in

Vă reîntoarceți în țară cu copii de vârstă școlară? Iată noile reguli de echivalare ON-LINE a studiilor din străinătate

Posibilitatea de a depune dosarul online și primirea atestatului în format electronic sunt printre schimbările aduse de o nouă metodologie, ce a fost oficializată vineri, procesului de echivalare a studiilor preuniversitare efectuate în străinătate. Astfel, cel puțin teoretic, acum este posibilă echivalarea studiilor de la distanță, inclusiv înainte de revenirea elevului în țară.

Noua metodologie privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate se găsește în Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5.638/2020, document apărut vineri în Monitorul Oficial, și stabilește că, de-acum, echivalarea se poate face și online.

Mai exact, așa cum apare în noua metodologie, dosarul de echivalare se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele școlare, urmând ca autoritățle să elibereze atestatul de echivalare, în cazul în care dosarul e depus online, în format electronic, cu semnătură digitală.

În cazul în care dosarul se depune direct la inspectorat sau școală, iar atestatul original este eliberat în format fizic, el va fi înmânat “titularului sau părinților sau tutorilor legal instituiți sau unui împuternicit care va prezenta unității de învățământ unde se va înscrie solicitantul o copie conformă cu originalul ce va fi păstrată în arhiva acesteia”.

Conform metodologiei, dosarul de echivalare se depune la inspectoratul școlar județean sau la școala unde elevii din străinătate doresc să continue studiile și trebuie să conțină următoarele documente:

  • cerere;
  • foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;
  • documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate;
  • document de identificare valabil al elevului – copie;
  • alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

Totuși, inspectoratele sau școlile pot cere depunerea acestor documente și în altă formă decât cele de mai sus.

Evaluarea dosarului de echivalare este gratuită, iar termenul de soluționarea a solicitării de echivalare nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la autorități.

Această nouă metodologie se aplică doar perioadelor de studii din învățământul general obligatoriu, ciclului superior al liceului, studiilor de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diploma.

un articol avocatnet.ro

Înscrie-te pe pagina noastră de Facebook: GAZETA ROMÂNEASCĂ

Lombardia, băieţel român de 10 ani mort într-un accident rutier provocat de mama sa

Cumpărare vechime pentru pensie, cei care au cotizat în străinătate NU AU VOIE, trebuie evitată dublarea plății