni nivelul B. 

Pentru munca fixă, salariul minim este din 1 ianuarie 2008 de 557,92 euro pe lună. La ore, retribuţia este 4,06 euro pe oră.

AS – Însoţitor pentru bătrâni (Addetto alla compagna – senza effettuare alcuna prestazione lavorativa), Baby sitter (solo vigilanza bambini). Fac parte din acest nivel cei care nu efectuează nici un fel de prestări de muncă, fac doar companie pentru bătrâni sau supraveghează copii. 

Pentru munca fixă salariul minin este din 1 ianuarie 2008 de 659,36 euro. La ore este 4,77 euro.

B – „collaboratore generico polifunzonale” (adică în general toţi cei care se ocupă de curăţenie, spălat, călcat, gătit în familiile în care lucrează); „adetto alla stireria”, „giardiniere”, „autista”…

Pentru munca fixă, salariul minin este din 1 ianuarie 2008 de 710,08 euro. La ore este 5,07 euro.

BS – „assistenza a persone autosufficienti (anziani o bambini) e le attività connesse alle esigenze del vitto e dela pulizia della casa dove vivono gli assistiti” (îngrijirea unui bătrân care este autonom sau munca într-o familie cu copii).

Pentru munca fixă salariul minin este din 1 ianuarie 2008 de 760,80 euro. La ore este de 5,38 euro.

C – Bucătar

Pentru munca fixă, salariul minin este din 1 ianuarie 2008 de 811,62 euro. La ore este 5,68 euro.

CS – „Assistenza a persone non autosufficienti comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e dela pulizia della casa dove vivono gli assistiti” (fără o pregătire profesională în domeniu). Cei care îngrijesc persoane (bătrâni şi nu numai) care nu sunt autonome.

Pentru munca fixă, salariul minin este din 1 ianuarie 2008 de 862,24 euro. La ore este 5,98 euro.

D – fac parte din acest nivel cei care au o pregătire profesională cum ar fi: majordom, guvernantă, bucătar şef, grădinar şef….

DS – „Assistenza a persone non autosufficienti comprese le attività connesse alle esigenze del vitto e dela pulizia della casa dove vivono gli assistiti” (pregătiţi din punct de vedere profesional în domeniu).

Perioda de probă

Perioada de proba este de 30 zile de muncă efectivă pentru nivelul D şi DS şi de 8 zile de muncă efectivă pentru celelalte niveluri. Aceste zile trebuie retribuite în mod normal.

Orarul de muncă

Femeia care lucreaza ca menajeră şi care locuieşte în casa angajatorului, aşa-numita muncă fixă, ar trebui să lucreze numai 54 ore pe săptămână. Are dreptul la 12 ore libere în timpul săptămânii (în general angajatorii dau liber joia) şi la 24 ore duminica. Cu alte cuvinte, poate pleca duminica dimineaţa, pentru a se întoarce luni dimineaţa.

Pentru cei care lucreaza la ora prelungit („lungo orario”) numărul maxim de ore este de 40 pe săptămână. Tot ce este în plus acestor limite este considerat muncă suplimentară şi ar trebui să fie plătită cu majorările pe care le veţi vedea mai jos.

Orele suplimentare

Pentru un „lungorario”, plata orelor de la a 40-a la a 44-a ore săptămânale trebuie să fie majorată cu 10% în intervalul 06,00-22,00, iar peste 44 h/săptămânale cu o majorare de 25%.

Tot în zilele normale de muncă, orele suplimentare făcute în timpul nopţii, în intervalul 22,00-06,00, cu o majorare de 50%.

Se consideră că în zilele normale de muncă, femeile care muncesc la post fix ar trebui să lucreze 10 ore, cu pauză de prânz între ele de cel puţin 2 ore, iar orele suplimentare trebuie majorate cu 25%. În ziua de odihnă (joia) ar trebui să se lucreze doar 4 ore, iar ce se munceşte în plus ar trebui să fie majorat cu 40%.

În zilele de sărbătoare şi duminica ar trebui să se acorde o majorare de 60%. Pentru munca de noapte, în limitele orarului normal (nu munca suplimentară) în intervalul 22,00-06,00 trebuie să se recunoască o majorare de 20%.

Al 13-lea salariu, Concediu de odihna, lichidarea (TFR)

Al 13-lea salariu trebuie să vă fie recunoscut întotdeauna în decembrie. Chiar dacă aţi lucrat numai câteva luni, aveţi dreptul la al 13-lea salariu şi concediu, calculat ca 1/12 din salariul mediu lunar, înmulţit cu numărul lunilor lucrate. În plata celui de-al 13-lea salariu şi a concediului trebuie să se recunoască femeilor care lucrează la post fix nu numai retribuţia lunară, ci şi indemnizaţia de casă şi masă (indennità di vitto e alloggio), care anul acesta este de 143,19 euro. Aceeaşi indemnizaţie trebuie luată în consideraţie şi în calculul lichidării (TFR – Trattamento fine rapporto).

Pentru munca la ore nu există indemnizaţie de casă şi masă. Pentru cei care lucrează cel puţin 6 ore la zi trebuie să vă fie recunoscut prânzul sau indemnizaţia de prânz. Are dreptul la al 13-lea salariu, la concediu şi lichidare şi cine munceşte doar o oră pe săptămână la o familie: trebuie să i se recunoască aceste drepturi proporţional cu orele lucrate.

