in

Start în parcurgerea etapelor legale pentru organizarea ÎN ACEST AN a Congresului Românilor de Pretutindeni

Ministrul delegat pentru Relaţiile cu românii de peste hotare, Angel Tîlvăr, a prezidat luni, 19 ianuarie 2015, cea de-a şaptea reuniune a Consiliului consultativ interinstituţional privind comunităţile româneşti din străinătate, care s-a desfăşurat la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Cu această ocazie a fost agreată importanţa parcurgerii cât mai rapide a tuturor etapelor legale şi procedurale necesare în vederea organizării, în acest an, a Congresului Românilor de pretutindeni.

La eveniment au participat reprezentanţi ai:

 • Cancelariei Primului Ministru,
 • Ministerului Afacerilor Interne,
 • Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
 • Ministerului Culturii,
 • Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
 • Ministerului Fondurilor Europene,
 • Institutului Cultural Român,
 • Reprezentanţi ai Patriarhiei Române,
 • Comisiei Românilor de Pretutindeni din Senat,
 • Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni,
 • Oficiului Românilor din Străinătate,
 • Societăţii Române de Televiziune şi ai Societăţii Române de Radiodifuziune.

Pe agenda reuniunii s-au aflat modalităţile de optimizare în corelarea obiectivelor diferitelor autorităţi ale statului care au atribuţii referitor la problematica românilor de peste hotare, utilizarea cât mai eficientă a resurselor instituţionale disponibile, precum şi precizarea listei de priorităţi în stabilirea calendarului integrat de acţiuni dedicate comunităţilor româneşti de dincolo de graniţe.

“Cu privire la rolul Consiliului Interinstituțional pentru problemele românilor de pretutindeni, problemele semnalate de aceştia se află în competența mai multor ministere și instituții publice, în funcție de profil. De aceea, acest format de dialog interinstituțional trebuie menținut și îmbunătățit, astfel încât să sporim coerența și eficiența politicilor și programelor derulate la nivelul diverselor instituții ale statului”, a subliniat Angel Tîlvăr, ministrul delegat pentru Relaţiile cu românii de peste hotare.

Demnitarul a precizat că românii aflați în afara granițelor se adresează preponderent cabinetului ministrului delegat în legătură cu probleme foarte diverse. A propus, în acest sens, în scopul eficientizării procedurii de lucru, stabilirea unui punct de contact permanent în fiecare instituție membră a acestui Consiliu, care să poată prelua sesizările transmise prin intermediul DPRRP – MAE și să identifice în instituția proprie soluțiile cele mai potrivite, care apoi să fie comunicate celor interesați.

Au fost, totodată, trecute în revistă obiectivele strategiei Departamentului Politici pentru Românii de Pretutindeni pentru anul 2015 şi au fost prezentate, de către reprezentanţii fiecărei instituţii participante, rapoarte privind acţiunile întreprinse în anul 2014 şi cele care urmează a fi desfăşurate pe parcursul anului curent în sprijinul comunităţilor româneşti din întreaga lume.

Participanţii au salutat iniţiativa Comisiei Comune a Camerei Deputaților și a Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale de a include printre obiectivele sale prioritare adoptarea unor măsuri menite să contribuie la asigurarea exercitării dreptului de vot al românilor de peste hotare. De asemenea, a fost agreată importanţa parcurgerii cât mai rapide a tuturor etapelor legale şi procedurale necesare în vederea organizării, în acest an, a Congresului Românilor de pretutindeni.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Livorno, român de 26 de ani, mort în urma unui accident de circulație

Românii din Catalunya, campanie de ajutorarea a persoanelor cu handicap de la Centrul de asistență din Tg. Neamț