in

CNCRI, discuții în favoarea românilor în cinci localități din Lazio

În zilele de 4 şi 5 octombrie, o delegaţie reprezentativă a CNCRI (Coordinamentul Naţional Cetăţenii Romani în Italia) a făcut o vizită oficială în Regiunea Lazio, întâlnind în cursul zilei de 4 octombrie, reprezentanţii administraţiilor locale din localităţile Anagni, Alatri şi Ferentino în Provincia Frosinone, iar în cursul zilei de 5 octombrie, întâlnind reprezentanţii administraţiei locale din Artena în Provincia Roma şi reprezentanţii administraţiei locale din Sezze în Provincia Latina.

ANAGNI

Delegaţia formată din Preşedintele CNCRI, Ştefan Stanasel, Coordinatorul Regional Toscana, Leontin Cojocea şi Coordinatorul Regional Lazio, Alexandru Berbecaru, a fost primită în dimineaţa zilei de 4 octombrie în sediul Palatului Comunal din localitatea Anagni, de către Primarul Carlo Noto.

Întâlnirea a început cu o vizită de prezentare a sediului primăriei continuând apoi cu o discuţie pe tema integrării la nivel de comunitate romana în sistemul social italian, punându-se accent pe importanta procesului de integrare prin participare şi interacţiune comunitară, tema abordată şi susţinută de către preşedintele CNCRI, Ştefan Stanasel.

O altă temă de interes major abordată de către Coordinatorul Regional Toscana, Leontin Cojocea, a fost aceea a valorificării resurselor umane la nivel de comunitate romană şi recunoaşterii titlurilor de studiu dar şi a pregătirii profesionale a cetăţenilor romani prezenţi în teritoriu pentru o mai bună integrare dar şi participare la nivel de economie socială.

Primarul oraşului Anagni a lăsat un mesaj comunităţii române în care a ţinut să precizeze că „cetăţenii romani nu trebuie să îşi subestimeze capacitatea şi profesionalitatea lor chiar dacă deseori prin munca pe care o depun nu îşi pun în valoare adevărata lor pregătire profesională.

Deseori desfăşurând activităţi lucrative net inferioare pregătirii şi capacităţii lor, aceştia nu se prezintă la adevărata lor valoare, neputând fi consideraţi ca atare şi implicit neaducandu-şi aportul mult dorit şi necesar, la nivelul pregătirii lor şi la adevărata lor valoare în cadrul social sau economic.”

La sfârşitul întâlnirii, delegaţia romană a înmânat Primarului Carlo Noto un set de materiale informative publicitare, în limba italiană, de prezentare a României şi a frumuseţilor patriei noastre.

ALATRI

A urmat apoi vizită făcută de către delegaţia CNCRI în oraşul Alatri, unde a fost primită de către Primarul Giuseppe Morini la Palatul Comunal din piaţa Santa Maria Maggiore. Mulţumind pentru primirea făcută, Preşedintele CNCRI, Ştefan Stanasel a ţinut să sublinieze importanta proiectelor comune ce pot fi desfăşurate prin participarea activă a comunitații române locale şi că doar printr-o participare directă socială şi culturală se poate ajunge la un stadiu de integrare totală.

Aceste întâlniri cu administraţiile locale fiind dovada clară a dorinţei de uniune comunitară locală şi punerea în aplicare a proiectelor comune. În cadrul discuţiilor avute, Coordinatorul Regional Toscana, Leontin Cojocea a subliniat importanţa menţinerii şi promovării valorilor naţionale româneşti, precum şi importanta schimbului cultural între cetăţenii romani şi cei italieni la nivel de comunitate, ca fiind elemente esenţiale în programul de integrare comunitară.

O altă temă susţinută de către Leontin Cojocea fiind cea a bilingvismului, a importanţei dar şi a avantajelor pe care acesta le poate aduce în societate. La rândul său, Coordonatorul Regional Lazio, Alexandru Berbecaru s-a declarat mulţumit şi a apreciat aportul administraţiei locale şi a reprezentanţilor săi în procesul de susţinere şi integrare a cetăţenilor romani dar şi serviciile sociale oferite de către aceştia în sprijinul comunităţii romane.

Primarul oraşului Alatri, mulţumind pentru aprecierile făcute, a ţinut să menţioneze că sunt tot mai dese întâlnirile la nivel de comunitate locală, acest lucru fiind rezultatul unei coexistente paşnice de-a lungul anilor şi că nu pot să nu ţină cont de prezenţa şi necesităţile membrilor comunităţii romane, care se dovedeşte a fi integrată prin însăşi participarea să activa şi directă în viaţa economico socială.

