in

Cum pot solicita românii cetățenia italiană pentru rezidență, ghidul complet actualizat 2021

Roma, 17 februarie 2021 – În temeiul art. 9, c. 1, lit. D) din Legea 91/1992, cetățenii Uniunii Europene pot solicita și obține cetățenia italiană dacă îndeplinesc anumite cerințe de

ŞEDERE;

VENITURI;

CUNOAȘTEREA LIMBII ITALIENE.

Mai jos sunt indicațiile privind documentația necesară și modul de depunere a cererii.

CINE O POATE CERE:

Cetățeni străini ai țărilor aparținând Uniunii Europene:

⦁ ⁃ care au locuit în Italia în mod regulat, fără întrerupere, timp de cel puțin 4 ani;

⦁ ⁃ care demonstrează venituri de cel puțin 8.263,31 EUR, crescute la 11.362,05 EUR în prezența unui soț aflat în întreținere și cu adăugarea a 516,00 EUR pentru fiecare copil aflat în întreținere;

⦁ ⁃ care atestă cunoașterea limbii italiene nu mai mică de nivelul B1 al Cadrului european comun de referință (CEFR)

METODA DE TRIMITERE A CERERII

Prin serviciul de expediere telematică al Ministerului de Interne, Departamentul pentru Libertăți Civile și Imigrație, prin conectarea la următoarea pagină:

https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

Din septembrie 2020 este necesar să aveți un SPID – sistem de identitate digitală – pentru a vă identifica în raport cu administrația publică.

Cererea va fi transmisă Prefecturii competente, identificată pe baza reședinței actuale a solicitantului.

Odată înregistrat, cu aceleași acreditări va fi posibil să:

– completați cererea;

– verificați starea procedurii;

– să primăți în zona personală comunicări de la prefectură și de la Ministerul de Interne, referitoare la programările pentru livrarea documentelor, cererile de completări, orice notificări de respingere sau decizia de finalizare.

Este recomandabil să vă monitorizați căsuța de e-mail, unde vor fi trimise notificări despre depunerea comunicării pe portal.

CONTRIBUŢIE:

Cererea de cetățenie este condiționată de plata contribuției de 250 EUR, care trebuie să fie plătită la Poste Italiane la numărul de cont curent 809020 în numele „Ministerului de Interne DLCI – cetățenie”.

Atenție: în cazul unui rezultat negativ al cererii, contribuția nu va fi returnată.

DOCUMENTEE DE ATASAT:

1. Extras din certificatul de naștere, inclusiv toate detaliile personale. Acest document nu expiră. Pentru femeile care au dobândit numele soțului în urma căsătoriei, certificatul de naștere trebuie să poarte atât numele de familie, cât și numele de soție. În caz contrar, va fi necesar să atașați certificatul de căsătorie (tradus și legalizat), care să arate schimbarea numelui de familie. În orice caz, va fi luat în considerare numele de familie din certificatul de naștere.

2. Certificat penal al țării de origine și al oricăror țări terțe de reședință anterioară. Acest certificat NU trebuie să fie prezentat dacă: solicitantul este înregistrat în registru ÎNAINTE de vârsta de 14 ani și și-a menținut reședința neîntreruptă în Italia;

Valabilitatea documentului: șase luni de la emiterea acestuia.

NOTĂ: Aceste documente publice, dacă sunt eliberate de o țară UE, nu necesită o apostilă, pentru a dovedi autenticitatea lor (Regulamentul Parlamentului European, nr. 2016/1191) –

Cu toate acestea, acestea trebuie traduse și traducerea la rândul lor legalizată în Prefectură.

3. titlu de ședere valabil;

4. Chitanța de plată a contribuției de 250 €

5. Timbru fiscal de 16 euro

NOTĂ: Refugiații politici sau apatrizii, nefiind în măsură să solicite un certificat de naștere și un certificat penal din țara lor, pot prezenta un act (atto di notorietà) care să indice datele personale și ale părinților, precum și o declarație substitutivă a certificatului penal.

