in ,

”Vă reamintesc că suntem peste 140.000 de români în Catalonia!”, scrisoare deschisă adresată președintelui Puigdemont

După ultimele evenimente din Catalunya şi ultimele declaraţii ale liderilor politici catalani, mă văd obligat să fac publice următoarele întrebări şi să le adresez domnului Preşedinte Carles Puigdemont.

În primul rând, vreau să condamn violenţa acţiunilor forţelor de ordine din dată de 1 octombrie. Înţeleg că toţi au executat ordine, iar situaţia s-a complicat mai mult decât unii au putut suporta, însă modul de a acţiona a fost unul condamnabil în unele situaţii.

În al doilea rând, aş dori să reamintesc domnului Puigdemont că în Catalunya suntem peste 140.000 de români, o comunitate integrată într-o majoritate covârşitoare. Aceşti români, care îşi desfăşoară activitatea în Catalunya, cu o vechime mai mare sau mai mică, au făcut o integrare transparentă, nu ies în evidenţă în societate deoarece aceştia au devenit o parte a acesteia, în care trăiesc, muncesc şi iubesc, ca orice alt cetăţean spaniol/catalan.  Însă aceşti oameni, chiar dacă fac parte din societate, din Catalunya şi tot ce înseamnă aceasta (şi desigur cu speranţa că va continuă să fie aşa) vă reamintesc că ei nu au avut voce sau vot. Unii în favoare şi alţii împotrivă, aşa cum se întâmplă într-o democraţie, dar toţi au fost pur şi simplu ignoraţi.

Mă întreb, oare nu credeţi că aceste acţiuni se răsfrâng şi peste originarii români, şi în şcolile copiilor lor şi la locurile acestora de muncă? În calitate de Preşedinte consider că dumneavoastră aveaţi datoria de a încerca să includeţi TOT poporul: imigranţi şi originari, pentru că evenimentele pe care le dirijaţi vor avea consecinţe grave care vor interfera cu viaţa fiecărui rezident din Catalunya.

Vă reamintesc de asemenea, cum ştiţi foarte bine şi aşa cum chiar dvs. mi-aţi comentat în ultima noastră întâlnire, că românii care se află în Catalunya-Spania respectă legea, respectă tradiţiile spaniole/catalane şi s-au integrat în comunităţile unde s-au stabilit. Dar acum că am văzut drepturi constituţionale încălcate cu bună ştiinţă, ce garanţie mai avem noi, o comunitate de doar 140.000 de români, că nu ne vom vedea, de asemenea, şi alte drepturi călcate în picioare? Ce garanţii ne oferiţi şi cum le exprimaţi, astfel încât, în comparaţie cu constituţia, să ştim că le luaţi în serios?  Ce exemplu doriţi să daţi imigranţilor aflaţi în Catalunya?

În ultimul rând aş dori să îmi exprim profundă îngrijorare şi dezacordul  în ceea ce priveşte încălcarea legii şi a Constituţiei, în acelaşi mod în care denunţ şi excesul de forţă folosit de organele de ordine.

Valentin Cocoș

Președinte PNL Catalunya


Tras los últimos sucesos en Catalunya y las últimas declaraciones de nuestros líderes políticos catalanes, me veo obligado a formular las siguiente preguntas de manera pública y las direcciono hacia el Sr. Presidente Carles Puigdemont.

Primero quiero condenar la violencia de las actuaciones policiales el pasado 1 de octubre. Entiendo que todos seguían unas órdenes y el trabajo se les complicó más de lo que alguno pudo soportar, pero la manera de actuar fue extremadamente condenable en algunos casos.

En segundo lugar, quiero recordar al Sr. Puigdemont que en Catalunya somos más de 140.000 rumanos, una comunidad mayoritariamente integrada. Estos rumanos y rumanas que desarrollan sus actividades en Catalunya, con más o menos antigüedad, realizaron una integración casi transparente, no sobresalen en la sociedad porque han llegado a ser parte de esta sociedad en la que viven, trabajan y aman, igual que cualquier otro ciudadano español/catalán. Pero estas personas, aún siendo parte de la sociedad, parte de Catalunya (y esperemos que lo seguirá siendo)no han tenido voz ni voto. Algunos a favor y algunos en contra, así como suele pasar en la democracia, han sido todos simplemente ignorados. ¿A caso no piensa usted que estas actuaciones también recaen sobre los originarios rumanos, en los colegios de sus hijos y en los trabajos que desarrollan?  Como presidente considero que tenía usted el deber de intentar por lo menos incluir a TODO su pueblo: inmigrantes y originarios, ya que los acontecimientos que usted lidera tiene y tendrá consecuencias graves que interfieren con la vida de todos los residentes de Catalunya.

Le recuerdo también como sabrá de sobras y tal y como usted mismo me comentó en nuestro último encuentro, que los rumanos que se encuentran en Catalunya respetan la ley, respetan las costumbres españolas/catalanas y se han unido al pueblo donde residen.  Pero si ahora hemos visto derechos constitucionales pisoteados a sabiendas, ¿que garantías tenemos nosotros, una comunidad de solamente 140.000+ rumanos que no nos veremos también otros derechos pisoteados? ¿Qué garantías nos ofrece usted, y de qué manera las expresa, para que en comparación a la Constitución, sepamos que se las toma seriamente?  ¿Qué ejemplo quiere dar a los inmigrantes establecidos en Catalunya?

Por último, quiero manifestar mi más profunda preocupación y desacuerdo con el incumplimiento de la ley y de la Constitución, en la misma manera que denuncio el exceso de fuerza utilizados por las cuerpos policiales.

Valentin Cocoș

Presidente PNL Catalunya

 

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

A violat o fetiță infirmă, care îi era rudă: român arestat la Ragusa

Fiscul amendează diaspora, un deputat PNL îl ia de gât pe ministrul Finanțelor: «De ce nu i-ați anunțat pe românii plecați?»