in ,

Modificările Codului Rutier italian: iată ce s-a discutat la Ambasadă cu reprezentanții instituțiilor italiene

În contextul modificărilor aduse Codului Rutier italian Ambasada României în Italia a organizat la 17 decembrie 2018 o sesiune de informare dedicată presei și mediului asociativ românesc din Italia.

Vice comandantul Poliției Metropolitane Roma Capitale, Massimo Ancillotti, expert în probleme de legislație rutieră și Paolo Amoroso directorul Ufficio della Motorizzazione Civile – Roma (Autoritatea Rutieră din cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor)responsabil pentru Regiunea Lazio, au prezentat publicului prezent noutățile aduse de Legea nr. 132 în ceea ce privește cetățenii străini rezidenți în Italia, care circulă cu mașini înmatriculate în străinătate.

Vă prezentăm în cele ce urmează sinteza aspectelor discutate în cadrul sesiunii:

 • George Miloșan, ministru consilier în cadrul Ambasadei României la Roma, a amintit demersurile misiunii pe lângă toate instituțiile italiene competente în urma recentelor modificări ale Codului Rutier italian, în vederea clarificării unor aspecte privind aplicarea noilor prevederi și pentru informarea corespunzătoare a comunității românești interesate.
 • Reprezentantul Poliției Metropolitane, Massimo Ancillotti, a menționat că recentele măsuri legislative adoptate prezintă un element de noutate inclusiv pentru forțele de ordine din punct de vedere al aplicabilității, Ministerul de Interne urmând să emită, în viitorul apropriat, circulare în acest sens. A amintit că noile prevederi interzic persoanelor care și-au stabilit rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile să circule cu vehicule înmatriculate în străinătate și faptul că amenzile în acest sens pornesc de la 712 euro. În astfel de situații, organul constatator transmite certificatul de înmatriculare către Autoritatea Rutieră italiană (Ufficio della Motorizzazione Civile) competentă teritorial, dispune încetarea imediată a circulației vehiculului, transportul și depozitarea acestuia într-un loc care nu face obiectul accesului public. În cazul în care, în termen de o sută optzeci de zile de la data nerespectării dispozițiilor, vehiculul nu este înmatriculat în Italia sau nu se solicită eliberarea unui document de transfer („foglio di via”) pentru a-l conduce peste frontieră, se aplică sancțiunea administrativă accesorie de confiscare a vehiculului, în temeiul art. 213 din Codul Rutier italian („Codice della Strada”). Massimo Ancillotti a subliniat faptul că modificările la Codul Rutier italian se aplică tuturor conducătorilor auto aflați pe teritoriul Italiei, indiferent de cetățenie.
 • De asemenea, vice comandantul Poliției Metropolitane a făcut referire la conceptul de rezidență și diferența dintre rezidența în registrul de evidență a populației (”anagrafica”) și rezidența „normală” (referitoare la persoanele care nu au acte doveditoare, dar care trăiesc de facto în Italia și folosesc mașini înmatriculate în străinătate, art. 118 bis Cod Rutier Italian). Chiar și în al doilea caz, dacă organul constatator descoperă că șoferul locuiește de mai mult de 60 de zile în Italia, sunt aplicabile aceleași prevederi ca în cazul străinilor care sunt înscriși cu rezidență la ”Anagrafe”. Au fost menționate și excepțiile prevăzute de art. 93, paragraful 1-ter, și anume concesiunea în leasing, închirierea sau comodatul (în cazul vehiculului deținut în baza unui contract în leasing sau închiriat fără conducător auto de la o societate comercială din alt stat UE sau din Spațiul Economic European (SEE),  fără reprezentanță în Italia sau în cazul existenței unui contract de comodat în baza unui raport de muncă sau de colaborare cu o societate comercială dintr-un alt stat UE sau SEE care nu are stabilit în Italia un alt sediu secundar sau un sediu efectiv, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de codul vamal comunitar, la bordul vehiculului trebuie să existe un document semnat de proprietar, cu dată certă, din care să rezulte titlul și durata concesionării). Massimo Ancillotti a amintit și prevederile art. 132, referitoare la persoanele care nu au rezidența pe teritoriul italian și care pot circula în Italia cu autoturisme neînmatriculate în Italia pentru o perioadă maximă de un an, de la intrarea autovehiculului în Italia, pe baza certificatului de înmatriculare din țara de origine, dacă sunt îndeplinite deja formalitățile vamale precum și plata impozitelor aferente cumpărării și vânzării vehiculului, dacă este cazul.
 • Domnul Paolo Amoroso a prezentat competențele oficiului Autorității Rutiere italiene (Ufficio della Motorizzazione Civile) în vederea înmatriculării în Italia a unui autovehicul cu plăcuțe străine, amintind faptul că noile modificări ale Codului Rutier nu schimbă procedurile deja existente în acest sens. A afirmat faptul că există totuși un proces simplificat pentru vehiculele care au avut la un moment dat plăcuțe de înmatriculare italiene și care ulterior au fost înmatriculate în străinătate (spre exemplu, în România), deoarece în acest caz procesul de identificare a autovehiculului este mai simplu.
 • De asemenea, a amintit că doar proprietarul vehiculului are posibilitatea să întreprindă măsurile necesare pentru înmatricularea în Italia. În acest sens, este necesară radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în străinătate.
 • În ceea ce privește transferul autoturismului în străinătate, Paolo Amoroso a subliniat necesitatea ca titularul autoturismului să solicite Autorității Rutiere italiene competentă teritorial, după predarea documentului de circulație și a plăcuțelor de înmatriculare străine, eliberarea unui document de transfer (”foglio di via”), precum și înmânarea plăcuțelor de înmatriculare temporare, conform art. 99 din Codul rutier, pentru a putea conduce vehiculul în afara Italiei.