In finalul întâlnirii, delegaţia romană a înmânat Primarului Giuseppe Morini un set de materiale informative publicitare, în limba italiană, de prezentare a României şi a frumuseţilor patriei noastre. La rândul său, primarul oraşului Alatri a înmânat în semn de recunoştinţă membrilor delegaţiei CNCRI, cartea celui de-al patrulea seminar internaţional de studii a zidurilor poligonale din Alatri.

FERENTINO

În ultima parte a programul de vizită în Regiunea Lazio a zilei de 4 octombrie, delegaţia CNCRI s-a deplasat în vizită la Primăria oraşului Ferentino, unde a fost primită de către Primarul Antonio Pompeo. Discuţiile dintre reprezentanţii CNCRI şi reprezentanţii administraţiei locale s-au concentrat pe tema integrării sociale, schimbul cultural şi importanţa menţinerii raportului continuu cu asociaţiile româneşti din teritoriu prin implicarea lor directă şi activă.

La întâlnire a participat şi Preşedintele Asociaţiei Rapsodia, Gheorghe Stoleriu. Primarul oraşului Ferentino, a ţinut să menţioneze rolul important şi aportul adus în viaţa socială, politica şi economică a cetăţenilor romani prezenţi pe teritoriu, mulţumindu-le acestora cu ocazia vizitei făcute de către delegaţia CNCRI.

La sfârşitul întâlnirii, delegaţia romană a înmânat Primarului Antonio Pompeo, un set de materiale informative publicitare, în limba italiană, de prezentare a României şi a frumuseţilor patriei noastre.

ARTENA

Programul de vizită al zilei de 5 octombrie începe cu întâlnirea de la Palatul din stradă Fleming unde administraţia locală a oraşului Artena îşi are sediul, în Provincia di Roma.

Delegaţia CNCRI, formată din Preşedintele, Ştefan Stanasel, Coordinatorul Regional Toscana, Leontin Cojocea, Coordinatorul Regional Lazio, Alexandru Berbecaru, Coordinator Provincial Siena, Corina Helgiu şi Coordinator Provincial Roma, Dumitru Plaiesu s-a întâlnit cu reprezentantul administraţiei locale Artena pe servicii sociale, Augusto Angelini şi reprezentantul administraţiei locale Artena pe ordine publică, Americo di Cori.

Întâlnirea a început cu o scurtă vizită la Muzeul Civic Arheologic care îşi are sediul în Palatul Granaio Borghese şi a continuat cu o discuţie în sala de şedinţe palatului comunal.

Discuţia bazată pe teme de integrare socială, importanţa menţinerii şi promovării valorilor naţionale româneşti, importanta asociatianismului românesc şi contributul comunităţii româneşti la bunăstarea locală, s-a încheiat cu acordul unei noi întâlniri ce se va desfăşura pe tema aprofundării şi cunoaşterii reciproce la nivel cultural, ca şi obiectiv de maximă importanţă la nivel bilateral în procesul de integrare.

SEZZE

Programul de vizită în Regiunea Lazio s-a încheiat cu ultima întâlnire avută în Provincia Latină, cu reprezentanţii administraţiei locale a Primăriei din Sezze.

Delegaţia CNCRI a fost primită de către Primarul din Sezze, Andrea Campoli.

Discuţia reprezentanţilor CNCRI cu Primarul Andrea Campoli a fost purtată pe tema integrării la nivel de comunitate romana în sistemul social italian, punându-se accent pe importanta procesului de integrare prin participare şi interacţiune comunitară, continuând ca apoi să se scoată în evidenţă importanţa menţinerii şi promovării valorilor naţionale româneşti, precum şi importanta schimbului cultural între cetăţenii romani şi cei italieni la nivel de comunitate, ca fiind elemente esenţiale în programul de integrare comunitară.

La întrunire au mai fost prezenţi domnul Dorin Adrian Briciu, Reprezentant în teritoriu Sportello Immigranti şi domnul Benzar Florin Cristian, Preşedintele Asociaţiei Europa Onlus – Latina

La sfârşitul întâlnirii, delegaţia romană a înmânat Primarului Andrea Campoli, un set de materiale informative publicitare, în limba italiană, de prezentare a României şi a frumuseţilor patriei noastre.

La încheierea vizitei în Regiunea Lazio, Preşedintele CNCRI s-a declarat mulţumit de rezultatele obţinute şi de raportul de colaborare instaurat în diferitele localităţi la nivel social între comunităţile romane şi administraţiile locale.

Biroul de presă al CNCRI.

Faceți clic pentru a evalua această postare!
[Total: 0 In medie: 0]

Ambasadoarea României s-a întâlnit cu autoritățile și românii din Catania

Senatorul Viorel Badea: ”Prin dobândirea cetățeniei, românii din afara țării vor deveni cetățeni europeni”