in

Cum să-ți duci mașina în România fără să fii amendat de poliția italiană, indicațiie Ambasadei

Având în vedere recentele modificări ale Codului Rutier italian, în  ceea ce privește circulația vehiculelor înmatriculate în străinătate,  adoptate de Parlamentul italian prin Legea n. 132 privind convertirea în lege, cu modificări, a Decretului-Lege nr. 113 din 4 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial din Italia la 3 decembrie 2018, Ambasada României în Italia reamintește cetățenilor români că se interzice persoanelor care și-au stabilit rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile să circule cu vehicule înmatriculate în străinătate.

Pentru nerespectarea dispozițiilor mai sus menționate, amenzile administrative prevăzute de noul cadru normativ sunt între 712 euro și 2848 euro. În astfel de situații, organul constatator transmite certificatul de înmatriculare către Autoritatea Rutieră italiană (,,Ufficio della motorizzazione civile”) competentă teritorial, dispune încetarea imediată a circulației vehiculului, transportul și depozitarea acestuia într-un loc care nu face obiectul accesului public. În cazul în care, în termen de o sută optzeci de zile, ce curge de la data nerespectării dispozițiilor, vehiculul nu este înmatriculat în Italia sau nu se solicită eliberarea unui document de transfer (”foglio di via”) pentru a-l conduce peste frontieră, se aplică sancțiunea administrativă accesorie de confiscare a vehiculului, în temeiul art. 213 din Codul Rutier italian (”Codice della Strada”).

  • Înmatricularea în Italia a unui autovehicul înmatriculat în străinătate

Cetățenii români care doresc să își înmatriculeze în Italia autoturismele cu numere străine trebuie să se adreseze oficiului Autorității Rutiere italiene (,,Ufficio della motorizzazione civile”) competent teritorial.

  • Radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în România, fără deplasare în țară

În situația în care intenționați să radiați din circulație vehiculul înmatriculat în România, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în vederea radierii.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

  • Un document românesc valabil (pașaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);
  • Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);
  • O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar.

Procura se semnează în fața consulului.

Împuternicitul trebuie să solicite radierea vehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

  • Transferul autoturismului în străinătate

Pentru transferul autoturismului în străinătate, titularul solicită Autorității Rutiere italiene (”Ufficio della motorizzazione civile”) competentă teritorial, după predarea documentului de circulație și a plăcuțelor de înmatriculare străine, eliberarea unui document de transfer (”foglio di via”) și plăcuțelor de înmatriculare temporare, conform art. 99 din Codul rutier, pentru a putea conduce vehiculul în afara Italiei. Autoritatea Rutieră italiană (”Ufficio della motorizzazione civile”) se va ocupa de restituirea documentului de înmatriculare și a numerelor aferente către autoritățile competente din România.

  • Excepțiile prevăzute de art. 93, paragraful 1-ter

Dispozițiile legale prevăd exceptarea de la această interdicție a unor cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat. În cazul vehiculului deținut în baza unui contract în leasing sau închiriat fără conducător auto de la o societate comercială din alt stat UE sau din Spațiul Economic European (SEE),  fără reprezentanță în Italia sau în cazul existenței unui contract de comodat în baza unui raport de muncă sau de colaborare cu o societate comercială dintr-un alt stat UE sau SEE care nu are stabilit în Italia un alt sediu secundar sau un sediu efectiv, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de codul vamal comunitar, la bordul vehiculului trebuie să existe un document semnat de proprietar, cu dată certă, din care să rezulte titlul și durata concesionării. În lipsa acestui document,  titularul este considerat deținătorul vehiculului.

Noua reglementare nu prevede posibilitatea ca între persoane fizice să fie încheiat un contract de comodat.

  • Prevederile valabile pentru cetățenii nerezidenți în Italia

Pentru cetățenii străini nerezidenți în Italia, rămân valabile prevederile articolului 132 din Codul Rutier italian.

Cetăţenii români a căror şedere în Italia depăşeşte 3 luni, trebuie să se înscrie la primăriile din localitate, în registrele de cetăţeni europeni rezidenţi în Italia.

sursa: roma.mae.ro

Încă trei mașini cu număr românesc sechestrate în Italia, în vederea confiscării. Plătiți pe loc amenda de 500 euro!

SOLVIT, ”Un fel de avocat gratuit” pentru românii din Europa

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Românii la Roma, cei mai buni cumpărători de porci vii în preajma sărbătorilor, anunțuri în limba română la Termini

Eveniment cultural românesc în centrul Romei: concert extraordinar de colinde de Crăciun