Zilele de sărbătoare (festività)

Colaboratoarele domestice au dreptul la liber în zilele declarate zile de sărbătoare legale în Italia, adică: 1 ianuarie, 6 ianuarie, a doua zi de Paşti, 25 aprilie, 1 mai, 2 iunie, 15 august, 1 noiembrie, 8 decembrie, 25 decembrie, 26 decembrie şi Sfântul Patron al localităţii unde lucraţi (la Roma este în 29 iunie – Sfântul Petru şi Pavel).

În zilele de sărbătoare, persoanele care muncesc la ore au dreptul la liber şi ar trebui să fie retribuite cu 1/26 din salariul lunar. Spun „ar trebui” pentru că aproape niciun angajator nu plăteşte aceste zile de sărbătoare pentru cine lucrează la ore. În cazul celor la post fix, trebuie să vă fie recunoscută o zi liberă.

Învoiri (permessi)

Pentru consultaţii medicale documentate:

– femeile care lucrează la post fix au dreptul la doar 16 ore de învoire retribuite pe an.

– femeile care lucrează la ore au dreptul la 12 ore retribuite pe an pentru cine lucrează cel puţin 30 ore la săptămână, iar pentru cine lucrează mai puţin de 30 ore la săptămână, proporţional cu orele săptămânale pe care le face. Dacă timpul alocat îngrijirii sănătăţii este mai mare, restul orelor sunt neretribuite.

Pentru decese în familie sunt acordate 3 zile lucrătoare, iar pentru naşterea unui copil (pentru bărbaţi) sunt acordate 2 zile. Pentru căsătorie sunt acordate 15 zile calendaristice.

Concediu medical plătit

Lucrătoarele cu o vechime de până la 6 luni (după ce a trecut perioada de probă) au dreptul la 8 zile calendaristice de concediu medical plătit. 

Pentru vechime între 6 luni şi doi ani, au dreptul la 10 zile calendaristice, iar peste doi ani vechime, au dreptul la 15 zile de concediu medical plătit. Cuantumul indemnizaţiei pentru zilele de boală este de 50% din retribuţia normală în primele 3 zile, apoi de 100% pentru restul zilelor. Indemnizaţia trebuie să vă fie recunoscută de către angajator.

Accidentele la locul de muncă trebuie să fie declarate imediat la „Pronto Soccorso”, chiar daca nu sunteţi în regulă cu contractul de muncă. În caz de accident, primele 3 zile trebuie să vă plătească angajatorul, iar pentru restul zilelor de concediu medical vă plăteşte INAIL.

Preavizul pentru concediere / demisii

Pentru cine lucrează cel puţin 25 ore la săptămână (inclusiv lucrătoarele „la post fix”) şi are o vechime de până la 5 ani, în cazul în care este concediat, angajatorul trebuie să-i dea un preaviz de 15 zile. Pentru o vechime de peste 5 ani, preavizul de concediere este de 30 zile.

Pentru cine lucrează mai puţin de 25 ore la săptămână, preavizul pentru concediere este de 8 zile calendaristice, pentru o vechime de până la doi ani de muncă.

Peste doi ani de vechime, preavizul pentru concediere este de 15 zile.

Există şi posibilitatea ca angajatorul să recunoască doar din punct de vedere economic zilele de preaviz (inclusiv indemnizaţia de casă şi masă pentru lucrătoarele „la fix”), iar lucrătorul să părăsească imediat locul de muncă la cererea angajatorului.

În cazul demisiei lucrătoarei, aceasta trebuie să dea angajatorului preavizul de jumătate din duratele expuse mai sus.

Maternitatea

Colaboratoarele domestice au dreptul la concediu de maternitate de două luni înainte de naştere şi trei luni după naştere. În total cinci luni, perioadă retribuită de INPS (în cazul femeilor angajate în regulă) cu 80% din media salariului pe ultimii doi ani.

Pentru cine are probleme cu sarcina înainte de a intra în concediul de maternitate obligatoriu (care în cepe în a 7-a lună) are dreptul la maternitate anticipată (gravidanza a rischio). În acest caz, cererea se face la Direzione Provinciale del Lavoro (Direcţia muncii), iar INPS vă va plăti indemnizaţia de maternitate anticipată (bineînţeles dacă sunteţi în regulă, cu contribuţiile plătite).

Femeia însărcinată nu poate fi concediată până când copilul împlineşte 3 luni. Perioada de maternitate trebuie recunoscută şi în calculul celui de-al 13-lea salariu, al concediului şi al lichidării (TFR). Cine nu este în regulă ar trebui să ceară aceleaşi drepturi direct de la angajator. 

Vechimea în muncă

Există o scară a vechimii, cu maxim 7 paşi. La fiecare 2 ani, trebuie să vi se acorde o majorare de salariu de 4% .

 

Paulina Dorobăţ

Pentru orice fel de probleme şi informaţii în domeniul muncii în Roma şi

provincia Roma, Paulina Dorobăţ poate fi contactată de luni până vineri

de la 15,00 la 18,00 la tel. 329 4828906.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Restricţii pe piaţa muncii pentru români şi ȋn 2011

Clinton a cerut datele biometrice ale liderilor români