in

Ghidul întreprinzătorului în Italia: Ce este și cum îţi deschizi “Partita IVA”

IVA sau TVA-ul este un impozit (indică de fapt Taxa pe Valoarea Adăugată) şi se aplică în fiecare fază de producţie şi schimb sau cesiune de bunuri şi servicii. Orice bun, în faza de producţie şi de schimb, asumă o valoare care se adaugă valorii pe care îl avea bunul înainte de fiecare fază, începând de la producţia sa până la ajungerea la consumul său final.

Acest tip de impozit este aplicat în peste 60 de ţări.

În funcţie de tipul de bun sau serviciu la care se referă şi în funcţie de statul în care se face referinţa, cota TVA-ului (adică procentul care se aplică pentru calcularea taxei pe valoarea bunului) are o valoare diferită. În Italia, valoarea normală a cotei este de 21% de adăugat valorii bunului. Există apoi câteva tipuri de bunuri şi servicii pentru care valoarea procentuală a cotei TVA este mai mică. Astfel, în anumite cazuri cota poate fi de 10% (de exemplu pentru renovarea construcţiilor) sau de 4% (bunuri alimentare de primă necesitate)

Cei care intenţionează să desfăşoare un tip de activitate de cesiune de bunuri sau servicii, activitate care prevede aşadar aplicarea TVA-ului, în 30 de zile de la începerea unei asemenea activităţi trebuie să solicite atribuirea Contului TVA la Agenţia Fiscală (apertura Partita IVA).

Ce este “Partita IVA”

Prin atribuirea contului IVA, solicitantului îi este alocat un cod de 11 cifre prin care se identifică contribuabilul şi activitatea desfăşurată de acesta, Agenţia Fiscală la care s-a efectuat înscrierea şi  numărul de control.

Orice informaţie inerentă deschiderii Contului TVA poate fi consultată pe site-ul Agenţiei Fiscale (www.agenziaentrate.gov.it) sau poate fi cerută unui contabil comercial (profesionist în principal indicat pentru ţinerea contabilităţii subiecţilor care efectuează operaţiuni supuse TVA-ului).

În funcţie de faptul dacă activitatea este desfăşurată de o persoană fizică sau de o firmă individuală sau societate, pentru deschiderea contului de plătitor TVA este necesară completarea a două formulare diferite.

Ce formular trebuie completat?

Formularul AA9/10 pentru persoanele fizice lucrători autonomi sau firme individuale.Formularul AA7/10 pentru subiecţi alţii decât persoanele fizice (societăţi, instituţii, asociaţii etc.).

Formularul AA9/10– Lucrători autonomi sau firme individuale

Formularul AA9/10 şi instrucţiunile aferente sunt disponibile în mod gratuit în format electronic şi pot fi obţinute de pe site-ul de Internet al Agenţiei Fiscale (www.agenziaentrate.gov.it) şi de pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (www.finanze.gov.it.).

Cu acest formular se pot comunica declaraţiile de începere, modificare a datelor şi de încetare a activităţii.

Modalităţi de prezentare

După cum indică Agenţia Fiscală, aceste declaraţii pot fi prezentate:

– în dublu exemplar în mod direct (şi prin intermediul unei persoane în mod special delegate) la oricare dintre birourile Agenţiei Fiscale, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului;

– în exemplar unic prin intermediul serviciului poştal şi cu recomandată, anexând fotocopia unui document de identificare al declarantului, de trimis la oricare dintre birourile Agenţiei Fiscale, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. În acest caz declaraţiile se consideră prezentate în ziua în care rezultă a fi expediate;

– pe cale informatizată direct de către contribuabil sau prin intermediul subiecţilor însărcinaţi cu transmiterea informatizată. În acest caz declaraţiile se consideră prezentate în ziua în care a fost încheiată recepţia din partea Agenţiei Fiscale.

Pe lângă acesta, desfăşurarea unei activităţi comerciale prevede şi comunicarea la Registrul Firmelor, la Inail şi Inps.

Comunicarea Unică

Este oportun să semnalăm că începând cu 2010 a fost introdusă procedura ”Comunicării Unice” care permite prezentarea tuturor comunicărilor prin completarea unui unic formular de trimis la Registrul Firmelor (www.registroimprese.it).

