in

Centre Comunitare Românești în diaspora? Da, dar cu conducerea de la București

Preşedintele României, Klaus Iohannis, semnase pe 3 mai 2016 Decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea Centrelor Comunitare Româneşti în străinătate. Legea fusese adoptată în Camera Deputaţilor în 6 aprilie 2016.

Potrivit acestei legi, Statul român are obligaţia de a lua măsuri menite să asigure o bună reprezentativitate a românilor din afară graniţelor ţării la nivel de comunitate şi de a asigura coeziunea în cadrul acestora. Pentru această, statul român va înfiinţa Centre Comunitare Româneşti în fiecare stat în care sunt înregistraţi la misiunile diplomatice ale României cel puţin 5.000 de cetăţeni români.

Astăzi, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunţă adoptarea unui proiect de modificare a legii privind înfiinţarea centrelor comunitare. Principala modificare este legată de procedura de înființare. Aceasta va fi inițiată la solicitarea a cel puțin o treime dintr-un minimum de 5000 de cetățeni înregistrați la misiunile diplomatice.

Comunicatul Ministerului mai cuprinde modalități de finanțare și rolul general al centrelor.

Surprinzătoare este decizia ca directorul centrului să provină din rândul ministerului, nu al comunității. La fel de surprinzătoare este și lipsa regulamentului de funcționare și a schemei de conducere.

Andi Rădiu


Iată comunicatul integral:

În preambulul zilei de 28 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță adoptarea proiectului de modificare a legii privind înființarea centrelor comunitare.

Procedura concretă privind înființarea centrelor comunitare românești în străinătate a fost stabilită ieri, în ședința de guvern, printr-un proiect de modificare a legii 86/2016.

Procedura de înființare a centrelor va fi inițiată ca urmare a solicitării adresate misiunilor diplomatice din statele de reședință sau Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, semnată de cel puțin o treime dintr-un minimum de 5.000 de cetățeni înregistrați la misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile consulare are României din statul respectiv. Modelul cererii a fost propus în proiectul de lege.

Ulterior, înființarea centrelor va reveni Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe baza acordurilor internaționale încheiate în acest sens cu fiecare stat în care se intenționează înființarea unui centru comunitar.

MRP și MAE propun zonele și numărul de centre comunitare care pot fi înființate în funcție de următorii factori:

  • distanța mare față de misiuni diplomatice, oficii consulare, ori institute culturale românești care îngreunează accesul comunității la o prezență instituțională românească
  • numărul de cetățeni români din regiunea în care va funcționa centrul comunitar românesc

Atribuțiile și, dacă este cazul, personalitatea juridică a centrelor comunitare vor fi reglementate prin tratatele internaționale în baza cărora statele de reședință își dau acordul pentru înființarea centrelor.

Înființarea și desființarea centrelor comunitare românești în străinătate, structura organizatorică, regimul de finanțare și numărul de posturi vor fi aprobate prin hotărâre de guvern.  Statul român va pune la dispoziția fiecărui centru comunitar un sediu în care să-și desfășoare activitatea.

Centrele comunitare au drept scop asigurarea coeziunii comunităților de români din afara granițelor țării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educativ, artistic în scopul promovării realităților istorice, a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a identității lingvistice. Centrele comunitare românești pot avea rol de facilitare a cooperării sectoriale dintre România și statele de reședință, cu participarea membrilor comunității românești din statele respective.

Centrele comunitare vor beneficia de sprijin financiar sau material pentru desfășurarea acțiunilor, pentru achiziționarea și distribuirea de manuale, cărți de specialitate, cărți de lectură, pentru desfășurarea unor cursuri educaționale în limba română, organizarea de evenimente cu caracter artistic, religios, sportiv, etc.

Centrele comunitare românești vor fi finanțate din bugetul MRP, donații, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite.

Statul de funcții, încadrarea posturilor în structura organizatorică și regulamentul de organizare intern va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

Directorul centrului provine din rândul MRP, iar restul personalului poate fi contractat de pe plan local, din rândul comunității românești, cu respectarea legislației statului de reședință.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Îngrijitoare exploatate de agenții false la Modena, angajate ”la negru” pentru 800 de euro pe lună. ”Sunt supuse unor șantaje”

Bătaie între români la Verona, subiect de campanie electorală. Un român în spital, patru denunțați