in

Ghidul reîntoarcerii românilor din străinătate: Preschimbarea permisului de conducere străin cu un document similar românesc

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a elaborat un Ghid de Reîntoarcere pentru românii din diaspora cau decid să se întoarcă în România.

În acest Ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate, repatrierea bunurilor, echivalarea studiilor, accesarea serviciilor medicale și sociale, regimul de impozitare, precum și oportunitățile de investiții.

Între altele, Ghidul explică în ce fel puteți preschimba un permis de conducere obținut în străinătate cu unul emis în România.

Mai întâi sunt enumerate documentele necesare pentru reînnoirea unui permis românesc, apoi sunt enumerate documentele suplimentare necesare pentru preschimbarea unui permis străin.

Astfel, pentru eliberarea unui permis de conducere românesc înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

 • cererea titularului se editează informatic la ghișeu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății contravalorii permisului de conducere;
 • în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România;
 • în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 • dovada plăţii contravalorii permisului de conducere, se poate achita numerar la ghișeu, odată cu depunerea documentelor;
 • permisul de conducere, în original. În cazul pierderii, reţinerii într-un stat membru UE sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 • documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

  În cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracţiune care a fost dezincriminată, în condiţiile art. 4 din Codul penal, acestea vor prezenta pentru eliberarea unui nou permis de conducere, documentele de mai sus însoțite de hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea vreunui examen.

Pentru preschimbarea permisului de conducere străin cu un document similar românesc, titularul va depune personal dosarul de preschimbare care conţine următoarele documente:

 • documentele menționate mai sus.
 • permisul de conducere naţional eliberat de autorităţile străine, prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, în original. Dacă permisul este eliberat de autorităţile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011, se depune şi traducerea legalizata în limba româna a acestuia; sau
 • documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, dacă acesta din urma a fost eliberat de autorităţile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) la Ordin. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune şi traducerea legalizată în limba română a acestuia;

  Statele ale căror permise se preschimbă cu documente similare româneşti sunt cele prevăzute în anexele la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, respectiv ;
  Pentru permisele emise de Statul Israel, Republica Africa de Sud, Emiratele Arabe Unite şi de statele din anexa 3 la ordin care nu certifică autenticitatea permisului ori le condiționează de plata unei taxe, preschimbarea se va efectua în baza certificării obținute de către deținătorul permisului de la autoritatea respectivă, însoțită de o traducere legalizată în limba română a acesteia.
  Pentru preschimbarea permiselor de conducere emise de Republica Moldova cu documente similare româneşti, în vederea urgentării procedurii de verificare, recomandăm titularilor să se adreseze în nume personal Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti pentru obţinerea adeverinţei din care să rezulte autenticitatea şi valabilitatea, pe categorii, a documentelor depuse pentru preschimbare.

  Odată ce aţi depus cererea pentru eliberarea permisului de conducere, puteţi verifica on-line care este stadiul prelucrării acesteia.
  Dacă vreți să știți dacă la schimbarea permisului de conducere va trebui să susțineți un examen, consultați lista cuprinzând statele membre UE, emitente de permise de conducere naţionale ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de permise.

Consultați aici GHIDUL de REÎNTOARCERE elaborat de DRP

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Torino, români exploatați și umiliți la o firmă de transport și montat mobilă. ”Dacă nu-ți convine, asta e ușa”

Studiu Oxford: 3 – 4 cafele pe zi, în stil italian, reduc riscul bolilor cardiovasculare și mortalitatea