Comunicarea Unică este obligatorie începând cu 1 aprilie 2010 pentru contribuabilii obligaţii să se înscrie la Registrul Firmelor sau la Registrul de informaţii economice şi administrative (REA) (pentru subiecţii care nu sunt obligaţi să se înscrie comunicarea unică este facultativă) şi pe lângă faptul că permite completarea formularului AA9/10, scuteşte de efectuarea procedurilor administrative prevăzute pentru înscrierea la Registrul Firmelor şi are efect privind asigurările sociale, asistenţiale, fiscale cât şi pentru obţinerea codului fiscal şi a contului de plătitor TVA.

Pe site-ul de Internet al Registrului Firmelor sunt prezente informaţiile necesare pentru trimiterea Comunicării Unice.

Unele dintre categoriile de lucrători autonomi sunt scutite de obligaţiile privind asigurările sociale prin intermediul înscrierii la respectivele case de asigurări sociale.

Cum este împărţit formularul

Formularul este împărţit în patru câmpuri şi în cadrul său, în sinteză, trebuie să fie indicate: data de începe a activităţii, datele celui care efectuează declaraţia şi eventualul nume al firmei individuale; sediul la care se exercită activitatea sau cabinetul în cazul lucrătorilor autonomi; o descriere a activităţii şi a volumului de afaceri presupus (acesta nu trebuie să fie indicat de cei care beneficiază de regimuri facilitate, cum este cazul contribuabililor minimi); locul în care sunt ţinute înscrisurile contabile; adresa de reşedinţă (persoanele fizice rezidente pe teritoriul statului au domiciliul fiscal în localitatea în a cărei registru de evidenţă a populaţiei sunt înscrise. În cazul subiecţilor care nu sunt rezidenţi, se indică domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal numit pe teritoriul statului).

Formularul AA7/10- Alţi subiecţi decât persoanele fizice (societăţi, instituţii, asociaţii etc.)

În acest caz, formularul care trebuie completat este formularul AA7/10 care poate fi obţinut în mod gratuit de pe site-ul de Internet al Agenţiei Fiscale (www.agenziaentrate.gov.it) şi de pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (www.finanze.gov.it.).

Aşa cum arătat deja, de la 1 aprilie 2010 contribuabilii obligaţi la înscrierea în Registrul Firmelor sau în Registrul de Informaţii Economice şi Administrative (REA) trebuie să completeze Comunicarea Unică. Comunicarea Unică, compusă dintr-un frontispiciu şi din diferite formulare înainte prezentate în mod separat la diferitele Administraţii, permite completarea formularului AA7/10 şi trimiterea tuturor comunicărilor pe cale informatizată sau pe suport electronic la Registrul Firmelor.

Când trebuie făcută cererea

Formularul trebuie prezentat tot în 30 de zile de la începerea activităţii şi modalităţile de prezentare sunt aceleaşi cu cele prevăzute pentru formularul AA9/10.

În ce priveşte conţinutul formularului, în sinteză trebuie indicate: data de începe a activităţii; codul fiscal, de cei care sunt în posesia unuia; denumirea sau numele firmei, care trebuie să fie completat fără nicio abreviere aşa cum rezultă din actul de înfiinţare sau din certificatul de înscriere la Camera de Comerţ; adresa completă a sediului social, administrativ sau, în lipsa acestuia, a sediului efectiv. În ce priveşte domiciliul, spre deosebire de persoanele fizice, în acest caz coincide cu sediul social sau administrativ.

Dacă acesta nu există, domiciliul fiscal este situat în localitatea în care este stabilit un sediu secundar sau o organizare stabilă şi, în lipsă, în localitatea în care este exercitată cu precădere activitatea.

Bineînţeles trebuie indicate datele reprezentantului legal al societăţii sau ale unui asociat administrator. Trebuie indicate locurile în care sunt ţinute registrele contabile.

Formularul ANR/3. Subiecţi nerezidenţi

În fine, subiecţii care nu au rezidenţa pe teritoriul statului, ce desfăşoară activităţi comerciale în alt stat membru al Comunităţii Europene sau într-o ţară terţă, care intenţionează să efectueze orice operaţiune pe teritoriul Italiei, trebuie să prezinte la Agenţia Fiscală formularul ANR/3.

Pentru orice informaţie privind completarea formularelor AA9 şi AA7 este posibil să consultaţi direct site-ul Agenţiei Fiscale sau să contactaţi Agenţia prin intermediul call center-ului sau a celorlalte servicii puse la dispoziţia utilizatorilor.

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Flash-mob cu cântece și dansuri din tradiția românească, de Ziua Națională a României în Bari-Italia

Concert ”In memoriam Adrian Păunescu” la Milano. Claudia Șerdan: ”A pornit de la dragostea mea pentru muzica folk”