in

Unar: „Rc Auto mai scumpă pentru imigranţi”

Asigurarea auto este mai scumpă pentru imigranţi. Străinii care trăiesc în Italia, extracomunitari, dar şi comunitari, în special români şi polonezi, plătesc o primă de asigurare mai mare. Fenomenul "poliţelor etnice" este întâlnit la 25% dintre companiile de asigurări din Italia. Oficiului Naţional Antidiscriminări Rasiale (Unar) de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, după ce a primit diferite semnalări legate de acest subiect la centrul său de contact, şi după o discuţie cu Ania şi Isvap, pentru aprofundarea fenomenului, a elaborat o "recomandare" privind riscurile de comportamente discriminatorii, care încalcă principiul de egalitate între cetăţeni.

Recomandarea 16

În Recomandarea nr. 16 din 31 ianuarie, publicată zilele trecute pe site-ul său, Unar arată că "problematica" privind un "domeniu deosebit de complex precum cel al asigurărilor auto", "a apărut în urma semnalărilor primite de Centrul de Contact al Unar din partea cetăţenilor străini care s- au plâns că plătesc prime de asigurare în funcţie de cetăţenie". Oficiul antidiscriminări a început ca urmare o discuţie tehnică cu Asociaţia Naţională a Companiilor de Asigurare (Ania) şi cu Institutul de Supraveghere a Asigurărilor Private (Isvap) pentru studierea fenomenului şi o serie de analize comparative.

În urma analizei Isvap "a reieşit că 25% din eşantion aplică prime de asigurare majorate în funcţie de naţionalitate şi rezidenţă – se spune în documentul Unar – câteva companii care aplică majorări pe naţionalitate nu ţin cont de rezidenţă, în timp ce altele penalizează cetăţenii străini nu numai pe baza factorului naţionalitate ci şi pe baza factorului rezidenţă".

Ania însă "a precizat – scrie Unar în recomandarea sa – că firmele care au adoptat" parametrul riscului legat de naţionalitate "în scopul respectivelor tarifări, s-au folosit de date de companie" fiindcă "nu există o analiză asociativă" în această privinţă.

"Ania – mai relevă Unar – a afirmat întotdeauna că diferenţierea tarifară pe baza naţionalităţii nu a avut niciodată un caracter discriminatoriu".

Pretexte

Unar aduce de asemenea la cunoştinţă că printre companiile interpelate, una a justificat tarifele diferenţiate motivând că "sunt în parte imputabile diferenţelor, dintre Italia şi alte state, în ce priveşte semnalizarea rutieră, obişnuinţele de şofat, densitatea traficului şi viabilitate".

O altă companie a precizat în schimb că "în scopul stabilirii tarifului sunt luate în considerare o serie de factori printre care cetăţenia, dar nu naţionalitatea".

De aici recomandarea adresată "părţilor potenţial interesate", şi de răspândit "nu numai prin intermediul site-ului Unar, ci şi a Prefecturilor, Conferinţei preşedinţilor de regiuni, Uniunii Provinciilor Italiene (Upi) şi Asociaţiei Naţionale a Primăriilor Italiene (Anci)." UNAR recomandă, aşadar, " menţinerea fermă a atenţiei asupra situaţiilor semnalate, evitând un comportament discriminatoriu", şi speră ca "toate companiile de asigurare să ofere contracte RCA aplicând contractanţilor cu cetăţenie neitaliană aceleaşi tarife prevăzute, la egalitate cu orice altă condiţie, pentru cetăţenii italieni, şi în orice caz tarife independente de cetăţenia solicitanţilor".

Aceasta întrucât "un tratament de defavorizare a neitalienilor" ar putea apărea ca "o derogare de la un principiu de egalitate introdus pentru protejarea unei valori fundamentale a persoanei umane".

Ţapi ispăşitori

"Unar a făcut ce trebuia subliniind o problemă care priveşte democraţia ţării noastre – comentează la Adnkronos Filippo Miraglia, responsabil Immigrazione ARCI – şi atinge un domeniu fără reguli precum cel al asigurărilor, unde controlul din partea opiniei publice şi a celor obligaţi să îl facă este scăzut. Modificarea preţurilor în numele unor riscuri inexistente – adaugă – demonstrează încă o dată că sentimentul comun negativ răspândit în Italia privind imigranţii nu permite numai folosirea acestora ca ţapi ispăşitori de fiecare dată când e o problemă, ci şi exploatarea lor, cerându-le suprapreţuri. Unar a făcut bine că a scos în evidenţă acest fenomen. Acum sperăm ca cineva să intervină".

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Poezii din diaspora: „Memento” de Livia Bazu

Lega: „Să reducem la zero fondurile pentru imigraţie”