DOCUMENTAȚIE EVENTUALĂ

⦁ ⁃ Certificat de cetățenie italiană a părintelui sau strămoșului în linie dreaptă până la gradul al doilea; (Articolul 9, paragraful 1, litera a);

⦁ ⁃ Decizia de adoptare emisă de Tribunal (articolul 9, alineatul 1, litera b);

⦁ ⁃ Documentație referitoare la efectuarea serviciului, inclusiv în străinătate, ca angajat al statului (articolul 9, alineatul 1, litera c);

⦁ ⁃ Certificat de recunoaștere a statutului de apatrid sau de refugiat;

AUTOCERTIFICĂRI:

Pot fi auto-certificate:

⦁ ⁃ statutul familiei, care certifică componența nucleului familial;

⦁ ⁃ data primei intrări în Italia;

⦁ ⁃ 4 ani de reședință, cu indicația exactă a înregistrării și eventualul transfer către alte municipalități. Schimbările de adresă din cadrul aceleiași municipalități trebuie de asemenea indicate. Aceste informații pot fi furnizate de Registrul municipalităților în care a fost rezident solicitantul;

⁃ ⁃ venituri primite în ultimii trei ani și declarate în mod regulat în scopuri fiscale (CUD, UNICO, 730). Venitul se referă la întreaga unitate familială, astfel încât soții, copiii, părinții, frații sau surorile pot contribui și la formarea veniturilor dacă locuiesc împreună.

⦁ NOTĂ1: Este luat în considerare venitul partenerului numai dacă legătura este reglementată de „uniune civilă” sau „coabitare de facto”.

⦁ NOTĂ2: Lucrătorii casnici TREBUIE să prezinte documentația referitoare la declarația veniturilor, care documentează regularitatea plății impozitelor.

CERTIFICARE LIMBA ITALIANĂ: NIVEL B1 NECESAR DIN OCTOMBRIE 2018

Este posibil să se prezinte certificatele de promovare a examenului de limbă obținute DOAR la următoarele organisme de certificare, recunoscute de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale și de Ministerul Educației, Universității și Cercetării:

la. Universitatea Roma Tre (http://www.certificazioneitaliano.uniroma3.it/);

b. Universitatea pentru Străini din Perugia – CELI (https://www.cvcl.it/);

c. Universitatea pentru străini din Siena – CILS (https://cils.unistrasi.it/)

d. Societatea Dante Alighieri – PLIDA (https://plida.it/).

NOTĂ: Este disponibil un examen de nivel B1-cetățenie, special conceput în scopul depunerii cererii de cetățenie.

Scutiți de obligația de a dovedi cunoașterea limbii italiene:

1. cetățeni străini care dețin o calificare emisă de o instituție de învățământ publică sau privată recunoscută de Ministerul Afacerilor Externe.

2. cetățeni străini care dețin o calificare emisă de o instituție de învățământ publică sau privată recunoscută de Ministerul Educației (MIUR);

3. cetățeni străini care dețin o calificare emisă de instituții de învățământ recunoscute de MAECI (școli italiene din străinătate)

PROCEDURĂ:

1. Prefectura se ocupă de procedură, solicitând un raport de informații de la sediul poliției;

2. Cererea este transmisă Ministerului de Interne;

3. Ministerul de Interne solicită Consiliului de stat un aviz;

4. În cazul unei opinii pozitive, Ministerul emite o hotărâre pentru acordarea cetățeniei;

5. Decretul este semnat de președintele Republicii;

6. Se trimite la prefectura care o notifică prin municipalitatea de reședință;

7. Solicitantul trebuie să depună jurământ în termen de 6 luni de la notificare, în municipalitatea sa

În cazul în care avizul este negativ: înainte de prevederea refuzului definitiv, se va notifica, cu un termen de 10 zile, pentru a prezenta Ministerului de Interne orice memorandum sau documente suplimentare, de care Ministerul trebuie să țină cont.

DURATĂ:

Pentru cererile depuse după 22 octombrie 2020, procedura trebuie finalizată în termen de maximum trei ani (modificarea Decretelor de securitate, Decretul legislativ 130/2020)

Cu toate acestea, termenul limită pentru definirea cererilor deja depuse înainte de 22 octombrie 2020 rămâne de 4 ani.

Abia după acest timp va fi posibil să se solicite Ministerului să încheie procedura și să ia măsuri împotriva nerespectării termenului.

Articol pentru „Stranieri in Italia” de: Federica Merlo, avocat

Guida. Cittadini Ue: come richiedere la cittadinanza italiana per residenza

Aveți îndoieli cu privire la procedurile de imigrare? Găsiți un răspuns gratuit pe forumurile legale ale „Stranieri in Italia”. Descărcați aplicația

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Oana Ursache, noul șef al DRP, și-a început mandatul: ”Sunt vocea României din afara României”

tren bmw

VIDEO Momentul în care un tren spulberă un BMW în care se aflau doi tineri, de Ziua Îndrăgostiţilor