in

Îngrijitoare în Italia ”la fix” sau ”la ore”, CONCEDIUL MEDICAL: cum se poate obține și cum este plătit?

Lucrez ca îngrijitoare. Ar trebui să-mi iau câteva zile de concediu medical, însă îmi este teamă că mă va concedia angajatorul meu. Dacă mă îmbolnăvesc, am dreptul de a-mi păstra locul de muncă?

Dacă nu poate lucra fiindcă e bolnavă, menajera sau îngrijitoarea este obligată să avertizeze din timp angajatorul, adică în cadrul orarului prevăzut pentru începerea sarcinilor de muncă, cu excepţia unor situaţii de forţă majoră sau a unor impedimente obiective.

Contractul colectiv naţional al sectorului domestic prevede cum trebuie procedat în caz de boală. Acest document stabileşte că colaboratoarea domestică are dreptul la păstrarea locului de muncă pe durata unei perioade de boală, însă perioada variază în baza vechimii în serviciu.


În detaliu:

  • Odată depăşită perioada de probă (în caz de nouă angajare) sau cu o vechime în serviciu de până la 6 luni, locul de muncă poate fi păstrat pâna la 10 zile de concediu medical;
  • Dacă colaboratoarea a fost angajată de mai mult de 6 luni până la 2 ani, zilele de păstrare a locului de muncă sunt 45; peste 2 ani, zilele sunt 180.
  • Dacă este vorba de o boală oncologică, termenele menţionate mai sus cresc cu 50%.
  • Bineînţeles boala trebuie să fie documentată cu certificate emise de ASL competentă.
  • Calculul perioadei aferente păstrării locului de muncă se calculează în perioada de un an calendaristic de la eveniment. Aceasta înseamnă că dacă lucrătoarea se îmbolnăveşte în iunie, zilele de boală se calculează până în iunie anul viitor.
  • În cazul în care perioada de boală depăşeşte perioada de păstrare a locului de muncă corespondentă, angajatorul poate încheia raportul de muncă concediind colaboratoarea pentru cauză justă. Se menţionează că atât perioada de probă cât şi cea de preaviz se suspendă în caz de boală.
  • Colaboratoarea bolnavă are obligaţia de a prezenta certificatul medical pentru a justifica absenţa din motive de boală.

CERTIFICATUL MEDICAL

Colaboratoare domestică neconvieţuitoare:

Va trebui să dovedească boala cu certificat medical eliberat până în ziua succesivă începerii bolii. Certificatul va trebui să constate boala şi să indice prognosticul incapacităţii de muncă (adică pentru cât timp va trebui bolnava să stea în repaus). Certificatul va trebui predat personal sau trimis prin recomandată angajatorului în două zile de la eliberarea sa. Se ia în considerare ştampila poştală de expediere.

Colaboratoarea domestică convieţuitoare:

Nu este obligată să trimită certificatul medical, cu excepţia cazului în care este solicitat în mod expres de angajator. Rămâne obligaţia prezentării certificatului dacă boala intervine pe timpul concediilor sau în perioada în care lucrătoarea nu este prezentă în casa angajatorului. Certificatul va trebui să constate boala şi să indice prognosticul incapacităţii de muncă (adică pentru cât timp va trebui bolnava să stea în repaus). Certificatul va trebui predat personal sau trimis prin recomandată angajatorului în două zile de la eliberarea sa. Se ia în considerare ştampila poştală de expediere.

RETRIBUŢIA PE TIMPUL CONCEDIULUI MEDICAL

Angajatorul este obligat să retribuiască menajera, îngrijitoarea sau colaboratorul domestic bolnavi pentru următorul număr maxim de zile totale de concediu medical anual, în funcţie de vechime:

Vechime în serviciu                                            – Număr maxim de zile de concediu medical retribuit

Până la 6 luni (odată depăşită perioada de probă)      – 8

De la şase luni la 2 ani                                        – 10

Peste 2 ani                                                       – 15


Cu excepţia unor diferite acorduri mai favorabile între lucrător şi angajator, retribuţia în zilele de concediu medical va trebui efectuată în următoarea măsură:

Zile de concediu medical consecutive              % retribuţia globală de fapt

Până la a 3-a zi                                         50%

Începând din a 4-a zi                                  100%


Personalului domestic care beneficiază de aceasta în mod normal potrivit contractului, îi revine cota substitutivă convenţională de cazare şi masă dar numai în cazul în care persoana nu se află internată la spital sau la domiciliul angajatorului.

Absenţele nejustificate până în a cincea zi, atunci când nu există situaţii de forţă majoră, se consideră drept demisie a angajatului.

Sursa: art. 26 CCNL 2013 Nou contract colectiv de muncă domestică


Colaboratoare domestică în Italia, cât preaviz trebuie dat pentru concediere?