Principalele aspecte discutate în sesiunea de Întrebări & Răspunsuri:

 • Posibilitatea de a scoate din Italia vehiculele înmatriculate în România cu ajutorul unui șofer nerezident în Italia: reprezentantul Poliției a confirmat că această soluție este una legală, evident în cazul în care vehiculul nu încalcă prevederile legale (spre exemplu art. 132).
 • Eventualitatea unui moratoriu pentru aplicarea legii: reprezentantul Poliției a reiterat că, până la momentul respectiv, nu s-a avut în vedere emiterea unui moratoriu, subliniind importanța alinierii la noile prevederi legale.
  • De asemenea, acesta a precizat că noile prevederi nu aduc modificări în ceea ce privește obligația rezidenților străini în Italia de a își înmatricula vehiculele aflate în proprietate personală în Italia, ci doar în ceea ce privește durata de timp avută la dispoziție, de la data obținerii rezidenței.
  • Mai mult, dispozițiile art. 132 nu au suferit modificări, existând și înainte de noua lege obligația înmatriculării autovehiculelor după maxim un an de la intrarea pe teritoriul Italiei, inclusiv în situația în care autoturismul era utilizat în baza unui contract de comodat; acesta justifica exclusiv posesia autoturismului și nu scutea proprietarul de drept de la obligativitatea înmatriculării autovehiculului în Italia la expirarea termenului de 1 an, chiar nefiind rezident.
 • Eliberarea documentului de transfer (”foglio di via”): reprezentantul Autorității Rutiere italiene a afirmat că procedura prevede identificarea autovehiculului prin intermediul numărului de șasiu (”telaio”) și, în cazul în care autoturismul îndeplinește toate condițiile pentru a circula, se eliberează documentul de transfer (”foglio di via”) după predarea documentelor românești și a plăcuțelor de înmatriculare.
 • Posibilitatea de a contesta sancțiunea administrativă aplicată: cetățeanul căruia i se aplică o sancțiune administrativă pecuniară în baza art. 93, paragraful 1-bis, are posibilitatea de a plăti amenda pe loc, beneficiind de o reducere de 30%, fără posibilitatea de a contesta ulterior aplicarea sancțiunii, sau de a plăti sub formă de cauțiune o sumă egală cu valoarea minimă a sancțiunii, menținându-și dreptul de a contesta ulterior sancțiunea.

Experți din cadrul Poliției Rutiere italiene, invitați de Ambasadă la discuții. Vrei să participi?