in

Titlul de Călătorie

Informaţii pentru persoanele ale căror paşapoarte au valabilitatea expirată sau nu mai au paşaport ori alt document de călătorie asupra lor şi doresc să se deplaseze în România. Ei pot solicita eliberarea unui titlu de călătorie. De asemenea, vă prezentăm informații despre actele notariale pe care românii din Italia le pot obţine la cerere.

 

Titlul de călătorie este un document provizoriu (6 luni de la data eliberării) care permite titularului său călătoria exclusiv în România, într-o perioadă de timp limitată, şi poate fi folosit totodată şi pentru reglementarea situaţiei în Italia pe lângă autorităţile competente (înregistrarea la Ufficio Anagrafe). El este valabil numai pentru intrarea pe teritoriul României şi nu va putea fi folosit pentru revenirea în Italia sau deplasarea în altă ţară. Adresăm tuturor posesorilor de titluri de călătorie sugestia ca, pe perioada şederii lor în România, să îndeplinească demersurile necesare pentru obţinerea unui paşaport individual.

Pentru obţinerea titlului de călătorie, sunt necesare următoarele documente:

a) cererea completată integral şi semnată de solicitant.

b) 2 fotografii de tip paşaport, color, identice şi de dată recentă.

c) paşaportul românesc expirat, în original.

d) în cazul în care paşaportul anterior/cartea de identitate a fost pierdut sau furat, solicitantul trebuie să depună, în original, raportul poliţiei sau al carabinierilor eliberat în urma declaraţiei de pierdere sau furt.

e) oricare alt document de identitate sau de stare civilă, eliberat de autorităţile române (carte de alegător, certificat de naştere sau de căsătorie, permis de conducere auto, livret militar, diplomă de studii cu fotografie etc., în original).

f) taxă pentru obţinerea unui titlu de călătorie este de 55 euro pentru adulţi şi minori.

g ) în situaţia în care cetăţeanul român nu poate prezenta niciun document de identitate expirat este necesară achitarea unei taxe suplimentare de 30 euro pentru identificarea în România.

h) pentru eliberarea unui titlul de călătorie pentru un minor sunt necesare: prezenţa ambilor părinţi (obligatoriu), paşapoarte părinţi (original şi copie), 2 foto copil, estratto di nascita italian din care să rezulte numele ambilor părinţi, sau certificat de naştere românesc al copilului (original şi copie), 55 euro.

Pentru cazurile în care un cetăţean român are toate documentele de identitate româneşti expirate (carte de identitate/ buletinul şi pasaportul) şi le poate prezenta în original la oficiul consular, Titlul de Călătorie eliberat în baza lor poate fi folosit şi în următoarele cazuri:

• la autentificarea unei procuri pentru cartea de identitate românească;

• la înregistrarea naşterii unui copil născut în Italia, când părintele care solicită transcrierea naşterii are documentele de identitate româneşti expirate;

• la înregistrarea căsătoriei care a avut loc în Italia, când soţul/soţia care solicită transcrierea căsătoriei are documentele de identitate româneşti expirate.

Acte notariale

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi legal în Italia următoarele servicii: • autentificarea înscrisurilor (procuri, declaraţii);

• legalizarea de copii de pe înscrisuri;

• efectuarea de traduceri de pe acte de stare civilă, cazier judiciar, permis de conducere, buletin de identitate;

• legalizarea traducerilor.

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului. Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completează la ambasadă pe formulare tipizate. Este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, denumirea autorităţii emitente şi data eliberării acestuia).

Procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu paşaportul sau cartea de identitate românească valabilă.

Taxa pentru autentificarea unei procuri este de 30 euro, pentru o legalizare 30 euro, iar pentru traducere şi legalizarea traducerii 35 euro de pagină.

Procuri pentru pensie

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, în legătură cu valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 267/2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 424/17.06.2003. Potrivit noii legi: • ambasadele şi oficiile consulare ale României au dreptul să elibereze procurile necesare atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid; • eliberarea şi autentificarea procurilor speciale întocmite potrivit art.90 alin.(2) din Legea nr.19/2000, sunt scutite de plata taxelor consulare. Reamintim că, potrivit Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 516/29.11.2002, publicat în Monitorul Oficial nr. 886/09.12.2002, „procura specialaă este valabilă 18 luni”.

Aplicarea apostilei în România

Începând cu data de 1 noiembrie 2004, apostilarea actelor care intrau în competenţa Ministerului Afacerilor Externe – Direcţia Relaţii Consulare (certificat de căsătorie, certificat de naştere, certificat de deces, certificat de cazier judiciar, adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei, actele de studii, adeverinţe medicale, certificate de botez/cununie, adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe de calificare în diverse meserii), se efectuează de către Prefecturi. Documentele a căror apostilare intră în competenţa Ministerului Justiţiei (şi ulterior a Curţilor de Apel), respectiv cele care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv de la ministerul public, de la un grefier sau un executor judecătoresc: • actele notariale; • declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viză de investire cu data certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnatură privată. Şe apostilează de către Tribunale, începând cu data de 1 septembrie 2005. Serviciile consulare respective se pot face la cererea persoanelor interesate, sau prin mandatar. Secţia consulară a ambasadei autentifică procurile necesare în acest caz, taxa consulară fiind de 30 euro.

sursa: Ambasada României

Pentru alte detalii, contactati consulatul Romaniei la Roma

 [email protected]

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Mihaela Georgescu, artă şi web design

Brescia, 13 români expulzaţi/ Primăria: Am făcut curăţenie în oraş de Crăciun